Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dlouhodobé vlivy

Přechod planety Uran do znamení Býka.

V úterý 15. 5. 018 v 17,24 hodin nastává významná událost tohoto roku. Generační planeta Uran mění své dosavadní postavení a opouští  po 7 letech znamení Berana, a vstupuje do znamení BÝKA. Mění-li generační planety své místo působení ve znameních, vždy to přináší zásadní velké změny celospolečenské i osobní.

Doba oběhu kolem Slunce a tudíž všemi znameními zvěrokruhu trvá planetě Uran celých 84 let. Znamená to, že po 84 letech (r.1934-42) se vrací tato planeta do znamená Býka. Zde setrvá s menší přestávkou ( 7.11.018-5.3.019 zpět do Berana) do 25.4.2026.

Planeta Uran je především planetou ZMĚNY. A to změny důkladné, náhlé, nečekané a radikální. Jejím úkolem je zajistit vývoj a pokrok na této zemi, proto Uran boří vše zastaralé, stagnující, zkostnatělé, nepružné a nefungující, a vrhá nás do zcela nových situací. Zasáhne všude tam, kde je přílišné lpění. Nese v sobě svobodu, nezávislost, rovnoprávnost, humanitu a technický pokrok. Má na svědomí převraty, revoluční hnutí, boje za nezávislost a svobodu.

Vstupem Urana do znamení Býka se máme připravit za změny a revoluci ve finanční a hmotné sféře, v oblasti vlastnictví, majetku a především ve změně hodnot.

Žijeme ve společnosti, která příliš nadhodnocuje význam peněz, majetku, postavení, úspěchu a moci. Peníze se staly hlavním měřítkem hodnot. Hromadíme, lpíme a stáváme se závislými na všem, co si můžeme koupit a vlastnit, co nám patří. Právě planeta Uran přichází proto, aby nám ukázala, jak moc jsme spoutaní hmotou a jak je nezdravé lpění na čemkoliv. Na čem příliš lpíme, to je nám vesmírem odebráno.

Uran nás chce přimět ke změně žebříčku hodnot. Budeme si často klást otázky : Co má pro mne největší hodnotu? Dokáži si vážit sebe i druhých? Jak jsem na tom z vlastní sebehodnotou? Znám hodnotu peněz a umím s nimi hospodařit? A další otázky….

Uran tedy přináší nový, svobodnější postoj k penězům, majetku, ale i k vlastnímu tělu, stravování a zdraví. Přinese nový pohled na krásu, budeme se učit mít rádi svůj Chrám duše-Tělo (nepřejídat se, netrápit se dietami,..). Máme možnost uzdravit své vnitřní dítě a tím posílit svou sebelásku.

Uran nás spojí více s přírodou a zdravím životním stylem. Bude nám víc záležet na tom, co si do svého těla dáváme (potraviny, léky, očkování,…). Začneme si více vážit toho, co máme, a co jsme zdědili od předků. Můžeme očekávat nové investice do bydlení, do oprav starých budov, hradů, silnic, zámků,….

Uran přinese nové technologie, objevy a další technické vymoženosti. Ukáže na hospodaření státu, a s tím související různé finanční kauzy. Značný chaos, nepřehledná a nepředvídatelná situace nastane v bankách, pojišťovnách, spořitelnách, a dalších finančních institucích.

Mějme na paměti, že Uran nás vede k uvolnění se od přílišné zátěže, tlaku, povinností, přepínání se, a potřeby vlastnit a lpět. Pokud bude Uran naším spojencem a půjdeme mu vstříc, tak se budeme cítit uvolnění a náš život bude svobodnější.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Černá luna v Kozorohu (10.11.2017 až 5.8.018) přináší karmické bilancování na poli zodpovědnosti, řádu, morálky, vyzrávání osobnosti a životního směřování. Projeví se to, co jsme si díky činům v minulosti přenesli do současnosti. Ukáže nám, jakými lekcemi musíme projít, aby došlo k uvědomění a moudrému jednání. Jaký karmický dluh máme zpracovat.

Jsou dvě možnosti, jak se tato energie může projevit. U někoho je to nepřijetí všeho toho, co představuje systém, řád, povinnosti a závazky. Nechce se mu pracovat, nesnáší rutinu, pravidelnost a neumí přijmout zodpovědnost za sebe a svůj život. Ještě nedospěl, je spíše dítětem, závislým na druhých. Chybí mu trpělivost i pokora. Prožívá neúspěchy a neuspokojení v oblasti pracovní. Propadá pocitu, že je vše marné, zbytečné, rezignuje.

Opačný projev Černé luny v Kozorohu je přílišná ctižádost, snaha za každou cenu uspět, být na vrcholu, být nejlepší, vybudovat si pozici. Na úkor sebe se přeceňuje, aby sobě i druhým dokázal, že na to má. Slovo „musím“, se stává mantrou pro tyto lidi. O co více se ale snaží, o to menší uspokojení zažívají. Nedostává se jim odměny, ocenění, jaké by si představovali ani v práci, ani v rodině. Stávají se z nich workholici, kteří zcela opomíjejí svůj citový a rodinný život.

