Jdi na obsah Jdi na menu
 


srdce-na-dlani.jpg

S láskou má svět naději !

 

6.8. – 12.8.018

Slunce ve Lvu uzavírá konjunkci s retrográdním Merkurem a kvadraturou na Jupitera. Jde o konstelaci povýšenosti, nárůstu Ega, přílišné hrdosti, namyšlenosti, potřeby na sebe strhnout pozornost a něco dokazovat sobě i druhým. Mysl je zaměstnaná detaily, které zbytečně pitvá a rozebírá, chce mít ve všem navrch. Nenechme se proto vtáhnout do příběhů naší mysli, naslouchejme víc intuici.

V úterý časně ráno vstoupila Venuše do svého znamení, do Vah. Zároveň vytvoří trigon na Mars a Černou lunu, jak bylo popsáno v předchozím týdnu. Venuše se postará o více souladu, harmonie a vstřícnosti mezi lidmi, pomůže uzdravovat vztahy. Ovšem jen za předpokladu, že nebudeme vyhledávat konflikty. Lépe se nám bude spolupracovat a uzavírat dohody.

Uran se v úterý zastavuje a zahajuje zpětný chod směrem ke znamení Berana. Můžeme být konfrontováni s tíhou naší nesvobody, nesebevědomí a neschopnosti se posunout dál. Je třeba se vrátit k situacím, které si vyžadují nový přístup, rozhodnutí a více tolerance.

Novoluní v sobotu 11.8.018 v 11,59 hod.. ve Lvu nám nabízí nový začátek, novou cestu-cestu s otevřeným srdcem. Mějme se rádi a milujme druhé. Buďme veselí a rozdávejme dobrou náladu a úsměvy. Nad nikým se nepovyšujme a hlídejme si egoistické projevy, pýchu, povyšování, domýšlivost a lenost. Nečekejme na uznání od ostatních, oceňme se sami. Rozvíjejme v sobě silné stránky tohoto znamení jako je zdravé sebevědomí, nadšení, srdečnost, vznešenost, hrdost a velkorysost. Vhodný čas pro kreativní činnosti, hry s dětmi, sportovní vyžití a rekreaci.

 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

UZNÁNÍ:  „Postarejte se o sebe tak, že uznáte svá přání, tužby a potřeby a podniknete konkrétní kroky pro jejich naplnění. Zkoumejte a registrujte své dary, nadání a úspěchy. Když přijmete všechny své stránky, budete se cítit zakotvení a budete si věřit. Potom můžete upřímně uznávat i druhé.“

 

Afirmace: „Cením si toho, kdo skutečně jsem.“

 

-----------------------------------------------------------------------

30.7.-5.8.018

V tomto týdnu pokračuje vliv planet, tak jak byl popsán v minulém poselství. Kvadratura mezi Uranem a Marsem vrcholí tento čtvrtek. Můžeme prožívat uvnitř sebe velký tlak na změnu, potřebu se vymanit ze závislosti, lpění na něčem či na někom, udělat krok k většímu osamostatnění se a k nezávislosti. Napětí, stres, rozčilování se, nervozita, nestabilita,nečekané zvraty a události kolem nás, doprovázejí tento aspekt. Máme odolat různým pokušením, nereagovat hned na první impuls, být více v klidu, zklidňovat se, nespěchat a nebýt jak „utržení ze řetězu“. Nedělat překotná rozhodnutí. Pozor na kolísavý tlak, na sport, srdíčko je extrémně zatěžováno i vysokými teplotami. Vede nás to ke klidu, k vnitřní práci na sobě a k takovým činnostem, které nás těší a nevysilují.  

Od neděle 5.8.018 přechází Černá luna ze znamení Kozoroha do znamení Vodnáře. Jistě to přivítají lidé narození ve znamení Kozoroha, kterým se značně uleví. Pro Vodnáře nastávají karmické lekce. Více napíši příště.

Planeta lásky Venuše pomalu nabíhá do trigonu s Černou lunou a Marsem Nejsilněji bude působit příští týden. Můžeme očekávat příliv vášní, touhy po sblížení, karmická spojení a větší harmonii mezi muži a ženami.  

 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 

Příležitost: „ Neustále se nám všem otevírají nové příležitosti a očekává se od nás, že se necháme unášet proudy, s nimiž se na své cestě setkáme. Nabízí se vám něco nového, a je na vás, abyste to maximálně využili. Ztište svou mysl a požádejte anděly, aby vám pomohli.“

Afirmace : „Otevírám se novým příležitostem.“

 

------------------------------------------------------

23.7. – 29.7.018

Slunce se pohybuje znamením Lva od 22.7.018 od 23 hodin. Přichází učení pro naše vědomé Já, které se má otevřít Lásce, nikoliv jen lásce milostné, ale absolutní, Božské Lásce, pěstovat v sobě velkorysost, srdečnost a ze srdce tvořit. Naše Slunce představuje část Boha v nás, náš střed, naše Božství, naši jedinečnost. Nepochopení této podstaty přináší pýchu, nabubřelost, egoismus, egocentrismus a autoritářství. Potřebu velet a považovat se za někoho výjimečného.

Celý týden je pod vlivem velmi silných dynamických aspektů a pátečního Úplňku ve Vodnáři se zatměním Luny (krvavý měsíc), 27.7.018 ve 22,22 hodin.

Slunce je pod kvadraturou od Urana a opozicí na Mars. Konstelace útočné, agresivní, nevyzpytatelné a výbušné. Přinášejí dny plné nervozity, zvratů a stresu. Každou chvíli může platit něco jiného, bude převažovat pocit, že se nemůžeme na nic spolehnout, nic si naplánovat, najednou přijde zvrat, a vše je jinak. Konstelace nehod a úrazů.

Jaký záměr má vesmír?

Výukovou lekcí je umět se přizpůsobit změnám, které budou na denním pořádku, učit se na ničem nelpět, osvobodit se od „okovů“. Nepodlehnout vzteku, hněvu, soupeření, nevzdorovat.

Úplňkem nabývá na významu tzv. osa Lev-Vodnář (Slunce Lev, Luna Vodnář). Osa Lásky a rozmělnění ega. Klade důraz nejen na tvorbu pro sebe, ale i pro společnost. Učíme se myslet a žít srdcem a jít cestou svobody, pravdy a rovnosti. Bez povyšování se, arogance a namyšlenosti. Pěstovat v sobě zdravé sebevědomí a dělat smysluplné změny, kroky směrem k osobní svobodě.

Zatmění Luny může vyvolat silné emocionální výkyvy a reakce, Luna je totiž navíc v konjunkci s Marsem. Máme možnost tím pozorovat své emoce, pocity a prožít je. Zjistíme tím, co je v nás ještě neuzdravené, proč volíme ještě místo lásky boj, rivalitu, obviňování druhých a bezohlednost. S čím svádíme vnitřní boj? Ten se odrazí vždy při jednání s druhými. Tak se pusťme do uzdravení se, a nechme proudit do svého srdce Lásku. Láska přece „hory přenáší“. Vyšlete Lásku, obdržíte Lásku.

Planeta Merkur ve Lvu se dostává do retrográdní fáze (zpětný chod) od pátku 27.7.018. Vrátí nás do těch situací, kde jsme porušili zákon Lásky a jednali z pozice ega.

Díky Venuši v opozici na Neptuna, se ve vztazích a v lásce přesvědčíme, co není Láskou, a co za Lásku mylně považujeme. Zároveň se nám ale nabízí hluboké prozření, prožitky, nalezení vnitřní síly ke změně ve vnímání Lásky, díky Venuši v trigonu na Pluta. Lásky, která transformuje, je silná, pevná, oddaná a pokorná.  Jak poznáme, že konáme ve jménu Lásky?

Tak, že Láska vždy spojuje, nerozděluje.

 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

TVOŘIVOST: „Tvořivost je energie k dobrodružství a změně. Používejte svou tvořivou moc s moudrostí a radostí.“

Afirmace: Těším se ze svých tvůrčích sil a užívám je v zájmu nejvyššího dobra.

 

---------------------------------------------------------------------

16.7. – 22.7.018

K opozici mezi Sluncem a Plutem se přidá ještě Černá luna, která tuto konstelaci ještě okoření a zdramatizuje. Povede nás k nespokojenosti, k boji s „nepřítelem“ , pocitu, že se musíme bránit, zvítězit a nenechat si nic líbit. Za vším je strach Ega ze ztráty vlivu nad námi. Boj vůči vnějším záležitostem odráží náš vnitřní boj, který svádíme sami se sebou. Zaměřme se proto na sebe a své strachy, obavy, úzkosti a rozpolcenost. Pozorujte své pocity a emoce, zkoumejte co je vyvolalo, a co za nimi je. Může to být strach a obava z toho, že nejsme dostatečně milováni, že se nám nedostává pozornost a péče, strach z opuštění, ze samoty, strach z nedostatku bezpečí, z nedostatku peněz nebo strach z neúspěchu. Především se však nejvíc zlobíme, když není něco podle nás. Viníka hledáme pak u druhých a začínáme bojovat, ať už hněvem, vztekem, hádkami nebo slzničkami či citovým vydíráním. Projeví se silně vztahovačnost, žárlivost i pomstychtivost. Pokud jde o manipulaci vůči nám, učme se ji prohlédnout a nepřistoupit na ní. Můžeme se dostávat do situací, v kterých se cítíme bezmocní. Zde platí: pokud nemohu danou situaci ovlivnit, musím ji umět přijmout. V ostatních případech mám jednat.

Retrográdní Mars ve Vodnáři v konjunkci se sestupným uzlem a v začínající kvadratuře na Uran je nabitý touhou po změně, po svobodě. Touží se vymanit ze všeho, co mu brání v cestě vpřed, nechce, aby mu někdo diktoval cokoliv. Proto se budou v nás i kolem nás objevovat revoluční tendence, agresivita. Budeme svědky i tendence potlačení všeho novodobého, alternativního a svobodnějšího.

Pozor si dejme v tomto i příštím týdnu na zvýšenou popudlivost, impulzivitu, roztěkanost a unáhlenost. Buďme bdělí za volantem, Slunce uzavírá kvadraturu s Uranem.

Saturn v trigonu na Urana nás ubezpečuje, že vše to, co se děje, má svůj vyšší řád a smysl,  je v souladu s novou dobou, děje se tak pro novou lepší budoucnost.

Venuše v opozici na Neptun si bude leccos namlouvat, je schopna se zamilovat i do svého nepřítele. Podlehne lehce svodům a sebeklamu. V stávajících vztazích může přijít rozčarování, odhalení nevěry a nepoctivosti. Venuše v Panně v sextilu na Jupitera nám připomíná, že štěstí ve vztahu najdeme, pokud ho založíme na vzájemné důvěře, spolehlivosti, optimismu a víře.

V neděli 22.7.018 ve 23.01hod. vstupuje Slunce do znamení LVA.

 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

RADOST- Dívejte se pod povrch a hledejte světlo v srdci každého člověka. Těšte se ze všeho, protože radost je klíčem k osvícení. Radujte se ze života.

Afirmace : Ve všem nacházím radost.

 

 

---------------------------------------------

9.7. – 15.7.018

Planeta Venuše se přesouvá v úterý do znamení Panny a během týdne vytváří trigon na planetu Saturn a Uran. Je to výborná podpora pro mezilidské a partnerské vztahy, spolupráci a finanční záležitosti. Tato Venuše umí výborně rozlišit podstatné od nedůležitého, jde jí o stabilitu, citové i finanční jistoty, je si vědoma své zodpovědnosti. Umí být zdrženlivá, spolehlivá, starostlivá, nápomocná a potřebuje se cítit užitečná. Ve vztahu s Uranem dbá na to, aby vztah dostal novou šťávu, aby vztah nezevšedněl.

Zároveň se v úterý ukončuje zpětný chod Jupitera ve Štíru (od března 2018), a s tím i léčení našich stínů, skrytých bolístek a pohnutek. Prošli jsme učením moudrého a vyzrálého jednání. Hledání štěstí uvnitř nás samotných.

