Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slunce se pohybuje znamením Lva od 22.7.018 od 23 hodin. Přichází učení pro naše vědomé Já, které se má otevřít Lásce, nikoliv jen lásce milostné, ale absolutní, Božské Lásce, pěstovat v sobě velkorysost, srdečnost a ze srdce tvořit. Naše Slunce představuje část Boha v nás, náš střed, naše Božství, naši jedinečnost. Nepochopení této podstaty přináší pýchu, nabubřelost, egoismus, egocentrismus a autoritářství. Potřebu velet a považovat se za někoho výjimečného.

-----------------------------------------------------------

21.6.2018 ve 12,018 hodin nastává Letní slunovrat, čili Slunce přechází do znamení RAKA

 

21.5.018 ve 4,18 hodin vstoupilo Slunce do znamení Blíženců, kde setrvá do 21.6.018. Je to měsíc mentální aktivity, učení, zkoušek, psaní, zařizování, obchodování, sbírání informací, schůzek obchodních i osobních, častějšího cestování. Vhodný čas pro práci s naší myslí, osvojování si komunikačních dovedností, vylepšování vztahů s příbuznými, sourozenci či sousedy.  

 

Přechod planety Uran do znamení Býka.

 

V úterý 15. 5. 018 v 17,24 hodin nastává významná událost tohoto roku. Generační planeta Uran mění své dosavadní postavení a opouští  po 7 letech znamení Berana, a vstupuje do znamení BÝKA. Mění-li generační planety své místo působení ve znameních, vždy to přináší zásadní velké změny celospolečenské i osobní. Více, viz.: dlouhodobé vlivy

 

 

 

V pátek 20.4. v 5,14 hodin se přesouvá Slunce do znamení BÝKAPo dobu jednoho měsíce budeme konfrontováni s naší realitou, jak dokážeme tvořit, budovat, realizovat a zhmotňovat.

http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/poselstvi-hvezd.html

 

 

Slunce vstupuje do znamení Berana, a to v úterý 20.3. 018 v 17,17 hod.. Nastává jarní rovnodennost a nový astronomický rok.

Slunce v ohnivém znamení Berana získává na síle, vitalitě a energii. Podněcuje v nás akce schopnost, podnikavost, průraznost, schopnost jít v před za svým cílem. Dobře poznat sám sebe a podle toho žít. Nebát se překážek a učit se je překonávat. Planeta Mars, která je vládcem Berana je silný, rozhodný a odvážný bojovník. Za nikoho se neschovává, stojí v čele a jedná přímo. Je si vědom své síly a získává jedno vítězství za druhým.

Berani se učí od Kozoroha trpělivosti, od Vah rozvážnosti a nadhledu, od Raka citlivosti a jemnosti.

 

-----------------------------------------------

V neděli 18.2.018 v 18,19 hodin přešlo Slunce do znamení RYB.

Energie se zklidňuje, zpomaluje a obrací se dovnitř, do prožitků, pocitů, snů a emocí. Zesílena je intuice a plynutí.

Učíme se žít v Lásce, to znamená, že máme v sobě rozvíjet citlivost, něhu, empatii, soucit a obětavost, bezpodmínečnou Lásku. Odkrývat své vnitřní Božství- je v každém z nás.

---------------------------------------------------------------------

Přednáška

http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/prednasky.html

Úterý 23.1.2018 od 18,30 - 20,30 hod.

Rok 2018 z pohledu hvězd.

--------------------------------------------------------------

Slunce se přesouvá do znamení Vodnáře, a to v sobotu 20.1.018 ve 4,10 hod.. Naše Já se začne svobodněji projevovat, nahlížet více do budoucnosti a otvírat se novým možnostem. Do našich životů zavane nový vítr. Úkolem je na dobrých základech budovat nové, perspektivnější. Jít vpřed, nezatěžovat se tím, co je přežité, nepružné a zkostnatělé. Být objektivní a spravedliví. Pěstovat přátelství, usilovat o svobodu a rovnost.

-------------------------------

Slunce vstupuje dne 21.12. v 17,29 hod. do znamení Kozoroha, nastává Zimní slunovrat. 

--------------------------------------

Slunce prochází znamením STŘELCE od 22.11.017 do 21.12. do 17,28 hod.. Nabídne nám spojení s vyšší dimenzí, moudrostí vesmíru, hledání pravd a smyslu našeho bytí. Učí nás velkorysosti, rozšiřování si duchovních obzorů, radosti, svobodě, pravdomluvnosti a odvaze.

Chytákem je však přeceňování se, přehánění, málo pokory, nenasytnost, požitkářství, tříštění energie, nadřazenost, misionářský komplex, riskování, překračování zákonů.