Řešením je mít citový vztah k práci, milovat ji a pracovat z radosti, nikoliv jen pro vnější zviditelnění, úspěch a peníze. Pěstovat v sobě pokoru. Poselstvím Černé luny v Kozorohu je to, že každá práce je důležitá, každá práce má svou hodnotu, berme ji jako službu vesmíru, Bohu,… Není třeba se za nějakou práci stydět, nebo ji opovrhovat. Pracovat zodpovědně, spolehlivě a ctít pravidla. Pokud toto nepochopíme, pak častým projevem Černé luny v Kozorohu je, tzv. neúspěšná kariéra, člověk je nucen vykonávat z jeho pohledu nějakou „podřadnou, obyčejnou práci“ a má pocit selhání a nespokojenosti v životě. Nebo se stává obětí své ctižádosti, což mu přinese zdravotní i vztahové komplikace. 

Je třeba posílit druhý protipól, a to jsou city a rodinné vazby. Nebýt přísným, chladným a kárajícím, ale ukázat i svou citlivost, zranitelnost a jemnost. Být pečujícím a starostlivým,  vyzrát v citové oblasti. Stát se dospělým, ale uspokojit i své vnitřní dítě.

Dalším tématem Černé luny v Kozorohu je vztah k autoritám, k rodičům a starým lidem. Budeme se učit vzájemnému respektu a úctě při budování rodinných vazeb a zachovávání  tradic.

V oblasti fyzického těla se může projevit problém s klouby, zuby, páteří, kostmi, kůží.

 

--------------------------------------------------------------------

V úterý 10.10.017 v 15,21 hodin vstupuje Jupiter do znamení Štíra. Velmi příznivé roční období čeká na lidi v tomto znamení, ale i na Ryby a Raky. Určitý slabší vliv pocítí i Panny a Kozorozi.

Tito jedinci mohou využít příznivého působení této planety-planety štěstí, rozmachu, hojnosti, optimismu, víry, naděje a duchovního růstu. Začíná pro ně nový 12ti letý cyklus, který vyžaduje ale uzavření a vypořádání se z minulostí. Štírům se otevřou nové životní cesty, výzvy, možnost cestovat, studovat a vědomě si utvářet svůj život k lepšímu. Prohloubí se jejich okultní vlohy, zájem o duchovní směry, o prozkoumání sebe sama. V co budou věřit, to dostanou. Jupiter se však může projevit i ve své slabině, a to přeháněním, nenasytností, riskováním, bezohledností a povýšeností.

Pro nás pro všechny přinese Jupiter hlubší zájem o svět abstraktní, neviditelný, duchovní. Nabídne nám a ukáže různé možnosti, způsoby, jak si přitáhnout do života radost, hojnost a štěstí. Naučí nás, hledat štěstí uvnitř sebe. Ovšem za podmínky, že věříme, že se můžeme uzdravit z našich bolestí, které jsme potlačili a doposud tajili před sebou i před světem. Chce to odvahu se do toho pustit, a tu nám Jupiter poskytne. Přinese velkorysost, hluboké pochopení a pátrání po tom, co se v nás odehrává. Jupiter může přinést někomu i velké peníze, postavení a moc.

Jupiter je však i zrádný, nabízí, naděluje a dopřává nám, ale je na nás, zda víme, kdy máme dost. Můžeme se tedy setkat i s posedlostí po moci, sexu a penězích, a s bezohledností. Jupiter umí zveličovat a přehánět, čímž může několikanásobně zvýraznit naše emoce, pocity, temnotu v nás a Ego. V tomto je Jupiter ve Štíru velmi zrádný a nachystá nám nejednu past.

Pamatujme!! Štěstí samo nepřichází, musíme si ho zasloužit, jít mu naproti a využít jeho nabízených darů !!!!

 

Oblasti, kde se může projevit dar Jupitera pro jednotlivá znamení (i pro ascendenty v těchto znameních) :

 

Beran – Jupiter v 8.domě

 • podpora společného hospodaření partnerů, zlepšení financí partnera, dědictví, vyrovnání dluhů, zájem o esoteriku, ponory do vlastního nitra

 

Býk – Jupiter  v 7. domě

 • Štěstí v lásce, nové známosti a spolupráce, zlepšení vztahů, svatba, štěstí v soudních řízeních

 

Blíženci – Jupiter v 6. domě

 • Nová práce a radost z ní, zlepšení pracovních podmínek a zdraví, změna životosprávy, radost z každého dne

 

Rak – Jupiter ve 5.domě

 • Porozumění s dětmi, těhotenství, nový přírůstek, nárůst tvůrčích schopností, šance na lásku a pro podnikání

 

Lev – Jupiter v 4. domě

 • Štěstí v rodině, zlepšení vztahů v rodině, radostná událost, možnost nabytí majetku, vylepšení bydlení

 

Panna – Jupiter ve 3. domě

 • zlepšení vztahů se sourozenci a blízkými příbuznými, časté cesty služební i soukromé, rozšiřování vědomostí, studia, příznivé pro zkoušky, kontakty, písemný i ústní styk

 