V pátek 13.7.018 nastává ve 4,44 hod. Novoluní v Raku. Je aspektováno opozicí na planetu Pluto a ještě stále, i když slaběji, pod příjemným vlivem Jupitera a Neptuna. Silně pocítí toto novoluní zejména Raci a Kozorozi. Pro všechny nastává proces hluboké transformace, osudovosti, ukončování, ale i regenerace a znovu nalezení síly. Máme se vypořádat se stupňujícími se emocemi týkající se rodiny, citových vazeb, vztahu dětí a rodičů, nebo kolem bydlení. Výzvou je, abychom opustily dětinské chování, jako je přecitlivělost, urážlivost, plačtivost, výčitky, úzkosti, strachy, přehnaná starostlivost, abychom vyčistily staré bolavé rány z dětství a uzdravili se. Jsme v procesu ukončování jedné činnosti, etapy, toho, co nás zraňuje,… a začátku nové cesty. Tu nám otevírá planeta Jupiter a Neptun. Cesta k laskavosti, jak nám radí Andělé:

   

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

LASKAVOST: „Abyste byli laskaví, musíte otevřít své srdce jemným vlastnostem, jimiž jsou péče a soucítění. Buďte laskaví sami k sobě. Mějte rozumná očekávání a nezapomeňte se náležitě ocenit. K tomu, abyste v sobě moli pěstovat něžnou laskavost, je třeba, abyste se opatrovali a dopřáli si vše potřebné.

Kdykoliv uděláte něco pro sebe, automaticky vyzařujete stejnou energii i na druhé. Laskavost rozpouští ledové bariéry kolem lidí a navrací osobní sílu těm, kdo mají strach. Jděte k osamělým, povzbuďte plaché, přijměte mezi sebe ty, kdo se cítí izolovaní, a potěšte smutné. Vaši odměnou bude pocit vnitřního míru, vřelosti a lásky.“

Afirmace: Chovám se laskavě k sobě i k druhým.

 

--------------------------------------------------------------------------

2.7.-8.7.018

Čeká nás pohádkový týden. Stále působí vodní trigon mezi Sluncem, Jupiterem a Neptunem, viz.minulá předpověď. Přináší do našich životů větší radost, optimismus, víru, podporu, pochopení a soucit. Vtahuje nás do duchovního světa, možnosti napojit se na vyšší zdroj, prožít, procítit nové skutečnosti. Využijme této konstelace k práci na sobě, pěstujme si důvěru ve vyšší pomoc, pomoc bytostí světla. Všímejte si, jaké „náhody“ k vám přicházejí a jaké sny se vám zdají. Snem k vám promlouvá vaše duše.

Jedinou rušivější konstelací, kterou bychom měli ustát je Merkur v opozici na Mars. Bude se nás snažit vtáhnout do hádky, do sporů o pravdu, zvýší se dominantní chování, kritičnost, přesvědčování, podrážděnost, potřeba slovně zvítězit nad druhým. Pokud budeme ve vibracích výše popsaného vodního trigonu, světla a lásky, tak obstojíme sami před sebou, i před druhými.

Milná je představa, že ten kdo křičí, huláká a zvyšuje hlas, je silnější a vyhrává. Naopak dotyčný, dává tím najevo svůj strach a bezmoc. Ukazuje na své vlastní selhání, na emocionální nevyrovnanost. Proto, pokud se s takovým člověkem potkáte, zachovejte klid, neoplácejte stejnou mincí. V duchu ho politujte a odpusťte mu. Tím, si zachováte svou důstojnost a nenecháte se vtáhnout do jeho hry.

 

 

SMÍCH – "smích je zázračný lékař: zbavuje strachu, a když se zasmějete, jste šťastnější, rozjasněnější a uvolněnější. Pamatujte, že andělé létají proto, že se berou lehce, a tak se povzneste nad všemožné obtíže a vnímejte situace z té veselé stránky. Smějte se sobě i druhým. Smích je sluneční světlo, které rozpouští temnotu, takže buďte veselí, hraví a radostní."

Afirmace : Ve všem vidím humor.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

25.6.018 – 1.7.018

Týden začíná kvadraturou Venuše a Jupitera. Která nám zviditelní naši náročnost v mezilidských vztazích, ukazuje nám překračování mezí, nepokoru, kde nejsme stále spokojení s tím, jak to je a chceme víc a víc.

Podléháme pesimismu a klesáme na mysli. Slunce tvoří opozici na Saturna. Připadá nám vše těžké, složité. Nic nejde lehce, snadno, objeví se spousta překážek a zkoušek charakteru. Myslete na to, že to je jen chyták a nepropadejte chmurným myšlenkám.

K tomu se přidá ve čtvrtek 28.6.018 Luna, a vytvoří Úplněk v Kozorohu v 6,54 hod.. Slunce osvítí náš vnitřní boj se strachem, úzkostí, obavami a nejistotou, s potřebou držet se starého, které nám dává zdánlivý pocit bezpečí. Přinese napětí do pracovní oblasti, stres, náročnost na sebe i druhé, více práce, požadavků a povinností. Nedivte se, když budete v těchto dnech více unavení. Úplněk nám ukáže, kde příliš striktně lpíme na dodržování pravidel, kde jsme nepružní, přísní a tvrdohlaví, kde chybí jemnost, cit a pochopení. Jsme na konci školního roku, nekárejte děti za vysvědčení!!

Mars ve Vodnáři se stává retrográdním a vrací nás zpět do těch oblastí, kde jsme nedokázali projevit svou sílu, odvahu ke změně, nebo naopak, kde jsme byli příliš troufalí a nerespektovali jsme hranice druhých. Může vyvolat hádky, zlobu, provokovat k boji a výbušnosti. Pozor na úrazy a nehody.

Kladným projevem Marse ve Vodnáři je tolerance, samostatnost, nezávislost, přátelství, humanita, rovnost, vynalézavost, boření starého, přežitého, a směřování k novému.

Pomocníkem v těchto dnech nám bude vodní trigon vytvořený tentokrát Sluncem, Jupiterem a Neptunem. Opouštíme staré a otevírají se před námi nové obzory, možnosti, výzvy a šťastné náhody. Nacházíme smysl našeho bytí, víru, jsme vedeni k soucitu, lásce, empatii, laskavosti a otevírání se duchovním cestám.

 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ZAČÁTKY – „Nebojte se opustit, co již znáte, protože nové nemůže přijít, dokud neodejde staré a překonané. Váš anděl vám radí přijmout nový začátek, protože až přijde, budete rádi.“

Afirmace : S láskou vítám nové začátky ve svém životě.

 

-----------------------------------------------------------------------------

18.6. – 24.6.018

V tomto týdnu budeme součástí nádherného tzv.vodního trigonu tvořeného planetami Merkurem v Raku, Jupiterem ve Štíru a Neptunem v Rybách. Konstelace, která velmi pozitivně ovlivní naši mysl, a to směrem k citlivosti, jemnosti, vcítění se, naději, víře,velkorysosti, moudrému jednání a láskyplnosti. Přinese prozření, pochopení, optimismus, nový vhled i nadhled do situací. Je třeba se uvolnit, zastavit, ponořit se do svého nitra. Můžeme mít tzv.živé sny, tušení, vize, rozšíří se nám vědomí o nové kvality. Konstelace nám pomůže rozpustit emoční bloky, starosti, strachy, úzkosti, smutek, obavy, které mohou ještě doznívat z minulého týdne (viz. předchozí poselství). Harmonický Merkur v Raku urovná nejeden konflikt nebo složitější situaci v rodinách. Planeta Neptun zahájí zpětný chod a stane se retrográdní. Ukáží se nám znovu ty situace, kde jsme nejednali ve jménu Lásky, abychom tak mohli učinit.

Zároveň se projeví disbalance mezi mužskou a ženskou energií, mezi jang a jing, mezi Venuší a Marsem. Venuši je blízká spolupráce, harmonie, soulad, láska mezi lidmi, ovšem Mars je bojovník, víc myslí na sebe, chce si mnohé vybojovat a prosadit. Venuše potřebuje blízkost druhého, ale Mars si vystačí sám. Navíc se nyní nachází Mars ve Vodnáři, a tím je zesílena potřeba se vymanit z toho, co mě omezuje, osvobodit se. Potřebujeme si osvojit obě energie, a vědět, kdy se má dostat ke slovu spíš Mars, a kdy naopak Venuše. Toto spojení planet sebou nese i silnou fyzickou přitažlivost, díky které vzniknou vztahy, založené na vášni. V jiných případech to vyvolá rozpory, hádky i rozchody.

Slunce nejprve z Blíženců, a pak z Raka uzavírá sextil s planetou Uran, což nám pomůže uvolnit mysl od navyklých stereotypních vzorců myšlení a jednání. Přijmout sebe sama nově.

21.6.2018 ve 12,018 hodin nastává Letní slunovrat, čili Slunce přechází do znamení RAKA. Začíná Léto a s ním vše, co k němu patří. Je to měsíc, ve kterém se budeme více zaobírat rodinou, dětmi, dovolenou, vztahem k rodičům, našim předkům. Do popředí se dostane i bydlení, domov, zahrady a příroda. Naše „Já“ bude o mnoho citlivější, a upozorní nás na některé nezpracované bolístky z dětství. Mějme trpělivost sami se sebou i s druhými. Pozor na přecitlivělost, domněnky, náladovost. O víkendu uzavře Merkur z Raka opozici s Plutem, další očista mysli, můžeme zažívat stavy moci i bezmoci. Nechte věci být, odplynout, netlačte na nikoho, nevyčítejte si nic, ani nikomu. Pokud je to nutné, zpracujte minulost a uzavřete ji. Odpusťte si a odpouštějte.

 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

SVĚTLO – světlo prosvěcuje temnotu i šero a přináší naději a inspiraci. Požádejte anděly, ať vás naplní větším množstvím světla. Až vaše světlo zesílí a stane se průzračnějším, ujasní se vám spousta věcí a najdete jejich smysl.

Afirmace : „Jsem světlo.“

 

------------------------------------------------------------------------

11.6.-17.6.018

Ve středu 13.6.018 nastává ve 21,44 hod. Novoluní v Blížencích.Máme možnost udělat restart ve své mysli. Většinou děláme chybu, že se ztotožňujme se svými myšlenkami, emocemi, a považujeme to, co prožíváme, za skutečné příběhy. Je to ale jen skutečnost, vytvořená v naší hlavě, nikoliv realita. Fígl je v tom, že my nejsme myšlenkou, ani pocity. Učme se být jen pozorovatelem svých myšlenek a emocí. My sami rozhodujeme o tom, jakou myšlenku vytvoříme, a jak s ní naložíme.

Máme možnost se zamyslet nad tématem Kritika, Pomluva, což je stínem Blíženců. Nikdo z nás nemá rád, když je kritizován a pomlouván. Proto to nečiňme ani my druhým.

Avšak kromě neoprávněné kritiky, existuje i kritika oprávněná. Velké mistrovství je v tom, umět toto rozlišit a oprávněnou kritiku sdělit vhodnou formou nebo ji umět přijmout od druhých, aniž by nás to zraňovalo, uráželo a nahněvalo. Většinou se nejvíce zlobíme kvůli pravdě. Můžeme se ptát, v jaký příběh své mysli jsme uvěřili? Nestarejme se o drby v mediích, časopisech, nepomlouvejme druhé. Starejme se o sebe a čistotu svých myšlenek.

Pozor na vystupňované emoce, sentimentalitu, domněnky, urážlivost, proměnlivost názorů, které nám může podsouvat Merkur ze znamení Raka. Vládne mu totiž proměnlivá a přecitlivělá Luna. To, jak budeme uvažovat a vyhodnocovat situace, bude značně ovlivněné naší psychikou, pocity a emocemi. Myšlenky se budou vztahovat k rodinným tématům, rodičům, dětem a bydlení. Merkur svírá sextil s Uranem, což nám dává možnost prozření, moudrost, ujasnění, nové nápady a větší vhled i nadhled do situací. Současně se však musíme vypořádat s opozicí Merkura na Saturna, který přináší spíš tíhu do naší mysli, nenáladu, pesimismus a problémy v komunikaci. Říká nám však i stop naší přecitlivělosti, urážlivosti, strachům a dětinským projevům. Máme se osvobodit od všech těchto projevů.

Venuše vstupuje do znamení Lva a podporuje naši kreativitu, tvořivost, touhu se líbit, být oceňována a milována. V kvadratuře na Urana přináší napětí, hádky, náhlé zvraty v lásce, nevyzpytatelné reakce, flirt, vyzývavost a extravaganci. Přehnaná touha po nezávislosti a svobodě může zapříčinit ochlazení či rozpad ve vztazích. 

 

Rada andělů na tento týden

Archanděl Uriel přináší vyrovnanost, lásku, klid a mír. Zároveň jste vyzýváni, abyste tyto krásné vlastnosti šířili mezi ostatní. Pomáhá pozvednout vědomí.