 

------------------------------------------------------------------------------

Černá luna přešla do znamení Kozoroha dne 10.11.017 a setrvá v něm do 5.8.2018, viz. http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/dlouhodobe-vlivy.html

--------------------------------------------------------------------

Od 23.10. v 7,28 hod. do 22.11. do 4,06 hod. prochází Slunce znamením Štíra.

V průběhu jednoho měsíce bude tato Štíří energie podporovat další vodní znamení Raka a Ryby, nesoulad mohou zaznamenat Lvi, Vodnáři a Býci. Od společenského dění se naše energie bude stahovat dovnitř, k nám samotným. Budeme to my, koho budeme nejvíc zkoumat, v kom se budeme nejvíce vrtat. Pocity a emoce budou výraznější a intenzivnější. Je třeba uhlídat si negativní myšlenky a pocity. Nepřikrmovat je, a snažit se o optimističtější a přátelštější přístup. Věřit ve šťastné řešení.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 10.10.017 v 15,21 hod. se přesouvá Jupiter do znamení Štíra, kde setrvá po dobu 1 roku.

Oblasti, kde se může projevit dar Jupitera pro jednotlivá znamení (i pro ascendenty v těchto znameních), viz dlouhodobé vlivy.

--------------------------------------------------------------

V pátek 22.9. ve 22,03 hod. vstupuje Slunce do znamení VAH. Nastává Podzimní rovnodennost, začátek podzimu. Důraz bude kladem na vztahy, harmonii, soulad, spolupráci, rovnováhu, vyrovnávání dvou polarit. Budeme se učit nahlížet na věci z obou stran, vidět rub i líc, a tím získat důležitý nadhled.   

 

-------------------------------------------

23.8.017 v 0,21 hod. vstoupilo Slunce do znamení PANNY.

Z  velkorysého, hravého a sebevědomého Lva přecházíme do pracovité, úslužné, nenápadné, skromné a cudné Panny. Připomíná nám, že po čase dovolených, her a zábavy, přichází práce. Jak jsme si vedli v minulých osmi měsících, tak nyní sklidíme. Hlavním úkolem tohoto znamení je upozorňovat na nesoulad, nepořádek, neřád, vychytat chyby, nastolit systém a věci uspořádat. Panna má ráda dokonalost a jasnost. Je to měsíc vhodný pro sebeanalýzu, očistu fyzickou i duševní, rozlišování, co je podstatné a co ne, co je užitečné a co už neslouží.

--------------------------------------------------------------------

Ve dne 22.7.017 v 17,16 hod. vstoupilo Slunce do královského znamení LVA. Od rodiny, domáckého života a prací na zahradě, nás to více táhne do společnosti, na dovolenou, užívat si a odpočívat. Začneme sportovat, soutěžit, hrát si.

Pěstujme v sobě takové vlastnosti jako je velkorysost, srdečnost, láska k sobě a druhým, šlechetnost, odvaha, hrdost a čest. Odvrácenou stranou tohoto znamení je pak pýcha, samolibost, domýšlivost, chamtivost, sebestřednost, sobectví a soupeřivost.

------------------------------------------------------------------

Ve středu 21.6. v 6,25 hod. nastává první letní den, neboli Letní slunovrat, Slunce vstupuje do znamení RAKA. Slunovrat znamená návrat Slunce a posílení  jeho vlivu na naše životy. Můžeme vědomě čerpat každý den tuto životodárnou energii, využít sílu letních paprsků a otevřít se plodnosti a tvořivosti.

Slunce v Raku (až do 22.7.) upíná naši pozornost k domovu, k našim blízkým, k rodině, dětem, rodičům. Souvisí i s našimi náladami, pocity a emocemi. Můžeme očekávat větší emoční výkyvy, jako je plačtivost, lítost, výčitky, dojetí, urážlivost, ustrašenost, ustaranost, vztahovačnost, různé domněnky a z nich pramenící nedorozumění.

Toto znamení se touží o někoho starat, pečovat, a žít láskyplným rodinným životem. Období, kdy Slunce prochází znamením Raka, je časem prázdnin, dovolených, obdobím, kdy si pochutnáváme na letním ovoci v nejrůznější podobě a doplňujeme tak tělu vitamíny a minerály.

Zamysleme se nad vztahy v rodině, a kde to nefunguje, sjednejme nápravu. Věnujme se i bydlení, zahradám, opravám a zkrášlování svých domovů. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 20.5.017 od 22,32 hod. do 21.6.017 do 6,25 hod. prochází Slunce znamením Blíženců. Důležité období pro lidi narozené v tomto znamení, mají možnost projevit svou tvořivost, talent, zapůsobit na druhé. Pro nás ostatní je to období, kdy nás to povede do společnosti, mezi prima lidi, budeme se chtít bavit, užít si legrace, získat nové informace, cestovat a také se něčemu přiučit, seznámit se s novými lidmi. Jak víme, je to čas pro zkoušky, maturity, můžeme navštívit semináře, workshopy, přednášky.