Váhy – Jupiter v 2. domě

 • zlepšení finanční situace, nárůst hmotného vlastnictví, zdravé sebevědomí, zisky, velkorysost

 

Štír – Jupiter ve 1. domě

 • možnosti růstu, štěstí, rozmach, viz. text nahoře

 

Střelec – Jupiter v 12. domě

 • duchovní růst v ústraní, dokončování a uzavírání minulosti, dobré skutky a radost z nich, pocit štěstí o samotě, meditace o smyslu života, obrácení pozornosti do nitra, navazování kontaktů s Božstvím, vnitřní bohatství

 

Kozoroh – Jupiter v 11. domě

 • Podpora od přátel, vlivní lidé, protekce, úspěchy ve spolcích, skupinách, hnutích, zlepšení budoucnosti, rozšíření okruhu přátel

 

Vodnář – Jupiter v 10. domě

 • Rozmach v kariéře, radost a úspěch v práci, zlepšení pracovních podmínek

 

Ryby – Jupiter v 9. domě

 • vhodné pro cestování, rozšiřování obzorů, studium duchovní literatury, období duchovního růstu, semináře, přednášky

 

------------------------------------------------------------------

 

 

Černá luna se nám přesunula 14.2.017 ze znamení Štíra do znamení Střelce. Tímto znamením bude procházet do 10.11.2017. Její působení se nejvíce projeví v oblasti, která se týká zahraničí, cestování, víry, náboženství, názorů, duchovního života. Hned zkraje tohoto jejího působení uzavře o víkendu kvadraturu se Sluncem, což přinese do našeho prožívání života temnější energie. Můžeme být více melancholičtí, náchylnější na propady nálad, pocitů, cítit se jako oběť, osamocení.

Černá luna vypovídá něco o našich minulých životech a o našich činech. Spojuje nás s naší karmou. Jsme chybující bytosti, a tak naše nevědomost mohla způsobit v minulosti mnoho nekalého a neláskyplného. Máme ale příležitost v tomto životě leccos napravit, pochopit a odčinit. Proto se nezlobme na nikoho jiného, ale hledejme příčiny u sebe.

Černá luna ve Střelci přinese rozpor mezi hmotným a duchovním světem, můžeme prožívat různá dilema, co se týká naší víry, filosofie. Naše vnitřní drama nám ukáže, kde nejsme pevní ve své víře, pokud vůbec nějakou máme. Můžeme prožít třeba krizi našeho světonázoru, nebo zjistíme, že s našimi názory si už nevystačíme, že se nehodí do tohoto světa a jsou strnulé. Toto postavení Černé luny poukáže na to, zda jsme ctili nebo ctíme pravdu, čestnost, svobodu a mravní zákony. Jak jsme tolerantní vůči názorům druhé strany, vůči jiným náboženstvím. Zjistíme, kde víc mluvíme, slibujeme, než plníme. U někoho se projeví problémy se vzděláním nebo na cestách do zahraničí. Celkově se bude řešit i nadále stěhování národů, mezinárodní doprava, zejména letecká. 

 

-------------------------------------------------

Mezilidské vztahy ovlivní silně vstup planety JUPITER do znamení VAH dne 9.9.2016. Zrozencům tohoto znamení nabízí po dobu jednoho roku expanzi, štěstí, hojnost, cestování, vzdělávání a duchovní růst. Takže Váhy těšte se!!! Pozitivní vliv Jupitera pocítí i Blíženci a Vodnáři!

Váhy se mohou těšit na mnoho šťastných událostí, obohacení svého života, ať už v materiální, osobní či duchovní rovině. Začíná pro ně nový 12ti letý cyklus a s tím musí uzavřít něco ze své minulosti. Do podzimu 2017 Váhy budou zářit optimismem, dostanou větší elán a chuť do života. Přijdou příležitosti a výzvy. Začnou cestovat, vzdělávat se a budou se učit mít víru v sebe, ale i důvěřovat vesmíru. V co budou věřit, to dostanou. Pozitivní změny zaznamenají i ve vztazích a pracovní oblasti.

Pro nás pro všechny je tu pak téma spravedlnosti, rovnováhy a moudrosti. 

Budou váženy na miskách vah naše skutky, zásluhy či slabosti, připoutanosti, poklesky a provinění. Určité situace přijdou, jako nástroj k pochopení a vyrovnání našich činů.

Jupiter nám ukazuje cestu k harmonii a vnitřnímu štěstí. Učí nás si vážit jeden druhého, být dobrotivý a lidský, chovat se fér, být čestný a poctivý. Uznávat a dodržovat zákony a dohody. Vztah dvou lidí založit na úctě, rovnoprávnosti, slušnosti, věrnosti a velkorysosti. Přináší mírumilovnost, řešení konfliktů dohodou a hledání kompromisů.Výrazně bude posílena schopnost spolupráce. 

Pokud s touto energií nebudeme v souladu projeví se to jako nestřídmost v lásce, vysoké nároky a požadavky vůči partnerovi, jako věčná nespokojenost, uzavírání sňatků z prospěchu, kvůli penězům a výhodám. Máme se odnaučit lehkomyslnosti, přelétavosti, pohodlnosti a touze po přepychu. Ve vztazích je potřeba vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu

Každý z nás má ve svém horoskopu znamení Vah, a tak Jupiter svým tranzitem tímto znamením ovlivní určitou oblast života každého znamení.