Afirmace: „V míru a vyrovnanosti nalézám jednotu se všemi bytostmi.“

 

 

--------------------------------------------------------------

6.6.018 – 10.6.018

Slunce Blížencích je stále od minulého týdne v konjunkci planetou Merkur, nyní však obě planety uzavírají kvadraturu s planetou Neptun. Myšlení a komunikace jede na plné obrátky, ale je zahaleno mlhou, nejasnostmi, domněnkami, zmatkem. Přichází jedna myšlenka za druhou a každá nám napovídá něco jiného. Objeví se roztržitost, zapomínání, omyly, pozdní příchody, klam, nevěra, nepozornost. Nevíme, tápeme, každou minutu se můžeme cítit jinak, zaujímat jiná stanoviska. Nechte myšlenky plynout, nevěnujte jim velkou pozornost. Zde se střetává rozum s vírou. Nemusíme všemu rozumět, všechno chápat. Vědět, komunikovat a vysvětlovat je v této chvíli zbytečné. Stačí se nechat vést intuicí, přijmout situaci takovou jaká je, a věřit, že vše má svůj vyšší smysl, a že vše se děje pro naše dobro. Opusťte sféru rozumu a oddejte se přijetí, lásce, romantice, snění, vizualizacím, meditacím. Tvořte láskyplné myšlenky. Odpočívejte, protože se dostaví dost únavy.

Pozor na důvěřivost, mohou se objevit nepoctiví obchodníci, nevěřte všemu, co kolem sebe uslyšíte.

Ve vztazích to nebude lehké. Venuše v Raku tvoří opozici na Pluto v Kozorohu. Přináší to mocenské,vynucovací a manipulující tendence, silnou žárlivost a pomstychtivost. Ego se dostává do popředí a chce mít navrch. Využívá  k tomu vyčítání, citové či finanční vydírání, sex, urážení se, slzy. Vede to k dominantnímu a radikálnímu řešení. Můžeme očekávat osudové děje, rozchody, rozpady některých vztahů.

 

Rada andělů na tento týden.

Věřte v nekonečné. Víra je natolik mocná, že přenáší hory. Používejte zdravý rozum a rozlišovací schopnost a nikdy se nevzdávejte své moci ve prospěch druhých. Místo toho věřte v sebe a ve vyšší síly.“

Afirmace :  Věřím v pomoc Vesmíru.

-------------------------------------------------------------------

 

 

28.5. – 3.6.018

Právě prožíváme harmonické konstelace tvořené planetami Venuší, Jupiterem a Neptunem. Tyto planety se nacházejí ve vodních znameních a vytvářejí tzv. vodní trigon. Konstelace lásky, bezpodmínečné lásky, jemnosti, vstřícnosti, empatie, hojnosti, naslouchání, citového prožívání, nebeských darů a požehnání. Dny nás vedou k tvořivosti, uměleckým prožitkům, nesobeckosti a ochotě pomáhat. Budeme si více vycházet vstříc.

V rodinách zavládne klid, láska, péče, pohoda, sounáležitost a příjemná atmosféra, která bude tím nejlepším dárkem ke Dni dětí.

V úterý 29.5.018 v 16,22 hod. nastává Úplněk ve Střelci

Na jedné straně nadšení, odvaha, chtěli bychom jít dál, poznávat nový svět, cestovat, najít smysl života, jít za štěstím, ale na druhé straně je tu náš intelekt, který najde mnoho důvodů, proč to nejde, nebo je to těžké, zbytečné, stačí mu už to co ví, nevěří na nic, a vystačí si s povrchními informacemi. Plýtvá časem, pomlouvá, odsuzuje a zajímají ho jen drby. Můžeme to změnit, odhodlat se ke změně, k novým výzvám, překonat omezení našeho intelektu. Můžeme meditovat nad otázkou „Kam směřují mé další kroky?“ „ Jaká je má cesta a cíl ?“

Na druhé straně pozor na roztříštěnost, nesoustředěnost a neklid, který vede k chaosu a přílišnému očekávání a ideálům. Neprospěje to ani silničnímu provozu, buďte bdělí.

Planeta Merkur vstupuje ve středu do znamení Blíženců, kde je „doma“ a cítí se tam moc dobře. Spojí se ze Sluncem, které prochází rovněž znamením Blíženců a společně vytvoří trigon na Mars do znamení Vodnáře. Můžeme očekávat velkou mentální aktivitu, hodně přemísťování, cestování, vyřizování, sbírání informací, podnětů, hledání nových kontaktů, přátel. Komunikace bude čilá, humorná a vtipná. Učení a zkoušky se snadno zvládnou. Situace budeme řešit s větším nadhledem.

Rada andělů světla pro tento týden:

" Přijetí znamená nepodmíněnou lásku. Andělé vám připomínají, že máte přijímat každého přesně takového, jaký je, bez posuzování, obviňování nebo touhy ho měnit. Když druhé lidi nebo cokoli jiného bez výhrad přijímáte, nemáte v sobě zášť ani nepřátelství k nikomu ani k ničemu."
 
Afirmace :  Přijímám sebe i druhé.
 
 
---------------------------------------------------------------------

Přechod planety Uran do znamení Býka.

V úterý 15. 5. 018 v 17,24 hodin nastává významná událost tohoto roku. Generační planeta Uran mění své dosavadní postavení a opouští  po 7 letech znamení Berana, a vstupuje do znamení BÝKA. Mění-li generační planety své místo působení ve znameních, vždy to přináší zásadní velké změny celospolečenské i osobní. Více, viz.: dlouhodobé vlivy

 

14.5. – 20.5.018

Úterý 15.5.018 je bohaté na konstelace. Uran po 7 letech mění své působiště a přesouvá se do znamení Býka (viz.dlouhodobé vlivy). Zároveň nastává Novoluní v Býku a to 13,49 hodin. Pro zrozence v tomto znamení je to velmi důležitý den, kdy se v jejich životě startují změny, a chystá se životní obrat. Býci se budou učit změnám.

Nov v Býku nám umožní se zamyslet nad tím, jakou máme hodnotu pro sebe a pro druhé. Jakých hodnot si u sebe vážím, jak dokáži žít v realitě a co pro mě znamená hojnost? Umím si nastavit hranice? A jaký mám vztah k penězům?

Mars vstupuje do Vodnáře a tvoří kvadraturu s Uranem. Konstelace dosti napěťová, stresující, podrážděná, neklidná, výbušná, nevyzpytatelná a nehodová. Je potřeba se soustředit stále na klid, zastavit se, prodýchat se, jít se projít, zklidnit se, hlavně nespěchat! Mars v nás bude podněcovat nezávislost a cestu ke svobodě.

Stále ještě působí Pluto s Černou lunou, a s tím naše hluboké a intenzivní potkávání se s našimi potlačených bolestnými emocemi.

Merkur z Býka v harmonickém aspektu k Saturnovi v Kozorohu nám pomůže reálně uvažovat, posoudit situace selským rozumem. Nic nepřikrášlovat, nic si nenalhávat. Myšlenky budeme mít pod větší kontrolou. Doba vhodná pro plánování do budoucnosti.

Venuše přechází o víkendu do znamení Raka a podpoří tím, rodinnou pohodu. Sextil na Urana přispěje k uvolnění napětí ve vztazích a pozitivním změnám.

--------------------------------------------------------------------

7.5. - 13.5.018

Od minulého týdne jsme vstoupili do konstelací měsíce května, (jedno z těch těžších období tohoto roku), a s ním do dnů hlubokých očist, velkých zkoušek našeho Ega a transformací. Díky Černé luně ve spojení s Plutem můžeme prožívat řadu dramat, vykolejení, kdy se můžeme cítit bezmocně a pod velkým tlakem událostí. Bouří se naše Ego a nechce se vzdát své nadvlády v nás. Úkolem tohoto tranzitu je zbavit nás všech moci-chtivostí, panovačnosti, potřeby dominovat, kontrolovat, kritizovat, obviňovat, a mít navrch ve všech situacích. Máme se také ale přestat litovat, necítit se jako oběti nebo nežít s pocitem viny. Zviditelní se naše slabosti-stíny, abychom si je uvědomili a mohli je vyléčit. Konstelace v sobě nese i osudovost, kterou je třeba přijmout.

Merkur v kvadratuře na Pluto může ztrácet kontrolu nad svou myslí a dovolit ji tvořit velmi destruktivní a ničivé myšlenky vůči sobě i druhým.Neposlouchejte negativní zprávy a informace. Pomáhají meditace, relaxace, zaměření pozornosti na něco pěkného, milého. Vybavme si nějaké místo, kde jsme se cítili dobře a znovu to prožijme. 

Učíme se být jen pozorovatelem svých myšlenek, aniž bychom je rozvíjeli, analyzovali a věnovali jim přílišnou pozornost. Odpouštějte!!

Slunce v Býku v opozici na Jupitera varuje před nabubřelostí, chvástáním, přeháněním a marnotratností.

Koncem týdne se nahromadí dost agrese, soupeření, stresu, projeví se to slovními přestřelkami, výbušností, hádkami, obviňováním. Můžeme očekávat násilné činy, zvýšené napětí, úrazovost a nehodovost (Merkur konjunkce Uran v Beranu kvadrát Mars).

Slunce je posíleno planetou Pluto a Černou lunou, které nám pomohou vyrovnat se s nepřízní a zdolat překážky. Posiluje naše praktické kroky a dotahování věcí do konce. Jupiter v trigonu na Neptuna a v sextilu na Černou lunu a Pluta přináší duchovní zvídavost, zrání a víru.

V neděli můžeme již zaznamenat vliv nadcházejícího úterního Novoluní v Býku, včetně  přesunu planety Uran po 7 letech, do znamení Býka. Velmi významný čas pro lidičky narozené v tomto znamení.

 

Rada andělů světla pro tento týden:

"Dovolte lásce, aby proudila do vašeho srdce a dotkla se těch, které máte rádi, těch, které rádi nemáte, i těch, které neznáte. Na oplátku bude požehnán i váš život a naplní se láskou."

Afirmace : Plamen lásky naplňuje mé srdce.

 

----------------------------------------------------------------

23.4.-29.4.018

Slunce z Býka si bude tento týden dobře rozumět se Saturnem, vzájemně se budou tyto planety doplňovat. Dá nám to pocítit větší zklidnění, vyrovnání a systematičnost. Máme se zaměřit na praktické záležitosti, udělat si pořádek ve financích, věnovat se práci na zahradách, terasách, v bytech a okolí domů, uklidit v přírodě. Je vhodný čas pro plánování, dokončování a zhmotňování svých přání.  

Venuše opouští Býka a přechází do znamení Blíženců, kde setrvá do 19.5.018. Ve vztazích se odlehčí, naroste potřeba si porozumět s partnerem, více komunikovat, sdílet informace, chodit do společnosti, zvát si návštěvy, setkávat se s novými lidmi a bavit se. Tato Venuše může podlehnout snadno pokušení, nesnáší omezování a její slabinou je nestálosti.

Mars uzavírá konjunkci s Plutem, dostáváme k dispozici silnou mocnou energii, sílu, větší akceschopnost a moc. Energie bude nasměrována k proměně našeho Já, bytí. Všude tam, kde stagnujeme, tam budeme vtaženi do nových energií a podmínek. Záleží na nás, jakým způsobem tuto mocnou energii využijeme. Pravá moc vychází z vnitřní síly, vědomí své vlastní hodnoty a sebedůvěry. Ohlídat si musíme své nižší Já, Ego, které se bude chtít dostat do popředí a diktovat nám. Projevem je pak agrese, ostré lokty, manipulace i násilí.

Velkou úlohu sehraje nyní naše mysl. Pod vlivem Merkura v kvadratuře na Saturna bude mít tendenci ke smutku, obavám, starostem a trápení se. Pokud vás napadne negativní myšlenka, uvědomte si, že je to jen myšlenka ve vaší hlavě, utvořená vámi, a že nemá oporu ve skutečnosti. Zkuste vědomě přesměrovat svou pozornost na to, co funguje, co vám dělá radost, co obdivujete, co se vám daří. Vědomě hledejte to dobré, láskyplné a projevujte vděčnost. Učíme se mít rádi život!

Víkend bude již poznamenán blížícím se Úplňkem ve Štíru, který nastane v pondělí 30.4. v 2,59 hod.. Přinese nám hlubší náhled do našeho nitra.

 

Rada andělů světla pro tento týden:

Jsem vyrovnaný(á), mám sílu a věřím si.

Chopte se své moci ještě dnes.