Důležitá je v tomto čase mysl. Co si vytvoříme za myšlenku hlavě, to přeneseme pak do pocitů, slov a činů. Máme vždy na výběr, proto si vybírejme ty pozitivní, obohacující  myšlenky, které se odrazí do láskyplných slov, která hladí, potěší a povznesou.

Slabinou znamení Blíženců je povrchnost, roztěkanost, pomluvy, upovídanost a náladovost. A na to bychom si měli dát pozor. 

------------------------------------------------------------------------------

Slunce vstupuje do znamení Býka, a to ve středu 19.4.017 ve 23,28 hodin. Zásadně se změní energie prožívání. Po dobu jednoho měsíce (do 20.května) budeme konfrontováni s naší realitou, jak dokážeme tvořit, budovat, realizovat a zhmotňovat. Máme si osvojit trpělivost, pracovitost, vytrvalost a houževnatost. Býk nám připomene i praktické hledisko, žádné vzdušné zámky. Ukáže nám, kde máme ještě rezervy, co se týká našeho finančního hospodaření. Zda příliš neutrácíme nebo naopak si málo dopřáváme. Vhodné jsou rituály na hojnost, meditace, které nám odkryjí to, jak jsme na tom s energií peněz. Je to období, kdy se budeme více zabývat hmotou, penězi, úsporami, majetkovými poměry, ale dotkne se i naší sebehodnoty. Býk má rád krásu, kochejme se s ní všude kolem sebe. Rád se dobře nají, napije a užívá si život.

Výzvou je nepodlehnout mamonu, sobectví, nehromadit, ale ani neškudlit a nelpět! Slabinou Býka je tvrdohlavost a neschopnost udělat změnu. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

20.3.017 v 11,30 hod., vstupem Slunce do znamení Berana, nastává jarní rovnodennost, čili počátek Jara!

Jsme na počátku nového astrologického roku. Energie Berana v nás probouzí nový život, začátek nové etapy, hodně podnikavosti a energie. Tato energie souzní s energií celého roku, která nás vede především k zaměření se na sebe. K poznání sebe sama "Kdo jsem Já"? V tomto období se máme učit rozhodnosti, odvaze, odpovědnosti za svůj život, schopnosti se prosadit, nebát se jít za svými cíli. Být přirozeně hrdý, nebát se překážek, pěstovat pevnou vůli a víru v sebe. 

Zároveň si hlídejme sklony k sebestřednosti, dominanci, impulzivnosti, netrpělivosti a výbušnosti. 

---------------------------------------------------------

Slunce vstoupilo 18.2.017 ve 12,32 hod. do znamení Ryb. 

Po dobu jednoho měsíce (do 19.3.) budeme konfrontováni s jemnou, citlivou a láskyplnou energií Ryb. Do popředí se bude dostávat učební látka týkající se naší schopnosti empatie, soucitu, jemnosti, bezpodmínečné lásky, nezištné pomoci a služby. Budeme zjišťovat, jak si v těchto energiích vedeme, jak se v nich cítíme. Jsou nám tyto energie vlastní, či nikoliv? A pokud ne, co mohu Já proto sama udělat?

Máme možnost nastoupit cestu k sobě, do nitra (meditace), cestu Lásky (k Bohu), a cestu Odpuštění.

Je to období umělecké tvořivosti, proto navštěvujte divadla, výstavy, koncerty, malujte, zpívejte nebo poslouchejte relaxační hudbu. Ukáží se nám i oblasti, kde si něco namlouváme, kde jsme odpojeni od reality. Zjistíme, kde víc sníme než žijeme opravdový život.

-------------------------------------------------------------------------

Černá luna vstoupila do znamení Střelce dne 14.2.017 a bude procházet tímto znamením do 10.11.017, viz. Dlouhodobé vlivy.

 

Kurzy astrologie pro začátečníky a mírně pokročilé studenty od října 2016 -viz. kurzy astrologie

--------------------------------------------------------------

Nestačili jste se zapsat do nějakého kurzu astrologie, nebo Vám nevyhovují termíny, lokalita? Pak je tu další možnost :

" Individuální výuka astrologie " - studujte intenzívně astrologii dle Vašich časových i finančních možností. Sami si určíte svůj učební plán, četnost vyučovacích hodin. Nezáleží zda jste začátečník nebo pokročilý student.

Pro sjednání bližších informací, volejte na tel. 776018200.

 

Možnost online konzultace a výkladů horoskopu přes Skype!!!

-------------------------------------------

 
Služba zdarma-zjištění Ascendentu!
Ascendent je znamení, které vycházelo v okamžiku Vašeho narození nad obzorem.Významným způsobem zabarvuje Vaši osobnost. 

-stačí napsat své datum, místo a hodinu narození
na evapro@seznam.cz