Jedno platí úplně pro všechny!! Štěstí samo nepřichází, musíme si ho zasloužit, jít mu naproti a využít jeho nabízených darů !!!! Jak jich využijeme, je jen na nás !

 

Nabízené dary Jupitera pro jednotlivá znamení zvěrokruhu (i pro ascendenty v těchto znameních) :

Beran – Jupiter v 7.domě

 • Štěstí v lásce, nové známosti a spolupráce, zlepšení vztahů, svatba, štěstí v soudních řízeních

Býk – Jupiter  v 6. domě

 • Nová práce a radost z ní, zlepšení pracovních podmínek a zdraví, změna životosprávy, radost z každého dne

Blíženci – Jupiter v 5. domě

 • Porozumění s dětmi, těhotenství, nový přírůstek, nárůst tvůrčích schopností, šance na lásku a pro podnikání

Rak – Jupiter ve 4.domě

 • Štěstí v rodině, zlepšení vztahů v rodině, radostná událost, možnost nabytí majetku, vylepšení bydlení

Lev – Jupiter v 3. domě

 • zlepšení vztahů se sourozenci a blízkými příbuznými, časté cesty služební i soukromé, rozšiřování vědomostí, studia, příznivé pro zkoušky, kontakty, písemný i ústní styk

Panna – Jupiter ve 2. domě

 • zlepšení finanční situace, nárůst hmotného vlastnictví, zdravé sebevědomí, zisky, velkorysost

Váhy – Jupiter v 1. domě

 • velké štěstí, rozmach, viz. text nahoře

Štír – Jupiter ve 12. domě

 • duchovní růst v ústraní, dokončování a uzavírání minulosti, dobré skutky a radost z nich, pocit štěstí o samotě, meditace o smyslu života, obrácení pozornosti do nitra, navazování kontaktů s Božstvím, vnitřní bohatství

Střelec – Jupiter v 11. domě

 • Podpora od přátel, vlivní lidé, protekce, úspěchy ve spolcích, skupinách, hnutích, zlepšení budoucnosti, rozšíření okruhu přátel

Kozoroh – Jupiter v 10. domě

 • Rozmach v kariéře, radost a úspěch v práci, zlepšení pracovních podmínek

Vodnář – Jupiter v 9. domě

 • vhodné pro cestování, rozšiřování obzorů, studium duchovní literatury, období duchovního růstu, semináře, přednášky

Ryby – Jupiter v 8. domě

 • podpora společného hospodaření partnerů, zlepšení financí partnera, dědictví, vyrovnání dluhů, dědictví, zájem o esoteriku, ponory do vlastního nitra 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Černá luna přešla 21.5.do znamení Štíra, kde setrvá do 13.2.2017. Přináší drama v oblasti moci, peněz, zdraví a sexuality. Povzbuzuje temné a nekontrolovatelné chování, vášně a emoce v nás. Mohou narůstat kriminální činy, špionáž, násilnosti, zneužívání sexuality, manipulace,  donašečství, udávání, a boje o moc. Může docházet k zneužití přírodních zákonů ve formě tzv.černé magie.

Černá luna bude vytahovat naše poklesky a nevědomosti z minulých životů proto, aby došlo k nápravě, vyrovnání karmy a k uvědomění.

V každém z nás může Černá luna vyvolat skryté snahy ovládat a řídit druhé a vynucovat si pozornost, a v důsledku toho jednat velmi emocionálně- poroučet, urážet se, hněvat se, útočit agresivně, trápit se, plakat, potřebu se pomstít.

Přichází očista těch nejspodnějších a nejhlubších složek našeho podvědomí, za účelem "zrození nového člověka". Jedná se ovšem o bolestivý a náročný proces, čištění karmy. 

Někdo si bude libovat v roli pachatele, útočníka, bojovníka, agresora anebo manipulátora. Jiný člověk se dostane naopak do podřízené role oběti, bude terčem útoků od druhých, zažije ponižování, ztráty peněz, moci, ale může i sám sobě ubližovat svým destruktivním přístupem.

Budeme konfrontováni s egoismem, dominancí, žárlivostí, podezíráním, obviňováním. Úkolem Černé luny je upozornit na tyto nešvary, na vše co není láskyplné v nás.

Jak si udobřit Černou lunu?

Namísto ovládání druhých, zaměřit pozornost k sobě samým, učit se ovládat (zpracovávat)své pudy, emoce, chtíče, zbavovat se závislosti. Uvědomit si co prožíváme za emoci, přijmout ji a rozpustit. Potlačované nebo nepřiznané emoce mohou napáchat mnoho zla. Přijmout karmické lekce jako součást našeho života. Vše co se kolem nás děje je naše, patří to k nám a záleží jen na našem přístupu a postoji. To hlavní, čemu nás učí Černá luna ve Štíru je ODPUŠTĚNÍ !!!