 

 

-------------------------------------------------------------------

16.4.-22.4.018

Novoluní v Beranu ve vazbě na Urana chce v nás rozproudit aktivní přístup ke svému životu, především k naší proměně vnitřní i navenek. Máme zapracovat na změně našeho Já. Naslouchat svému srdci a nenechat se vtáhnout do her našeho Ega, které nás vede cestou soupeření, vítězství a sobectví. Máme se učit rozpoznávat, kdy nasloucháme a jednáme více z pozice Ega, než srdcem. Ego nám vždy radí, aby se dělo vše podle nás, nezajímá ho nikdo jiný. Pokud tomu tak není, pak jsme impulzivní, nevrlí, naštvaní, stále spěcháme, honíme se za něčím a nemáme trpělivost ani sami se sebou, natož s druhými. Silná je tvrdohlavost a paličatost. Jsou ale i lidé, kteří potřebují posílit energii svého zdravého Já, aby se učili obhájit a prosadit sebe sama, aby si nenechali ubližovat silnějšími jedinci.

Ve vztazích je třeba se zaměřit na téma sebedůvěry a sebeúcty (Venuše v opozici na Jupitera a v trigonu na Pluta), která stojí v pozadí kvalitních a dobře fungujících vztahů.

Nemáme přehnaně věnovat pozornost svému zevnějšku a materiální stránce života. Dát do harmonie braní a dávání, fyzickou krásu a vnitřní krásu. Dejme si pozor na lenost, přejídání a utrácení. Naopak pevná vůle a vytrvalost přinese své ovoce. Zaveďte do svého denního režimu více rituálů.

 Ve středu se začíná retrográdní fáze Saturna. Připomene nám, kde jsme se v minulosti nechovali zodpovědně, kde nám chyběla trpělivost a moudré jednání. Vrací nás k poctivému přístupu k práci a životu.

V pátek 20.4. v 5,14 hodin se přesouvá Slunce do znamení BÝKA. Po dobu jednoho měsíce budeme konfrontováni s naší realitou, jak dokážeme tvořit, budovat, realizovat a zhmotňovat. Máme si osvojit trpělivost, pracovitost, vytrvalost a houževnatost. Býk nám připomene i praktické hledisko, postaví nás nohama na zem. Ukáže nám, kde máme ještě rezervy, co se týká našeho finančního hospodaření. Zda příliš neutrácíme, nebo si naopak  málo dopřáváme. Vhodné jsou rituály na hojnost a meditace, které nám odkryjí, jak jsme na tom s energií peněz. Je to období, kdy se budeme více zabývat hmotou, penězi, úsporami, majetkovými poměry, ale dotkneme se i naší sebehodnoty. Jak si sebe vážíme ? Dokážeme se ocenit? Umíme si vážit toho, co máme? Dokážeme ocenit práci a úsilí druhých lidí? Jaký je můj žebříček hodnot?

Tak jako příroda nám ukáže svou nádheru a barevnost, tak i my bychom měli pěstovat svou krásu, především tu vnitřní. Obdivujme krásu přírody, hledejme to dobré v druhých. Býk má rád pěkné a vkusné věci, miluje hudbu, dobré jídlo a pití, tak si toto vše dopřejme.

Výzvou je nepodlehnout mamonu, sobectví, hromadění peněz a věci, ale ani neškudlit a nelpět! Slabinou Býka je tvrdohlavost a neschopnost udělat změnu.

 

Rada andělů světla pro tento týden:

Otevřete se štědrosti.

Štědrost je ctnost ducha. Odměna za štědrost je veliká, protože všechno co s otevřeným srdcem dáváte, se vám mnohonásobně vrátí.

 

------------------------------------------------------------------------------------

9.4. – 15.4.018

Nastává kvadratura mezi Sluncem a Plutem, o které jsem již psala minulý týden. Můžeme mít pocit, že jsem ovládáni událostmi, které nemůžeme ovlivnit, že je na nás vyvíjen nepříjemný tlak a s tím pocit bezmoci. Jde o silné transformační a očistné období, které se týká nás samotných, ale i dění kolem nás, ve státě. Tento tranzit nám ukáže naše slabá místa, abychom je mohli poléčit. Máme se spojit s energií Pluta a získat tak vnitřní sílu, být neoblomní, houževnatí, čelit krizím, překážkám. Máme zamezit jakékoliv manipulaci, ať už své nebo od druhých. Na druhé straně přijmout i vyšší moc a osudové události. Čímž pěstujeme v sobě víru, že i když se nám něco zdá těžké, náročné, bolestné a zraňující, věříme, že to má nějaký vyšší smysl. Chybou by bylo upadnout do beznaděje, strachu, být loutkou, a nechat se vláčet osudem.

Doba si žádá změnu, a ta k nám přichází v podobě Slunce v konjunkci s Uranem (přesně 18.4.) Pluto má za úkol pohřbít naši bolestnou minulost a připravit nás na zrod nového. Po něm přichází Uran, revolucionář, s kterým máme možnost se otevřít novému proudu života. Uran nám zprostředkuje nové vize, pravdy a vývoj. Vítejte proto změny a jděte jim vstříc. Nastane zrychlení, jedna změna bude střídat druhou. Objeví se ovšem i chaos, napětí, stres, bouřlivá atmosféra, nevyzpytatelné chování lidí a nerudnost. Žádá se od nás flexibilita, nejednat zbrkle a vzdorovitě, dávat si pozor na nehody a úrazy. Planeta Mars přichází do kontaktu s Černou lunou, a způsobí osobní dramata, nárůst agresivity, vzteku a hněvu. 

Venuše je stále v pěkných aspektech na Mars a Neptun, čímž nám připomíná, že láska může změnit vše k lepšímu, že láskou můžeme „bojovat“ proti nepřízni a zlu.

Merkur ukončí svou retrográdní fázi tuto neděli, a tudíž se nám uleví v oblasti komunikace. Bude snazší se domluvit, najít řešení. Nebudeme už myšlenkami v minulosti, ale v přítomnosti.

Koncem týdne na nás bude mít vliv Novoluní v Beranu, které nastane přesně v pondělí 16.4. ve 3,58 hodin. Zaktivuje v nás energii a odvahu k novým činům, akcím, začátkům. Vyvolá v nás revoluci, osamostatnění se, potřebu si řídit svůj život podle sebe.

 

-----------------------------------------------------------------

3.4.-8.4.018

Tento týden působí dva naprosto odlišné proudy energií. Na jedné straně bude naše Já v podobě Slunce v Beranu pokoušeno Černou lunou a pomalu začínající kvadraturou od Pluta, bude silně zaměřeno na sebe, své výhody, své výhry, svou moc. Je tu nebezpečí nárůstu silného Ega, které nebere ohledy na druhé, myslí a jedná jen z potřeby touhy po moci a prosazení svého záměru. Přichází karmické zatížení a silná očista takovýchto bloků a slabin v nás. Tyto energie nepřicházejí proto, aby nám ztrpčovaly život, aby nás děsily nebo aby nám bylo hůř. Zobrazují nám, na čem máme pracovat, co je v nás ještě temné a čím si pak sami ubližujeme.

Dávejme si pozor, abychom nepodlehli pesimismu, úzkostem a strachům Merkura v kvadratuře na Saturna. Víme, že to, jak budeme prožívat život záleží na naší mysli, tam to vše začíná. Merkur navíc je v kvadratuře na Mars, a tak svou špatnou náladu a bolest si může vybíjet na druhých, obviňovat je ze svých neúspěchů.

Na druhé straně jsou tu energie Lásky, v podobě Venuše v Býku v trigonu na Saturna a Mars. Tyto aspekty posilují lásku, soudržnost, zodpovědnost a vyzrálost ve vztazích, citovou stálost. Přispějí k uvědomění si své hodnoty, vztahu k penězům a majetku. Venuše v Býku je praktická a chce od nás projevení lásky v činech. Miluje něhu, krásu, umění, je pohostinná a má vztah k přírodě. Proto se obklopme touto energií, kupme si něco, v čem se budete cítit dobře a pozvedne to vaše sebevědomí. Zpívejme si při práci, obdarujme něčím druhé, uvařte své milované(milovanému) jídlo, které má ráda(rád). Vytvářejme pohodu, oceňujme krásu přírody i lidí, hledejme v druhých to dobré.

 

------------------------------------------------------------------

 

26.3.-2.4.018

Může nám připadat, že tento týden jdou věci z tuha, doléhají na nás pracovní povinnosti i přípravy spojené s Velikonocemi. Více úkolů nás může obírat o potřebnou energii a chuť je řešit. Slunce tvoří totiž kvadraturu se Saturnem, a ten přísně dohlíží na trpělivost a pozvolnost. Usměrňuje energii Berana (Slunce v Beranu), abychom nebyli roztříštění, zbrklí a unáhlení. Chce se po nás systematičnost, pracovat na jedné věci, dokončit ji a přejít na další. Dát si čas na to, co potřebujeme udělat. Na druhé straně, umět něco škrtnout ze svého plánu, pokud to s naší ctižádostí přeháníme. Mars konjunkce Saturn nás učí abychom se nevzdávali při první překážce. Měli bychom se ale vyvarovat tvrdého a bezohledného jednání na úkor druhých.

Slunce vytvoří konjunkci s retrográdním Merkurem, což přinese aktivitu naší mysli. Podnítí to naši zvídavost, hloubavost, potřebu komunikovat, číst, psát, být v pohybu, navštívit příbuzné, atd.. Merkur však přijímá disharmonický aspekt od Černé luny, která zakalí zdraví selský rozum. Mysl se může propadat do temných myšlenek, vyhodnocovat vše ve svůj neprospěch. Myslete na to, že za své myšlenky jsme zodpovědní my sami, a máme možnost je ovlivnit. Proto se nenechejte  vtáhnout do pesimismu a beznaděje. Připomene se nám něco z minulosti a vyžádá si to od nás nové vyzrálejší řešení.

Venuše se spojuje s Uranem, a tak můžeme očekávat milá i nemilá překvapení ve vztazích. Uran nám nabízí změnu v prožívání lásky, oživení, nečekané zážitky, více uvolnění, osvobození se od citových potíží, ale vyžaduje od nás více tolerance. Tam, kde nedojde ke změně našich citů, postoje a prožívání, přijde stres, výbuchy emocí, rozčarování, hádky a rozchody. Neobviňujme druhé, hledejme odkud náš stres opravdu  pramení. 

Velikonoční oslavy a výzdoby podpoří svým vkusem, barevností a láskou Venuše, která přechází v sobotu do znamení Býka. Nabídne spoustu veselí, dobrého jídla a velikonočních pokrmů.  Průchodem Venuše tímto znamením až do 24.4., se vztahy uklidní, získají na větší stálosti. Máme zjistit, jak si sami sebe vážíme a  jaké hodnoty vyznáváme.

V sobotu nás také čeká Úplněk ve znamení Vah, a to ve 14,38 hod.., který prověří naše vazby na partnera a ostatní lidi. Ukáže nám slabinu našich vztahů, kde nejednáme ve jménu bezpodmínečné lásky. Nabízí se nám možnost pozorovat, do jaké míry se nám daří nastolovat vnitřní harmonii a spolupracovat s druhými. Nebo bojujeme stále sami se sebou a druhými? Lidé kolem nás jsou naším zrcadlem, máme tudíž možnost prostřednictvím nich najít své slabiny a odstranit je. Je na nás, zda zvolíme boj, soupeření nebo lásku, soulad, porozumění a harmonii.

Není náhoda, že právě první jarní úplněk před Velikonocemi, je v bezkonfliktních Vahách, které učí o lásce, partnerství, klidu, harmonii a nebojování, aby nám tak připomnělo učení Ježíše Krista, učení bezpodmínečné Lásky.  

Přeji vám požehnané Velikonoční svátky

vaše Eva

 

velikonoce-015.jpg

 

 

----------------------------------------------------------------

19.3.- 25.3.018

Týden nám začíná vstupem Slunce do znamení Berana, a to v úterý 20.3. 018 v 17,17 hod.. Nastává jarní rovnodennost a nový astronomický rok.

Slunce v ohnivém znamení Berana získává na síle, vitalitě a energii. Podněcuje v nás akce schopnost, podnikavost, průraznost, schopnost jít v před za svým cílem. Dobře poznat sám sebe a podle toho žít. Nebát se překážek a učit se je překonávat. Planeta Mars, která je vládcem Berana je silný, rozhodný a odvážný bojovník. Za nikoho se neschovává, stojí v čele a jedná přímo. Je si vědom své síly a získává jedno vítězství za druhým.

Současné aspekty však naznačují, že tyto energie jsou blokovány, a tak se začnou projevovat odlišným způsobem (Slunce kvadrát Mars, Mars konjunkce Saturn). Jako narůstající agrese, napětí, impulsivnost, hádavost, vznětlivost, bezohlednost a tendence si prosadit svou za každou cenu. Potřeba soutěžit, a vítězství se dosahuje bezohledným a nečestným způsobem na úkor druhých. Jednáme pak sobecky a nelidsky. Projevuje se prudkost, netrpělivost, spěch a unáhlenost. Chceme všechno hned teď.  

Je na nás, jak s touto energií budeme pracovat. Máme se probudit, tak jako příroda, k životu, nadechnout se nové silné energie. Mít záměr a jednat. Přitom ale nezapomínat na míru své zodpovědnosti. Máme tu měsíc, ve kterém můžeme sledovat do jaké míry máme v sobě osvojenu tu zdravou silnou stránku Berana, jak dobře se známe, jak si dokážeme poradit v určitých situacích. Obstojíme sami před sebou? Chytákem může být strach, který nám nedovolí asertivně jednat, aktivně řešit problémy a získat to, co potřebujeme. Za viníka pak označujeme druhé, jednáme podrážděně a vztekle, jsme naštvaní, protože nedosahujeme toho, co chce naše Ego.

Pro lidičky narozené v tomto znamení pak platí: Znamení Berana se učí od Kozoroha trpělivosti, od Vah rozvážnosti a od Raka citlivosti a jemnosti.

O příjemné prožitky se postará Merkur v konjunkci s Venuší krátce před tím, než se stane Merkur v Beranu retrográdním (23.3.-15.4.). Tato fáze Merkura nás vede k obrácení mysli do nitra, k přemýšlení, zda naše minulá jednání a rozhodnutí byla správná. Jak jsme si vedli v určitých situacích a co bychom měli změnit.

Víkend bude velmi přecitlivělý a disharmonický. K výše popsaným aspektům se přidá ještě Venuše v Beranu v kvadratuře s Plutem.Vztahy se zkomplikují, pokud dáme průchod žárlivosti, sobectví a tendenci řídit a manipulovat ostatními.

.

----------------------------------------------------

16.3.-18.3.018

V sobotu 17.3.018 nastává ve 14,13 hod. Novoluní v Rybách. Je provázeno konjunkcí s Chironem,  kvadraturou na Mars a trigonem na Jupitera.

Probíhají velké očisty těla i mysli, vyrovnání se s bolestí a karmickými vlivy. Novoluní nás připravuje na vstup do nového astronomického roku, které začne vstupem Slunce do Berana dne 20.3.018 v 17,17 hod..

Jsme vedeni ke klidu, ke spolupráci s vyšším světem, k lásce a soucitu se sebou i vůči druhým. Soucit se sebou znamená, že se napojíme na své tělo, nitro, a procítíme, jaké signály vysílá, a dle toho se řídíme. Pokud tyto nápovědy přehlížíme, může nás to například nutit k nějaké aktivitě za každou cenu, čímž si ale ubližujeme. Hrozí pak vyčerpání, nemoci, úrazy, nepozornost a nehody. Někdo se může ale naopak cítit bez energie, neschopen ničeho. Pak se oddejme tichu, léčení, meditaci, poslouchejte vážnou, relaxační či duchovní hudbu. Procházejte se, pozorujte přírodu, zaposlouchejte se do veršů nebo si dopřejte bylinkovou koupel. Zahřejte olejíčky v v aromalampě a vdechujte vonné, léčivé esence. Energie Novu přímo k tomu vybízejí a tyto činnosti budou velmi podporovány. Ideální čas pro odstřižení se od všemožných závislostí, přecitlivělostí a potřeby se zavděčovat. Ať už prožíváme cokoliv tento týden, chrání nás Jupiter. Mysleme na to, že se děje vše pro naše dobro.

Zbytečně se nerozčilujte, neodsuzujte sebe, druhé, situace. Hněv nepřinese nic dobrého. Nesetrvávejte dlouho ani v pocitu marnosti, oběti, rozladěnosti. Udělejte něco pro druhé, zajímejte se o své okolí. Nalaďme se na vlny odpuštění, přijetí, souladu a pomoci. Pěstujme v sobě nadhled a víru. Pro nezadané, se může odstartovat romantický vztah. Novoluní slibuje nové začátky, a v Rybách nás vyzývá k propojení každé oblasti svého života s touto energií.

V sobotu před večerem přejde Mars do Kozoroha a ten nás nenechá zahálet, povede nás k aktivitě a plnění povinností.

 

---------------------------------------------------------------

5.3.-11.3.018

Pomalu se dostáváme z následků minulého Úplňku v Panně, který se projevil zejména oslabením našich těl a psychickými výkyvy. Nyní se už pomalu spojuje Slunce s Plutem a Jupiterem, čímž získáváme více odolnosti, síly i víry a optimismu. Je to silná podpora vesmíru a buďme si ji vědomi. Bude nám pomáhat při aspektech, které máme tento týden zvládnout. Je tím myšlení, komunikace a vztahové záležitosti. Merkur a Venuše přechází z Ryb do znamení Berana, čímž se energie těchto planet z dynamizuje a zesílí. Merkur v Beranu chce jasnou mysl, rychlé a bystré uvažování a rozhodování, vědět, co je jeho cílem. V komunikaci se pak nebát říct svůj názor, jednat asertivně. Venuše v Beranu je odvážná, podnikavá, není to sedící panenka v koutě. Je si vědoma toho, jaký vztah chce žít a s kým, a podle toho začne jednat. Je spontánní, temperamentní, vášnivá, upřímná, a je pro ni důležitý pocit volnosti a svobody.

Aspekty však ukazují na to, že výše uvedené pozitivní energie (vlastnosti) Merkura i Venuše, které bychom si měli osvojit, budou poněkud blokovány Saturnem, a tak naší výzvou je, mít kontrolu nad svou myslí, pracovat na slabinách a odstraňovat je. Neměli bychom dopustit, aby naše mysl produkovala myšlenky, které v nás vyvolávají tíhu, smutek, těžkosti a strach. Bude nám ukázáno, jaké jsou naše komunikační dovednosti, kde máme ještě nějaké rezervy. V lásce a ve vztazích může někdo propadat beznaději, že není milován, že nemůže najít spřízněnou duši, že mu nikdo nerozumí. Na vině může však být přílišná náročnost na partnera, sobectví, neschopnost udržet pevný svazek. Dávejme si pozor na impulsivnost, hádavost a tendenci velet druhým.

Jupiter ve Štíru začne být retrográdní (zpětný chod) od soboty 10.3.018. Vrátí nás do situací, které nás už dříve hluboce emocionálně zasáhly, a nyní se máme naučit se s nimi lépe vyrovnat. Hlouběji ještě porozumět svým pocitům, instinktům a motivacím. Přiznat si pravdu, nemít strach. Přehodnocení postoje se bude týkat i moci, bezmoci, peněz a manipulace. Toto období potrvá až do 10.7.018.

Aspekt kterého bychom měli využít je Mars ve Střelci v trigonu na Urana. Podpoří aktivitu, rychlost, průraznost, schopnost se aktivně podílet na svém životě, změnit ho ve svůj prospěch.

Neustávat ve vzdělávání se, poznávání sebe sama i světa. Nalézat svou víru a pravdu.  Stále si rozšiřovat obzory, a vědomě utvářet svůj život. Jít vpřed a svobodněji.

 

-----------------------------------------------------------------

26.2. – 4.3.018

Merkur se dostane do kvadratury s Marsem. Máme si uvědomit, že pokud v našich myšlenkách a slovech bude tendence k boji a vyřizování si účtů, vyvoláváme my tím nepokoj a hádky, budeme svou vnitřní i vnější agresivitou zraňovat druhé.

Máme se naučit nepříjemné myšlenky nechat plynout, hned nereagovat, být jen jejich pozorovatelem. Neunáhlovat se ve svém úsudku a s horkou hlavou se nerozhodovat.

Merkur v Rybách v sextilu na Pluta nás vede k hlubšímu zamyšlení se nad problémem, situací, k domýšlení důsledků svých úvah a činů, ke změně myšlení. Hlavně však k Odpuštění, ustoupení od posuzování, odsuzování a obviňování. Odpuštěním léčíme totiž sebe i svět kolem nás. Kde je odpuštění, tam je Láska. Vesmír nám ukáže, jakou sílu má naše myšlenka. Ta pozitivní přivolá příjemné, milé a láskyplné, oproti tomu negativní myšlenka zhmotní nepříjemnosti, bolesti a utrpení.  

Láska se pak může projevit v celé své síle díky Venuši v trigonu na Jupitera a sextilu na Pluta. Víra v lásku a její síla. Jedině velkorysá, hluboce milující, pokorná a vytrvalá láska je zárukou dobře fungujících vztahů. Tento aspekt nám zpříjemní druhou polovinu týdne a přenese nás snadněji přes vliv pátečního Úplňku v Panně, který nastane 2.3. v 1,52 hod..

Tématem je naučit se dobře rozlišovat, kdy je na místě oprávněná kritičnost, a kdy je naopak velmi škodlivá a situaci spíš vyhrotí a zkomplikuje. Kdy je dobré nechat věcem volný průběh, mít nadhled a přijmout danou situaci. Ale kde není žádoucí být apatická, závislá, netečná a pasivní. Slunce v opozici na Lunu, je zároveň v úzkém kontaktu s Neptunem, a tak si musíme dávat pozor na roztříštěnost, emoční rozkolísanost, nejasnosti, lži, neupřímnost a úniky z reality. Snadno rozehrajeme hru na oběť a viníka. Můžeme ale i sami sebe nadhodnocovat a mít zkreslené představy o sobě. Působení energie Černé luny spustí čištění karmy a osudovost. Vzniklá konjukce Venuše s Merkurem a Chironem přinese léčení našich hlubokých traumat, zranění a bolestí, které se nám připomenou.  

Prostřednictvím meditace, relaxace, usebrání a modlitby se máme spojit s vyšším světem, Bohem a anděly. Máme věnovat pozornost svým pocitům a vnitřnímu rádci v nás. Více prožívat a ne jen přežívat. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

19.2. – 25.2.2018

Slunce prochází od neděle znamením Ryb, a spolu s ním ještě Merkur, Venuše, Neptun a Chiron. Energie se zklidňuje, zpomaluje a obrací se dovnitř, do prožitků, pocitů, snů a emocí. Zesílena je intuice a plynutí.

Učíme se žít v Lásce, to znamená, že máme v sobě rozvíjet citlivost, něhu, empatii, soucit a obětavost, bezpodmínečnou Lásku. Odkrývat své vnitřní Božství- je v každém z nás.

Rozum a silné Ego je zde špatným rádcem a ustupuje do pozadí. Energie Ryb neřadí sebe na první místo, vysílá lásku ke všem bytostem na této planetě, nesoudí, nekritizuje, prostě miluje a odpouští. Ptejme se sami sebe, zda to, o čem právě přemýšlíte nebo co chcete právě udělat, je láskyplné a zda to prospěje dané situaci. Vede to ke smíru, k souladu nebo k oddělenosti a rozdělení?

Zaměřme pozornost více na ostatní. Všímejme si, zda někdo kolem nás nepotřebuje pomoc, zda se nepotřebuje třeba jen vypovídat. Dělejme dobré skutky, buďme k sobě vlídní a chápající.

Nejvíc budeme zkoušeni v partnerství, Venuše vytváří konjunkci s Neptunem, ale bohužel uzavírá kvadraturu s Marsem. Je to testík, který nám ukáže, kde máme ještě rezervy, co nezvládáme v soužití dvou lidí a ve vztazích obecně. V čem si přikrášlujeme realitu a stále v něco doufáme (že bude lépe, že se někdo změní, že nás čeká lepší partner, práce…) ? Dochází k nesouladu mezi mužskou a ženskou energií, jak uvnitř nás, tak vně.

Tím vzniká napětí, trápení, rozkolísanost, nespokojenost, náladovost a rozmrzelost, která povede k nepochopení jedné či druhé strany, k marnosti, zmatenosti, podvodům, nevěrám a únikům k závislostem.

Slunce v sextilu na Saturna nám ukazuje cestu. Milovat, být Láskou a přitom stát nohama na zemi, chovat se vyzrále a zodpovědně. Promíjet, odpouštět. S pokorou, láskou a trpělivostí pracovat na sobě a na mezilidských vztazích.

Využít tento čas bychom měli pro návštěvu divadel, výstav, koncertů, můžeme se podívat na pěkný film, poslouchat relaxační CD, meditovat a především umělecky tvořit. 

-----------------------------------------------------------

 

12.2. – 18.2.018

Konstelace z minulého týdne působí i v tomto čase (viz.minulá předpověď).

Navíc slavíme Svátek zamilovaných. Odpovídá tomu planeta lásky Venuše, která  prochází znamením Ryb (až do 7.3.). Postará se o to, aby v našich vztazích bylo více lásky, romantiky, náklonnosti a něhy. Budeme schopni více naslouchat, sdílet s druhými jejich radosti i strasti. Venuše nás bude podněcovat k větší přizpůsobivosti a soucitu.  