 

 

 

Od 17.4.2016 nastal zpětný chod planety Mars, až do 30.6.016 bude planeta couvat znamením Střelce, až se dostane znovu do znamení Štíra. Je to období, kdy máme přehodnotit některé své počínání, hledat a najít smysluplnou cestu, životní cíl a své poslání. Hledat sami sebe, spojit se ze svou mužskou energií (i ženy ji mají) a vhodným způsobem ji aktivovat. Poznáme, jak jsme na tom, zda máme přidat, či ubrat. Rozhodně je třeba skoncovat s bojem, fanatismem, agresivitou a nezvládanou živočišností. Ani lehkomyslnost neprojde. Postavit se čelem problémům, být odvážní, aktivovat v sobě nadšení pro vyšší vzdělávání, mít svůj vlastní názor a mít odvahu ho sdělit. Najít svou víru a stavět se k životu s pokorou. 

 

Od 26.7.015 do 6.9.015 nastává retrográdní pohyb Venuše. Tím se navrací tato planeta ze znamení Panny opět do znamení Lva. Vynutí si tím naši pozornost, to znamená, že se zesílí téma lásky a vztahů ve všech podobách. Venuše bude podporovat ty, kteří budou schopni zaujmout zcela nový postoj, pohled, prožívání a větší toleranci člověka k člověku. Tím můžeme mnohé vztahy poléčit i vyléčit, uvolnit a nastolit novou etapu. Můžeme se naopak i z nějakého vztahu osvobodit a vymanit, pokud se ukáže jako svazující, blokující a nevyvíjející se vpřed. Budeme vedeni k zodpovědnosti a pokoře, abychom si uvědomili pozitiva toho, kdo je kolem nás, s kým se stýkáme, jak jsou tito lidé pro nás důležití, a abychom si více vážili jeden druhého. 

Venuše souvisí i s tématem hodnot a peněz. Vesmír nám dá šanci přehodnotit své hodnoty a pozměnit postoj k financím. Je třeba pěstovat nejen krásu vnější, ale především tu vnitřní, která se týká našeho charakteru.

Přeji nám všem, abychom využili toto období kreativně a ve prospěch každého z nás a našich vztahů.

 

Dne 23.12.2014 opustil Saturn znamení Štíra a vstoupil do znamení Střelce, kde setrvá až do 20.12.2017 ( vyjma 15.6.-17.9.2015). Jedná se období významné pro Střelce, kterým Saturn připraví nejednu životní zkoušku. Ovlivní pozitivně ohnivá znamení Berana a Lva. Ti se mohou těšit na větší stabilitu v jejich životě, zmoudření, zastavení, ukotvení víry, na zodpovědná rozhodování a více reality. Pro nás pro všechny se obrací pozornost k duchovnímu životu. Saturn nás povede k Bohu. Prohloubí se zájem o duchovní disciplíny, víru, náboženství, jiné kultury a vzdělávání. Dojde ke změnám v těchto oblastech, ukáže se vše, kde to vázne, co brzdí duchovní vývoj, co je zastaralé a nefunkční. To pevné a fungující přetrvá, upevní se, to ostatní skončí. Lidé budou přehodnocovat své názory na svět, na církev, náboženství, i na to, jak vnímáme ostatní země a jejich kulturu. Vzdělávací systém bude podroben velkým zkouškám, též i letecká doprava a právní systém. Můžeme očekávat zavírání škol, potíže ve styku se zahraničím, dopravou, ale i názorové střety, náboženské střety, potíže se mohou dotknout i sportů a sportovců a vydávání knih. Ti, co víru nemají, budou mít možnost se posunout dál a věřit. Ti, co ji mají zjistí, kde mají mezery, jak jsou pevní ve své víře, jak obstály jejich názory.

Především jde o to, abychom o "duchovnu" jen nemluvili, neběhali z jednoho semináře na druhý, nediskutovali a vzájemně se nepřesvědčovali, nebo dokonce se přeli, ale o to, abychom vše uplatnili ve svém životě a žili podle toho. Konec kázání a nastolení každodenní duchovní cesty, tj. práce na svém vědomí, stát se vědomějšími bytostmi. Saturn nás povede k větší pokoře v našem směřování, v našem chtění, v našich cílech, ukáže nám pravé hodnoty, pro které stojí zato žít, jako je pravda, svoboda, spravedlnost a právo.

 

Jupiter opustil po roce znamení Raka a vstoupil dne 17.7.014 do znamení Lva, ve kterém setrvá až do 11.8.2015. Z tohoto postavení budou mít velký přínos především Lvi,  Berani, a Střelci, v menší míře i Blíženci a Váhy.

Tato konstelace nám přináší zaměření se na oblast lásky, sexuality, dětí, hry, umění, zábavy, sportu a tvořivosti. Nacházet v těchto oblastech větší smysl. Dá se očekávat rozvoj v těchto oblastech.  Aby tento rozvoj byl zaručen, budeme prožívat situace, které nás k tomu přivedou.

Tam, kde máme tuto oblast zvládnutou, kde se chováme moudře, můžeme očekávat velké požehnání a štěstí. Někdo se vdá nebo ožení, narodí se vytoužené dítě, někdo se zamiluje a pozná novou lásku. Štěstí bude přát i sportovcům, umělcům a všem, kteří chtějí tvořit. Podporována bude láskyplná výchova, smysluplné vzdělávání a práce s dětmi.  Máme se naučit milovat srdcem, tj. bezpodmínečně a nesobecky. Přijmout zodpovědnost za svůj sexuální život a děti. Nebrat tuto oblast na lehkou váhu, neuspokojovat jen sebe a své touhy bez ohledu na to, jaké budou důsledky.  Být srdeční a velkorysí k druhým. Změnit postoj a přístup k dětem.

Pokud máme jisté rezervy v těchto oblastech, může nás to bolet. Objeví se naše slabosti. Budeme se dostávat do nepříjemných situací především tehdy, pokud namísto lásky budeme naslouchat svému Egu, pýše a důležitosti. Vyvarujte se proto  povýšenosti, potřebě být středem dění, nutnosti velet a řídit druhé. Jakékoliv přehánění se nám nevyplatí. Honba za sexuálními zážitky, bohatstvím a slávou nepřinese nic dobrého.

Černá luna, která rovněž prochází od března do listopadu 2014 znamením Lva, přináší drama v lásce, zraněná srdce, rozchody, odcizení, potíže s dětmi, nárůst sobectví. Mohou se objevit utajené děti, různé sexuální skandály, potraty atd.. Zaměřit bychom se měli na vztah k otci- navázat aktivnější kontakt, lépe ho poznat, zajímat se o své mužské předky, odpustit otci.  

Jde o období, kdy ti, co jsou v „mocném „ postavení (prezident, vládní úředníci, králové, manažeři,..) budou ve velkém pokušení.  Ukáže se, jak umí zvládat svou úlohu vůdce a moudře vládnout. Můžeme očekávat nárůst moci, mezivládní i mezinárodní konflikty, krize i třeba válečné konflikty.

Staňme se dobrými tvůrci svého života, nechtějme soupeřit, neporovnávejte se s druhými.

 „ Milujme a budeme milování.“.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

JARO 2014

Je před námi období velmi silných konstelací, tzv. Kosmického kříže. Tvoří ho dvě T- kvadratury mezi planetami Pluto, Mars, Jupiter, Uran, a to v kardinálních znameních.

Aktivovány budou ty nejdůležitější oblasti našeho života: Vztahy, Práce, Rodina a Já.

Nastane mezi nimi však zmatek, protože jsou navzájem k sobě v napětí. Každá oblast bude chtít strhnout na sebe pozornost, a pro nás nebude lehké vše ustát, skloubit to a dát do harmonie.

Jak se může tento střet energií projevit? Jako hádky mezi partnery, agresivním ovzduším, manipulací, chaosem, pocity beznaděje, napětím v rodině, problémy s technikou, na cestách, nemocí, únavou, zlobením dětí až po nesnesitelné šéfy a ztrátu zaměstnání.

 

Na jedné straně se chce po nás dohoda, ohledy, kompromis a vyhovění si ve vztazích, na druhé straně máme být sami sebou, jít za svým cílem, za svou svobodou a dělat to, co nás baví. Jak do toho, když je tu také rodina, požadavky našich dětí, rodičů nebo problémy s bydlením. A také naše práce, která nás už nebaví, nesmyslné požadavky nadřízených, stále více práce, nespokojenost a přetížení.

 

Zdá se, že toto všechno směřuje k tomu, abychom se naučili přijímat sebe i druhé s láskou, tj. takoví jací jsme. Začali žít dle svých potřeb a v radostněji. Naučit se žít teď a tady, a s větší pokorou a zodpovědností za svůj život. Neřešit hned všechno najednou, ale dát věcem volný průběh a čas. Mnohé se poskládá a vyřeší samo.

Více se zaměřit na náš vnitřní svět. Měli bychom se sami sebe ptát, dávat si otázky a hledat odpovědi, to vše ale uvnitř svého srdce, nikoliv skrz rozum. Naslouchejte intuici!!

Naše „Já“ by se mělo mít chuť změnit, přiznat si, v čem je „ zaostalé“ a být vědomější. Uvědomit si jakou cenu má pro mě rodina a dobře fungující partnerské a mezilidské vztahy. Změnit přístup k práci, mít svou práci ráda a dělat ji z lásky, nikoliv jen pro peníze.

Učme se mít rádi sebe, druhé a život!!

 

-------------------------------------------------------------

 

Venuše vstoupila dne 5.11.013 do znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do 4.3.014. Jedná se o dlouhou dobu díky retrográdní fázi, ke které dojde od 22.12. až do 31.1.014. Znamená to, že působení Venuše v tomto znamení má pro nás důležitý a dlouhodobější význam. Po celou dobu bude po nás Venuše chtít, abychom v lásce a ve vztazích vyzráli, byli si byli vědomi větší zodpovědnosti a s vědomím toho navazovali vztahy. Tato Venuše nepřeje krátkodobých a chvilkovým radostem, nevázaným milostným vztahům. Učí nás stálosti, pevnosti, věrnosti, ale především zdrženlivosti, střízlivosti a větší kontrole nad svými pudy. Rovněž nepřeje utrácení peněz a marnotratnosti. Povede nás k úsporám, šetrnosti, plánování a dobrému hospodaření.