O přátelskou a uvolněnou atmosféru se postará Slunce v sextilu na Urana. K tomu se přidá ve čtvrtek 15.2. ve 22,08 hodin nastává Novoluní ve Vodnáři s částečným zatměním Slunce, které u nás není viditelné. Máme možnost nastartovat něco nového ve svém životě. Ukáže se nám nová cesta, řešení, je to čas bohatý na invenci, nápady, vize do budoucnosti. Spoléhejte se na intuici!!

Jsme to my, kdo máme svobodnou volbu v každém okamžiku života. Je jen na nás, jak se k situacím postavíme a jakou cestu si zvolíme. Zda se budeme stále vracet k minulým křivdám, zda budeme stále setrvávat v nějakých domněnkách, trvat bláhově na něčem, co už víme, že nám nepřináší žádný užitek a neustále si stěžovat. Anebo už jsme pochopili, že tudy cesta nevede.

Hledejte, kde můžete nastolit změnu a ROZHODNĚTE SE JI ŽÍT!

Pokud toužíme být sami sebou, svobodní, musíme přijmout především zodpovědnost sami za sebe a svá rozhodnutí. Vesmír od nás chce vývoj, změnu k lepšímu, vědomějšímu způsobu života.

Venuše v sextilu na Saturna podporuje ty, kteří to myslí s láskou vážně a seriozně. 

V neděli 18.2.018 v 18,19 hodin přechází Slunce do znamení RYB. Krátce předtím vstoupí do tohoto znamení i Merkur. 

 

---------------------------------------------------------

5.2. – 11.2.018

Pod vlivem kvadratury Venuše s Jupiterem se zviditelní naše nespokojenost a nepokora.

Přílišné lpění na kráse, pohádkovém životě, bohatství, vášních a nadužívání si života nás zotročuje. Stále nám nestačí to, co máme, necítíme se dostatečně milovaní, chceme víc a víc. Jedna touha střídá druhou a nevnímáme, jak se do toho všeho zaplétáme. Výsledkem je nespokojenost, lpění, připoutanost, závislost a neschopnost se odpoutat. Jsme chyceni do pasti. Toto nám bude zobrazeno, aby došlo k prozření a napravení (osvobození se) , jak to po nás chce Venuše v sextilu na Uran. Více tolerance, snášenlivosti a spokojenosti.

Slunce z Vodnáře se začne spojovat s Merkurem, čímž se zvýší potřeba poznávat, vědět, získávat informace, komunikovat, navazovat nové kontakty, prožívat čas s přáteli. Je to čas originálních nápadů a vizí. Zároveň ale pozor, působí kvadratura od Jupitera na tuto dvojici planet. Potřeba se odlišit, a za každou cenu mít jiný názor a pravdu, bude narůstat. Tato konstelace vede i sebepřeceňování, domýšlivosti, a staví na odiv intelektuální sklony a mimosmyslové schopnosti.

Čelit bychom měli rozpolcenosti, roztěkanosti a nesoustředěnosti.

Pod vlivem Marse ve Střelci v kvadratuře na Neptun začneme energii směřovat do poznání Pravdy a opravdovosti o nás samotných i o druhých.

Jsme schopni si uhájit svou pravdu, nebo se necháme uchlácholit, ovlivnit, a slepě něčemu věřit?  Kde si něco namlouváme? Kde si nejsme jisti sami sebou? Proč se chováme jako oběť? Velkým chytákem následujících dnů (do 25.2.) je utápění se v problémech, neřešit je a unikat od nich k alkoholu, jiným omamným látkám a závislostem.

------------------------------------------------------------------

29.1.-4.2.018

Stále působí nedělní kvadratura mezi Merkurem v Kozorohu a Uranem v Beranu. Její poselství je: „ S dosavadními myšlenkami a názory si už nevystačíš, musíš začít myslet jinak. Nestěžuj si, ubližuješ tím jen sám, sama sobě. Kdo bude „trpět“ budeš Ty. Změň úhel pohledu, dovol si opustit staré, naučené způsoby uvažování, zjistíš pak, jaká je to úleva a vysvobození. Zvládnout tuto lekci nám pomůže Merkur z Vodnáře v sextilu na Mars. Přejde do znamení Vodnáře těsně po Úplňku 31.1. ve 14,40hodin a ukáže nám nový směr. Mysl začne plodit nové myšlenky, tolik nezatížené minulostí. Využívejte více intuici a telepatii.

Čeká nás Úplněk ve středu 31.1.018 ve 14,28 hod. s částečným zatměním Luny. Bude probíhat na ose Lev-Vodnář.

Snadno můžeme podlehnout silnějšímu hlasu našeho Ega, které se bude snažit zviditelnit a diktovat nám, co máme dělat proto, aby se vše točilo podle nás. Díky jeho nadřazenosti můžeme ale narazit na odpor, a tím méně se nám bude dostávat pozornosti a ocenění, po kterém tak toužíme. Můžeme se také ptát: Co je právě v této chvíli důležité, můj zájem nebo zájem celku?

Úplněk nám ukazuje, do jaké míry se potřebujeme upřednostňovat nad druhými, kde se chováme sebestředně, do jaké míry ještě jsme závislí na pozornosti druhých, na pochvale a úspěchu. Dokážeme tvořit (pracovat, učit se, …)jen tak pro radost, aniž bychom se potřebovali vychloubat a zviditelňovat?

Učíme se konat z Lásky k sobě i k druhým. Vaše srdce vám bude tím nejlepším rádcem.

Pozor na Venuši ve Vodnáři v kvadratuře na Jupitera, která příliš miluje svobodu a o štěstí má své svérázné představy.

 

--------------------------------------------------------

22.1.-28.1.2018

Slunce ve Vodnáři je doprovázeno Venuší, jsme více otevřeni lásce, přátelství, snažíme se chápat jeden druhého, cítíme spojení, sounáležitost a přes propojení s druhými vítat do života něco nového, povznášejícího, toho, co nám slibuje lepší budoucnost. Aspekt příznivě ovlivňuje vztahy, přátelství, spolupráci ve jménu nějakého ideálu, nové vize. Mohou vznikat nové umělecké projekty.

V tomto týdnu je hodně aspektovaná planeta Merkur, čili půjde hlavně o naše myšlenky, komunikaci, setkávání, kontakty a debaty. Merkur v konjunkci s Plutem dává velkou váhu a sílu na slova, která mají za úkol strhnout posluchače na svou stranu. Dává i hluboký vhled do situací, do problému, mnohé může objasnit. Zároveň je Merkur podporován planetou Jupiter, čímž mu nechybí nadšení pro věc, je optimistický, věří svým názorům, schopnostem a sleduje vyšší cíle. Miluje debaty a otevřeně dává najevo své názory.

V pátek vstupuje do znamení Střelce planeta Mars. Posiluje chuť se zapojit do diskuzí, hledat pravdu a otevřeně projevit svůj názor. Trochu to zkomplikuje Merkur v kvadratuře na Urana. Bude panovat chaos, vzrušivá atmosféra, očekávání, nervozita a roztěkanost. Což odpovídá času, kdy volíme prezidenta. Každou chvíli můžeme měnit své názory nebo se rozhodovat unáhleně a zbrkle. Je dobré se řídit intuicí. Pravda bude zkreslována. Mějme na paměti, že se  rozhoduje o naší budoucnosti, a každý z nás přijměme zodpovědnost za svůj hlas.

----------------------------------------------------------------

15.1. – 21.1.018

Na Merkura má ještě vliv Saturn a nově i Černá luna. Hodně se mluví, diskutuje, hodnotí, kritizuje, dramatizuje, ke všemu se zaujímá postoj. V mnohých situacích můžeme vidět, jak komunikace vypadat nemá. Učme se zodpovědnosti za slovo, dávejme si pozor, co říkáme a než něco z úst vypustíme, dobře to zvažujme.

Novoluní v Kozorohu nastává ve středu 17.1. v 3,18 hod.. Je to čas si nastavit pravidla, kterými se budeme řídit, můžeme si stanovit, jakých „vrcholů“ chceme dosáhnout a co musíme proto udělat. Kam vedou naše kroky? Jak moc jsem si vědom(a) svých povinností a zodpovědnosti za sebe i za společnost?  Novoluní je v konjunkci s Venuší, v kvadrátu na Urana a v sextilu na Mars a Jupitera. Vede nás ke změně postojů, nebát se vstoupit do nového, experimentovat, nesetrvávat ve starých kolejích a prastarých a přežitých názorech. Nežít setrvačností. Nechat odejít vše Aktivovat v sobě odvahu a nový pohled na život. Na místě ovšem není ani anarchismus, ani výstřednost. V týdnu můžeme očekávat nečekané zvraty, překvapení, náhlá rozhodnutí, nebo mohou být narušeny naše plány. V každém případě bychom měli zachovat klid, rozvahu a skrze lásku přistupovat k sobě i druhým.

Venuše vstupuje do Vodnáře ve čtvrtek v ranních hodinách a uleví našim vztahům. Láska nebude tak upjatá, nesmělá a připoutaná, nýbrž svobodomyslná a nezávislá. Ve vztazích se více uvolníme a nebudeme se vzájemně k ničemu nutit. Vyhovíme si a dáme si více prostoru. Pozor však na přelétavost a vypočítavost.

I Slunce se přesouvá do znamení Vodnáře, a to v sobotu 20.1.018 ve 4,10 hod.. Naše Já se začne svobodněji projevovat, nahlížet více do budoucnosti a otvírat se novým možnostem. Do našich životů zavane nový vítr. Úkolem je na dobrých základech budovat nové, perspektivnější. Jít vpřed, nezatěžovat se tím, co je přežité, nepružné a zkostnatělé. Být objektivní a spravedliví. Pěstovat přátelství, usilovat o svobodu a rovnost.

---------------------------------------------------------------------------------------

8.1. – 14.1.2018

Tento týden je bohatý na nejrůznější vlivy. Jistě přivítáme, že jsou vesměs pozitivní a podporující. Slunce uzavírá konjunkci s Venuší, Plutem, a sextil s Marsem a Jupiterem. Zejména začátek týdne, kdy prochází i Luna znamením Vah, je klidnější. Dokážeme být víc  pohodě, vyrovnanější, případné nesrovnalosti řešíme s větším nadhledem a empatií. Současně ale probíhají děje uvnitř nás. Je tu tlak na naši proměnu, na schopnost odpuštění. Je to vnitřní síla, která pomáhá u někoho zdolávat všechny úskalí a vnitřní bolesti, odpoutat se od temných energií. V jiných případech se však může objevit sebedestrukce a propadání se do temnot své duše.

Vesmír nám přináší tyto konstelace proto, abychom si mohli s novým rokem zmapovat, co je už minulostí, s čím se už chceme rozloučit, vně, i uvnitř, a abychom pro nový rok v sobě nastartovali zcela nové energie (Mars a Jupiter sextil na Pluto). Cítíme, že máme na to, změnit to, co se nám nelíbí, nechybí energie, odvaha, elán ani pevná vůle.

Vše zásadní se odehrává ve znamení Kozoroha, čímž je nám připomínán řád, morálka, ukázněnost, trpělivost, vyzrálost, pořádek, a především zodpovědnost za své konání. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Jediný, kdo je zodpovědný za náš život, jsme my.

Mars působí v konjunkci s Jupiterem a žene nás do nových oblastí, projektů, předsevzetí, hledání štěstí uvnitř sebe a pročištění svých stínů. Dává nám možnost hledět a konat do budoucnosti  s větším optimismem a odvahou. Je podpořena i pevná vůle.

Venuše v konjunkci s Plutem se postará o hluboké prožívání ve vztazích, osudová setkání, seznámení a důraz na proměnu v mezilidských vztazích. V některých případech přinese i otřesy a dramata mezi lidmi, boje o moc.

Ve čtvrtek se nám přesouvá Merkur do Kozoroha a naše myšlení bude praktičtější a střízlivější. Umožní nám to větší koncentraci a osvojovat si budeme trpělivost. Myšlenky se nám stočí k povinnostem, k pracovním úkolům a profesní činnosti. Je vhodná doba pro plánování, zodpovědné rozhodování.

Pozor na víkend, kdy naše mysl může propadat pesimismu, strachům, kdy může váznout komunikace mezi lidmi (Merkur konj.Saturn). Venuše se pak postará s Uranem o nahodilé lásky, zážitky, ale i náhlé zvraty a nevyzpytatelné a nepřiměřené reakce. Atmosféra bude výbušnější a chaotičtější i díky Slunci, které uzavírá kvadraturu s Uranem. Nenechme se vykolejit a zachovejme si co nejvíc klidu. Hrozí i úrazy, nehody. Nemrhejme zbytečně energií.

 

---------------------------------------------------------------------------

31.12.017 – 2.1.018

Slunce se vzdálilo od Saturna, a tím se nám uleví od předchozích těžkostí, pocitu omezení, překážek, tíže fyzické i psychické. Těžkou zkouškou si prošla i Venuše (láska, vztahy, hodnoty)když přecházela přes Černou lunu. Nyní se už spojila se Sluncem a toto spojení je pěkně aspektováno ostatními planetami. Slibuje to příjemné zakončení tohoto roku, tak jak to odpovídá Silvestru. Oslavy, zábava, tanec, zpěv, milá společnost, vychutnávání si dobrot. Luna v Blížencích se postará o vtipy a veselí, o spoustu telefonátů, sms, emailů.

Přesto pozor, doznívá ještě kvadratura Luny na Neptuna a přichází opozice na Merkura. Je to past v podobě požitého alkoholu a následné výměny názorů, dohadování se, ale i k nepoctivosti. Svádět to bude k blábolům, nekonečným debatám, pomluvám a odsuzování druhých. Komunikace bude proudit všemi. směry, o vtipy nebude nouze.

Vstup do nového roku 2018 je  pod vlivem Luny v Raku a zároveň nadcházejícího úplňku v Raku, který nastane 2.1.2018 ve 3,26 hod.. Ve hře budou naše pocity. Můžeme být senzitivnější, citlivější, rozmrzelejší, zranitelnější, náladovější, emoce dají o sobě zkrátka vědět.  

Dotkneme se tématu dětí a rodičů, fungování rodiny, bydlení a vztahů v rodině a citových vazeb. Úplněk vyvolá zamyšlení nad tím, jak sladit profesní ctižádost s péčí o rodinu. Ukáže důležitost zázemí a budování pevných vazeb a základů rodiny.

K tomu se přimíchá Uran, který je 2.1. stacionární, a který nemá trpělivost a chce vše nevyhovující zbořit a začít nově. Hrozí nečekané prudké reakce, změny, úrazy, výbuchy našich emocí či zkraty elektřiny, poruchy technického rázu.

Otevřete se nové cestě, nových předsevzetím, a tak jak nám radí Slunce v sextilu na Neptuna, nezapomínejme, že všelékem na vše je Láska, soucit, empatie, vděčnost a odpuštění.

 

Přeji vám veselé prožití posledního dne v roce, a ať se vám podaří využít vlivu planet ve svůj prospěch po celý rok 2018! 

 

silvestr-sklenice-683.jpg

 

 

-----------------------------------------------------------

18.12. – 26.12.017

Pondělní novoluní ve Střelci nám přineslo možnost získat nový pohled na určité situace, na sebe, na svůj život a projevit ho. Meditovat nad tím, co je pravda. Mohli jste se dostat do střetu dvou názorů, dvou pravd a ptát se Kdo má pravdu?  Čí názor je ten správný?

Není důvod k rozepři, hádkám, povyšování se, ponechme každému jeho přesvědčení.  Sám každý z nás pozná časem, jak jeho názor, pravda, tvrzení obstálo v jeho životě. Jaký způsob života je pro něho ten pravý.

Slunce vstupuje dne 21.12. v 17,29 hod. do znamení Kozoroha, nastává Zimní slunovrat. Jedná se o nejkratší den v roce. Od tohoto dne se začínají prodlužovat dny a přibývá světla. Zimní Slunovrat je oslavou Slunce, návratem Světla do našich životů. Světlo symbolizuje i narození Ježíše Krista, oslavujeme jeho příchod na svět, je to sváteční čas Vánoc. Kristus je Světlo a Láska, Božské zrození. Ale i každý z nás je Božské podstaty, a my máme možnost to v sobě objevit. Otevřete svá srdce a buďte láskyplní, buďte světlem pro druhé lidi.To je poselství Vánoc, to je poselství Ježíše Krista.

Saturn, vládnoucí planeta Kozoroha vstupuje 20.12. do svého znamení, a tím se její vliv stává významnějším. Ukazuje na nutnost řádu, systematičnosti, ukázněnosti a spolehlivosti. Vyzdvihuje do popředí morálku a pokoru. Saturn nás postaví nohama na zem, připomene nám, že je třeba sladit svět pozemský s duchovním.

Slunce v Kozorohu vytvoří se Saturnem konjunkci, která nás vede k zodpovědnému přístupu ke svému životu, k dodržování zásad, pravidel, zákonů, i dodržování tradic. Především však bychom měli s pokorou přijímat svůj život a být vděční za vše, čím jsme obdarováváni. Být si vědomi i svých povinností a řádně je plnit. Postavit se čelem k překážkám a těžkostem, které jsou výzvou, a které ve svém konci přinesou posun ve vědomí, vyzrálost.

V sobotu přestává být Merkur retrográdní a usnadní dorozumívání a komunikaci, potřebu mluvit, sdílet.

Vyzráleji se začne chovat i Venuše, planeta lásky, která se přesune rovněž do znamení Kozoroha, a to 25.12.017 a vytvoří konjunkci se Saturnem. Tato Venuše se stává stabilnější ve svých citech, bere lásku velmi vážně, usiluje o dlouhodobý vztah. V tomto čase se někteří vážné zamilují. Pro některé nevědomé duše se vztahy naopak zkomplikují.

Na Štědrý den budou vládnout pozitivní energie s Lunou v Rybách, která v nás probudí laskavost, soucit, lásku, oddanost a milostivost. Jediným chytákem je zbytečné nedorozumění, necitlivě vyřčená slova a přílišná přecitlivělost. Zdramatizovat situaci může Černá luna v konjunkci se Sluncem, která nám připomene bolesti a zranění našeho Já.

Štědrý den je zároveň čtvrtou adventní nedělí, proto zapálíme čtvrtou svíci na adventním věnci společně s ostatními svícemi ...........v tom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“

Udržujme v sobě plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE.
 

Přeji vám všem požehnané svátky vánoční, plné světla a lásky !

 

stazeny-soubor-ctvrta-svice.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ

-----------------------------------------------------------------

 

11.12.-17.12.017

Čeká nás celkem klidnější týden, s důrazem na změnu myšlení a komunikaci. Slunce se dostává do konjunkce s retrográdním Merkurem, což jsou dny, kdy budeme hodně o sobě přemýšlet, vracet se zpátky. Povede nás to tam, kde jsme nejednali zcela ve jménu Lásky, aby došlo k uvědomění, pochopení a následnému přehodnocení. Přijdou k nám nové informace, zprávy, učení a poselství, díky nimž můžeme staré myšlenkové vzorce již zcela opustit. Bude se hodně komunikovat, obchodovat, nakupovat a zařizovat.

Snažte se udělat raději jednu věc a dokončit ji. Nenechávejte vše na poslední chvíli, abyste se nedostali do stresu. Můžete dospět k novému názoru a pohledu na to, jak trávit předvánoční čas. Zastavení a rekapitulace je žádaná.

Zároveň se Slunce dostává do trigonu na Urana, což je příležitost k uvolnění stresu a spěchu. Uran nám přinese větší pocit svobody, nový pohled, nová řešení a vize do budoucnosti. Pomůže nám zakotvit v sobě, že jsme svobodné bytosti, a že můžeme svou realitu měnit. Budou nám docházet jisté souvislosti.

V pátek se sejde Merkur s Venuší a vytvoří vhodnou příležitost pro nákupy dárků, milá setkání, večírky, oslavy a zábavu.

O víkendu může pocítit už vliv nadcházejícího pondělního Novoluní ve Střelci. Dotkne se našich názorů, pohledu na svět, vzdělávání, způsobu života nebo kontaktu se zahraničím. V těchto směrech se můžeme posunout a nastartovat změny.

Na třetí adventní neděli 17.12. zapálíme třetí svíci: . . . . . „Jmenuji se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo a zhaslo……

Pro chvíle pohody:

https://www.youtube.com/watch?v=bjKEcNIOqO8&feature=youtu.be

christmas-507821__340-tri-svice.jpg

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

4.12.-10.12.017

V tomto týdnu stále platí to, co jsem psala minulý týden. Merkur se stále drží Saturna a tím můžeme klesat na mysli a pociťovat únavu. Předvánoční období nám zatěžuje mysl vším, tím, co musíme udělat, co všechno stihnout, zařídit, nakoupit a napéct. Máme si uvědomit, že jsme svobodné bytosti, a že se můžeme rozhodnout prožít tento čas jinak. Uvolnit se víc, a přestat si myslet, že něco musíme. Záleží na nás, do jaké míry si to vše připouštíme. Musíme ? A proč? Protože je to zvykem? Že se to tak dělá? Zkuste tento čas letos prožít jinak dle Merkura v trigonu na Urana. Pokud dáme důvěru vesmíru, zavede nás vždy tam, kde máme být, kde získáme potřebnou informaci, kde mají to, co potřebujeme koupit a postará se o spoustu originálních nápadů. Spojte se s přáteli a sdílejte.

Chuť se do něčeho pustit a dokončit v nás podpoří Mars v sextilu na Saturna.

Mars přechází 9.12. v 10,00 hod. do Štíra, kde získá větší sílu, intenzitu a houževnatost.

V lásce a ve vztazích se může projevit rozmrzelost, pocit nenaplněné lásky, zklamání, a rozčarování (Venuše kvadratura Neptun). Může to plynout z přílišného očekávání, nereálných představ o partnerovi, o lásce, o životě. Chceme, aby vše bylo ideální, ale to je v rozporu s realitou. Nemějte požadavky, očekávání, stačí jen milovat srdcem.

Pro chvíle pohody:

https://www.youtube.com/watch?v=TUrhwu0uQQw

Zapalte si druhou adventní svíčku.

…..světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla… 

 

candles-507819__340.jpg

 

 ----------------------------------------------------------------- 

27.11.-3.12.017

Minulý týden přeslo Slunce do znamení Střelce, http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/Aktuality.html a nyní vytváří kvadraturu s Neptunem. Střelec je znamení ohnivé, plné ideálů a touze po vědění. Je velkým nadšencem, do všeho jde na plno. I my se tak můžeme cítit, chtěli bychom zvládnout hodně aktivit, všude být a vše poznat nebo prožít, dopátrat se pravdy. Ovšem ve spojení s Neptunem můžeme tzv.uletět, nevidět náš cíl příliš reálně. Pochybujeme o sobě, o své víře, o smyslu života, ptáme se, zda je nějaká spravedlnost. Naše činnosti jsou chaotické, od zdi ke zdi, bez velkých výsledků. Jsme přecitlivělí, zklamaní a lítostiví. Tápeme, nevíme co je pravda a co si jen namlouváme. To nám nepřidá na náladě, myšlenky jsou pesimistické (Merkur je v konjunkci se Saturnem), a tím si můžeme přitahovat komplikované situace, překážky a omezení. Těžko vydýcháváme nějaké situace, na fyzické rovině se to projevuje zahleněním, kašlem, bolestmi v krku, nachlazením. Naštěstí je tu harmonický vliv Urana a Marse, který naši mysl ponouká ke změně, k jinému pohledu a přístupu k situaci. Je třeba udělat místo pro nové myšlenky, intuici, vnuknutí, a to tím, že uvolníme staré navyklé vzorce myšlení, které nás právě vedly ke stěžování si, kritice, smutku a pesimismu, a které nás měly utvrzovat v naší pravdě, která ovšem už pravdou není. Které Vaše názory ladí s novou, lepší budoucností, přinášejí pokrok a jsou ve prospěch dané věci? A které vás naopak vrací do minulosti a k vyřešení problému nepřispívají, naopak ji více zatíží?

Ve vzduchu je cítit napětí, agrese, sklony k hádkám, nehodám, výbuchům (sopka na Bali), problémy s technikou, což přináší Mars v opozici na Uran. Můžeme to přirovnat k papiňáku. Potlačená energie se potřebuje uvolnit. Proto pokud v sobě cítíte hněv a vztek, tak ho uvolněte nějakým vhodným způsobem, než vás zcela přemůže a nebudete ho mít po kontrolou. Stresu předejdeme tím, když zvolníme, na chvíli se zastavíme a prodýcháme se. Hrozí unáhlené kroky a rozhodnutí. Udělejte všechno proto, aby z vás napětí odešlo. Vhodné jsou meditace, relaxace, intuitivní tance, koupele apod.

Většinou stres přichází tehdy, pokud je ohrožen náš prostor, naše svoboda. Proto si připomeňme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda u druhého. A svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností. Nezapomínejme na Černou lunu v Kozorohu.