 

Pro někoho, kdo je však příliš svázán touto Venuší to znamená naopak uvolnit se více, dát do vztahů více citů a lásky. Nenavazovat vztahy jen kvůli prospěchu, např. společ. uznání, prestiži, výhodám, financím apod.. Nebýt sobecký a chladný, dát do vztahu více fantazie, hravosti a vášně. Odstraňovat různá zastaralá přesvědčení a vzorce myšlení s chování (u nás v rodině to tak vždycky bylo, …) Rozhodně by peníze neměly hrát tu nejdůležitější roli, být měřítkem hodnot při navazování vztahů.

 

 

 

                                                                      xxxx

 

ROK  2013

Obávaný rok 2012 je za námi a my jsme „ přežili!“  Žádný obávaný konec světa se nekonal, víme však, že mnohé konce nastávají v našich duších a v našich životech. Změny se dějí a budou se dít uvnitř nás.

Stojíme před rokem 2013, ve kterém nadále pokračuje proces transformace nás všech. Plno toho jsme už zvládli, ale mnohé stojí ještě před námi.

Letošní rok je rokem lásky, vztahů, hledání harmonie a rovnováhy, sdílení. Konstelace r. 2013 nám budou pomáhat otevřít svá srdce a učit se bezpodmínečné lásce k sobě a druhým. Důležitá bude komunikace, kontakty s druhými, informace, studia, učení. Především se však budeme učit „myslet srdcem“ , což znamená, aby v našich myšlenkách převládala láska, abychom mysleli na druhé s láskou. Bude to znamenat velký skok-pokrok v našem myšlení, budeme na svět i sami na sebe hledět jinýma očima.  To, co pro nás bylo dříve nejdůležitější, začne se zdát být banální a zbytečné. Do centra našeho vědomí se dostává láska, pravda a víra. Budou se měnit naše hodnoty.

Důležité téma bude rodina a její soudržnost, návrat ke kořenům.  

Rok 2013 přinese STOP podvodům a lžím, znovu se vynoří řada kauz, které se budou objasňovat. Vše nepoctivé vyplave na povrch.

 

Pro letní období (červenec, srpen 2013)  jsou charakteristické dva hlavní směry:

1.)

Vnitřní pocity, to jak se cítíme uvnitř. Nespokojenost, smutek, trápení (citové, rodinné) vede k apatii, zbavuje nás energie nebo naopak v vnitřnímu boji, ale i s agresi vůči druhým. Snahou bude „něco“ s tím udělat, a protože viník je někde venku, nejlepší zbraní je útok, boj, zničení nepřítele, aby se ulevilo. Jednání je bez rozmyslu, impulzivní a instinktivní, přízemní. Křičíme, hněváme se, vztekáme se,jsme agresivní. Dochází ke střetům a nehodám na cestách, ale i v ulicích.  

Toto období nám poskytuje možnost si uvědomit a zároveň vyléčit své nejvnitřnější  

pocity a bloky, které si neseme z dětství, zastaralé vzorce myšlení a jednání.

Černá luna s Jupiterem v Raku přináší krizi v oblasti rodiny, víry, názorů, hledání smyslu života a do všeho, co se přehání, kde neznáme zdravou míru-např.cestování, rychlost... Zabíjí se a vede se boj kvůli odlišnému názoru, náboženství a potřebě dominovat, získat moc. Na druhé straně je patrný i boj za lepší život, za svobodu, zbavení se manipulace a ovládání. Pod vlivem negativních událostí ve světě můžeme ztrácet svou naději, víru. Je však třeba, abychom naopak si svou víru upevnili a zůstali ve světle a lásce. Nerozšíříme tak řady nespokojených a moci chtivých jedinců.

Zdůrazněna bude koncem týdne kvadratura mezi Marsem a Uranem, což je aspektace typická pro hádky, boj, útoky, zranění, nehody, výbuchy. Buďme opatrní ve všech směrech. 

2.)

Zároveň působí na naše životy příznivý trigon ve vodních znameních. Přináší sounáležitost, schopnost se více vcítit do druhých lidí, dávat najevo city, pomáhat, projevit soucit a péči. Nabízí nám tato konstelace možnost si ujasnit city k někomu, zlepšit a upevnit rodinné vazby, vyléčit „své vnitřní dítě“ a vyzrát v dospělého jedince. Mohou se objevovat vzpomínky na dětství. Budeme se cítit dobře spíše doma, uvědomíme si důležitost rodiny. Začne platit „ můj dům, můj hrad.“  Typické jsou domácí práce, vylepšování bydlení, malování, rekonstrukce, koupě a prodeje nemovitostí.

Naučit bychom se měli zastavit se, prožívat tady a teď, vážit si toho, co je a jak to je a přijmout to. Důležité je prožívání, plynutí, sdílení.

 

 

                                                                      xxxx

 

 

5.10.012 od 21,34 hod. opouští planeta Saturn po zhruba 2,5 letech znamení Vah a vstupuje do znamení Štíra.V tomto znamení se zdrží až do 9/2015. Příznivě bude ovlivňovat znamení Raka a Ryb, kterým přinese větší stabilitu a jistoty. Pro Štíry, Býky, Lvi a Vodnáře to bude období zkoušek vytrvalosti, zodpovědnosti a duchovního vyzrávání.

Všichni bychom si měli po tuto dobu „posvítit“ na své emoce a pracovat na nich. Přiznat si všechny nepříjemné pocity a temné stránky naší duše, jako je závist, žárlivost, vztek, hněv, pomsta a rozpouštět je láskou a odpuštěním. Právě odpouštění je největší slabinou znamení Štíra a tomu se máme v příštích letech všichni naučit. Po odpuštění přichází velká úleva a osvobození, neděláme to pro toho, kdo nám ublížil, ale PRO SEBE. Myšlenky na pomstu a moci chtivost budou mít nepříjemné důsledky pro toho, kdo bude takto smýšlet. Mnoho temného, zkaženého nyní vypluje na povrch, aby se to pročistilo a vymítilo.

Dalšími tématy bude Strach- ze smrti, opuštění, ze závislosti, destrukce.

Smyslem tohoto působení je důraz na větší zodpovědnost a vyzrálost v oblasti moci, sexu, peněz, na překonání falešných představ o závislosti či bezmoci. Stop násilí a manipulace. Jakékoliv zbavení se strachu z čehokoliv, růst důvěry a oddanosti v partnerství, schopnost se změnit a „nově se zrodit“.  

 

                                                                 xxxx

 

Středa 6.6.012:  Noční přechod Venuše přes Slunce-propojení ženského a mužského principu.

Tímto dnem se otevírá silněji téma lásky mezi mužem a ženou, hledání rovnováhy ve vztazích, nové soužití, smýšlení a nová vědomá komunikace. Nepřežívejte,ale začněte žít opravdovou Lásku. Přeneste zodpovědnost do svých vztahů!!

                                                                 xxxx

 

V pondělí 4.4.011 od 15,37 hod. vstoupil Neptun do znamení Ryb, další velmi silná konstelace, která přispívá k tzv. „Nové době“. Na kratší čas (od 6.8.011) se vrátí ještě do znamení Vodnáře, ale od 4.2.2012 bude opět ve znamení Ryb, Pod tímto vlivem se lidstvo začne ubírat více cestou lásky, pochopení a soucitu. Znamená to, že do popředí se musí dostat naše srdce místo rozumu a ega. Sílit budou charitativní programy. Lidé budou více otevřeni duchovní energii, meditacím, práci na sobě, zájem o spiritualitu vzroste.

 

                                                        xxx

 

V sobotu 12.3.2011 vstoupil Uran do znamení Berana po 84 letech, kde setrvá dalších 7 let. Jedná se o velice důležitý začátek nové etapy, která s sebou přinese větší vůli po svobodě, osamostatnění se, snahou se prosadit a jednat nezávisle. Jedná se o příliv a zpřístupnění duchovní energie, která se nám nyní nabízí. Přináší moudrost, inspiraci, vize i mystické zážitky. Doba se bude stále zrychlovat, události vezmou spád. Mohou se objevit vynálezy, technické novinky ale i přírodní katastrofy, válečné konflikty. Musíme stále ještě počítat i se sklony k zbrklosti, bezohlednému individualismu, přílišnému prosazování svých zájmů na úkor celku, touhu získat všechno teď a hned nebo se proti všemu bouřit.

                                                                                                                                                

xxxx

 

Konstelace hvězd na obloze dlouhodobě ukazují na náročnou dobu. To se taky projevuje v našich životech. Cítíme nespokojenost, rozmrzelost a tlak. Zdá se, že nic nemá smysl, nic nefunguje, dostavuje se pocit marnosti a nedaří se tak, jak bychom chtěli? Vidíme jen překážky a problémy?

Tato doba klade velký důraz na naše moudré jednání, vyspělost a především pokoru. Jsme každý den konfrontováni s tím, jak se dokážeme vyrovnat s problémy, jak dokážeme být zodpovědní sami za sebe, ale i za naše vztahy. Jak reagujeme,když nedostaneme, co chceme?  Jsou to dny zkoušek, nástrah, jak to vše zvládáme. Zda se v nás ukotvilo to nové, lepší, opravdovější, jak dokážeme žít v pravdě k sobě i k druhým. Zda nám nejde víc o sebe než o druhé, zda nechceme výhody jen pro sebe. Zjišťujeme, jak umíme odolávat starým vzorcům chování a myšlení, zda umíme přinášet oběti.  Je to souboj dobra a zla v nás. Neměli by v nás vyhrát potřeby ega, sobecké postoje, protože pak budeme věčně nespokojení.! Přehodnoťte své potřeby. Staré se loučí a Nové přichází!!  Buďte si toho vědomi ve svých životech. Žijte s pokorou, vírou, láskou a v pravdě, i když to bude někdy bolet. To je jediný recept na tuto dobu.

 

xxxx