V sobotu přechází Venuše, planeta lásky, do znamení Střelce. Do vztahů bude proudit nadšení, spontánnost, aktivita, upřímnost, velkorysost, ale i svoboda a náruživost. V oblasti peněz si hlídejme zbytečné výdaje.  

Nedělním Úplňkem v Blížencích 3.12.017 v 16,48 hodin, v kvadratuře na Neptuna zakončíme tento týden. Budeme se pohybovat na ose komunikace, myšlení, v oblasti názorů, víry, pravdy. Víme dobře, že kvůli slovům, názorům jsou někteří schopni i zabíjet.

 Některé naše úsudky mohou být nyní zpochybněny námi samotnými nebo někým z okolí. Ukáže se, co je moudré a pravdivé, a co bylo jen výplodem naší fantazie. Nebojme se přiznat, že jsme se mýlili, a přijmout názor druhé strany. Nehodnoťte nikoho, nepředávejte dál zaručené zprávy, můžete se mýlit, a tím pádem jde o pomluvu. A kdo pomlouvá, bude pomluven dle karmického zákona. Nebuďme ani závislí na názorech někoho

„ moudřejšího“, autorit, guru.  Naše zkušenosti jsou cenné a pro nás jediné pravé. Úplněk nás zároveň vybízí k napojování na vyšší zdroje pravdy, přijetí situací, k milosti, odpuštění, bezpodmínečné lásce a rozpuštění našich bolístek.

Merkur, který se stává úplňkovým dnem až do 22.12. retrográdním, tj. vrací se zpět, nás nasměruje na přehodnocení minulých pravd, na nová poznání a vnitřní moudrost. Chce se po nás revize naší minulosti.

Neděle je zároveň 1. adventní nedělí, kdy rozsvítíme první svíci na adventním věnci a můžeme rozjímat. Učme se nezatěžovat svou mysl hloupostmi, nepřete se o pravdu. Přemýšlejme, kde můžeme svým nápadem, myšlenkou pomoci, do jakých projektů, situací máme nasměrovat své úsilí, aby to bylo smysluplné. Buďme tolerantní, velkorysí a snášenliví.

 

adventni-venec-3-600x400.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

13.11. – 19.11.017

Jsme v energiích, které jsou velmi rozporuplné. Na jedné straně nám přináší Venuše v konjunkci s Jupiterem hluboké pozitivní emoce, plné radosti, štěstí, obohacení a hojnosti. Máme si připomenout, že jen Láska všechno překoná, vyřeší, vyléčí a zahojí. Je to lék na to, pokud nás přemohou nízké energie hmoty, sobeckosti a strachu, tak jak to ukazuje Mars v kvadratuře na Pluto. Jednáme pak z pozice síly, Ega, bolesti, strachu, s potřebou mít moc nad situacemi, ovládat druhé a tím získat to, co chceme sami. Někdo jiný pod vlivem tohoto tranzitu je naopak paralyzován, sražen na kolena, bez energie, je deptán, ponižován a ubíjen útočností někoho z okolí. Snadno uvěří, že je oběť. Mohou se objevit nevěry, promiskuita, i tvrdost, agrese a násilí. 

Černá luna je od minulého týdne v Kozorohu a kontaktuje nás s naším chladem, strnulostí, přísností, trápením a nezodpovědností, a nepokorou. Více http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/dlouhodobe-vlivy.html

To, co je v nás potlačené, se dostává ke slovu různou formou. Můžeme pronášet tvrdé soudy, kritiky a hledat vady na druhých. To však nepomůže našemu vývoji a schopnosti si tvořit lepší skutečnost. Merkur v kvadrátu na Neptuna má vliv na naše matoucí, a chaotické  myšlenky, na zkreslování skutečnosti. Jeho „obranou“ je nevidět realitu.

Řešením pro tento týden je Merkur v sextilu na Mars, který nám ukazuje, jak je nutné pěstovat pozitivní a vyrovnanou mysl. Nezaobírat se jen chybami a neúspěchy svými ani ostatních, ale harmonizovat svou mysl tím, že budu spatřovat v druhých i v sobě, ty dobré stránky. Jít cestou tolerance, pochopení a zdravých kompromisů. V našich myšlenkách a rozhodnutích by mělo být vždy myšleno na blaho všech zúčastněných. Tím naplníme i aspekt Venuše v trigonu na Neptuna. Aspekt, který nás vybízí k soucítění, jemnosti, sounáležitosti, ohleduplnosti a vzájemné pomoci.

V sobotu  18.11. ve 12,43 hod. nastává Novoluní ve Štíru. Důležitý den zejména pro Štíry. Výzva k nových začátkům, k vlastní transformaci a skoncování s temnou minulostí. Čas vhodný pro hlubokou vnitřní očistu, nalezení svého stínu a jeho rozpuštění ve světle a lásce. Upustit od očekávání, diktování si požadavků a dominance. Změnit úhel pohledu a vnímání. Být v jednotě s tím, co k nám přichází a porozumět tomu, proč.   

 

---------------------------------------------------------------------

6.11. – 12.11.018

Kromě konstelací z minulého týdne pocítíme v tyto dny zejména vliv Venuše, která se přesunula do znamení Štíra a my se můžeme těšit na hluboké prožitky v lásce. Vše, co souvisí s láskou bude žito velmi intenzívně, s vášní, zanícením. Venuše se blíží k Jupiteru, což je další porce pozitivní energie, která znásobí pohodu, štěstí a radost.

 Ti, co jsou sami, mohou v této době potkat novou lásku. Obecně ve vztazích zavládne osudovost. Je to příznivá doba pro posílení vnitřní hodnoty. Nalezení a prožití štěstí uvnitř nás i vně. Doba hojnosti nás povede k užívání si a dopřávání si, můžeme mít štěstí na nákup pěkných dárků, můžeme být obdarováni. Všeho však s mírou, pozor na přílišnou náruživost, žárlivost, majetnické tendence. Nepřejídejme se a s penězi zacházejme hospodárně.

Merkur ve Střelci uzavírá negativní aspekt s Neptunem, a naše mysl nás může šálit. Máme zamlženo, nevidíme situace tak, jak jsou doopravdy. Něco si namlouváme, máme bohatou fantazii a očekávání, která se nekonají. 

Černá luna přechází do znamení Kozoroha a s tím přinese téma zodpovědnosti, pokory, zralosti a dospělosti.

Saturn v trigonu na Uran usnadňuje cestu vpřed s převzetím zodpovědnosti za své další, budoucí směřování. 

 

-------------------------------------------------------------------

30.10. – 5.11.017

Nacházíme se v čase velké podpory a požehnání vesmíru. Vesmír si přeje naše štěstí!!! Slunce ve Štíru v konjunkci s Jupiterem vytváří trigon s Neptunem (až do 10.11). Možnost prožívat velké propojení se sebou samými, jít do hloubky, k sobě a zároveň se spojit s tou nejvyšší energií, energií Lásky. Jde tu o propojení našeho Já, Víry, Lásky a Naděje. Může se nám dostat poznání, že štěstí a bohatství máme uvnitř sebe, že ho nemusíme hledat vně, a že není jen hmotné povahy. Máme ho všichni na dosah, pokud uvěříme v bezpodmínečnou sílu Lásky a Božství v nás.

Budeme vedeni cestou velkorysosti, šlechetnosti, moudrosti, soucítění, pochopení, empatie, pomoci a vstřícnosti. Zároveň nám dá vesmír pocítit lásku prostřednictvím různých situací i díky druhým lidem. Přijdou situace, které nás chytí za srdíčko, někdo k nám bude shovívavý, laskavý, nápomocný a plný pochopení. Je na nás, jak si toho budeme vědomi, a zda si toho budeme vážit. Poděkujme.

Tento týden je velmi silný a vhodný na hlubokou vnitřní regeneraci v sobě a pročištění a prosvětlení všeho, co je v nás skryto. Duše k vám bude promlouvat skrze sny a intuici. Můžeme zkoumat, po čem tak hluboce naše duše touží?  Je to čas lásky, naděje, víry, přijímání a odevzdávání. Vede nás to k duchovní cestě, k víře, k prozření, že existuje jiný než materiální svět, něco vyššího, co nás přesahuje. Odevzdejme vše, co vás trápí a bolí Bohu, vesmíru,.. Staňme se láskou, světlem !

Pak můžeme prožít naplno větší sounáležitost, vzájemnou pomoc, sdílení a bezpodmínečnou lásku.

V sobotu 4.11. v 6,24 hod. nastává úplněk v Býku, který bude zároveň provázen opozicí Venuše s Uranem. V čem máme udělat změnu, co už je minulostí a s čím se už není dobré znovu a znovu potýkat? Co naopak potřebuje v mém životě posílit, ukotvit a získat reálnější podobu? V jaké oblasti mám být vytrvalejší a stálejší ? Kde to hmotné převažuje nad mým vnitřním prožíváním a práci na sobě?

Ve vztazích se probudí potřeba žít v pravdě a svobodně, ruku v ruce s tolerancí. Žádný diktát, manipulace, ale ani žádná hra na oběť, nevázanost a nespolehlivost. Venuše v sextilu na Saturna bude podporovat trvalejší, dlouhodobější a serióznější vztahy, povede nás k moudrosti, citové stabilitě a spolehlivosti.

Merkur bude přecházet v neděli do znamení Střelce, a naše mysl změní zaměření pozornosti. Více o tom v příštím týdnu.

---------------------------------------------

 

 

23.10.-29.10.017

Slunce postoupilo do znamení Štíra hned v pondělí 23.10. v ranních hodinách. V průběhu jednoho měsíce až do 22.11. bude tato Štíří energie podporovat další vodní znamení Raka a Ryby, nesoulad mohou zaznamenat Lvi, Vodnáři a Býci. Od společenského dění se naše energie bude stahovat dovnitř, k nám samotným. Budeme to my, koho budeme nejvíc zkoumat, v kom se budeme nejvíce vrtat. Pocity a emoce budou výraznější a intenzivnější. Je třeba uhlídat si negativní myšlenky a pocity. Nepřikrmovat je, a snažit se o optimističtější a přátelštější přístup. Věřit ve šťastné řešení. Pak nám vesmír pomůže a nenechá nás v tom samotné. K tomu přispěje planeta Jupiter, s kterou se Slunce potká ve čtvrtek 26.10., kdy vytvoří vzájemnou konjunkci. Energie Štíra je transformační, tudíž nás nutí ke změně, té vnitřní proměně. Budeme se učit dělat změny bez strachu, s vírou a lehkostí, tak jak to umí Jupiter. Nepromíjí se ale velikášství a přílišná troufalost.

Dalším podporujícím aspektem je Merkur v trigonu na Neptuna. Pomůže nám více procítit každou svou myšlenku. Lépe pochopit druhé lidi a být schopni odpustit sobě i druhým. Podpoří vizionářství, hluboké umělecké prožitky a tvorbu. Porozumíme svým snům. Merkur v sextilu na Pluto přinese možnost upevnit své názory, dopátrat se nějaké příčiny, něco odhalit anebo být „jen“ pozorovatelem svých myšlenek.

Na konci týdne pozor na nutkavost s druhým manipulovat, svádět s ním boj, činit ho závislým na sobě, ať už duševně, sexuálně nebo materiálně. Venuše se totiž dostává do kvadratury s Plutem. Zesílí také potřeba kontrolovat, a mít nad vším převahu.  

 

----------------------------------------------------------------------

16.10. – 22.10.017

Turbulence ve vesmíru, a tudíž i v našich životech pokračují. Slunce tvoří opozici s Uranem a poznamenává silně tyto dny. Kulminuje v den, kdy nastává Novoluní ve Vahách, ve večerních hodinách, ve čtvrtek 19.10.017.

Nemůžeme si být jisti ničím, každou chvíli se něco může radikálním způsobem změnit a překvapit nás. Energie jsou „neukázněné, rozdováděné“, neklidné a roztěkané. Ukáže se, na čem lpíme, a co musíme pustit. Je to doba chaosu, vnitřních revolucí,  prudkých změn nálad, návalů vzteku a nepřiměřených reakcí. Je na místě velká opatrnost a vydýchávání nepříjemných situací. Snažte se vyhýbat stresu.

Novoluní ve Vahách v souvislosti s Uranem nám ukáže, co všechno narušuje náš klid, vnitřní pohodu, co nás rozhodí a rozčílí. Je pak na nás, co s tím uděláme a jakým způsobem se dokážeme vyladit. Máme za úkol ve vztazích udělat takové kroky, které povedou k urovnání sporů, k vyladění se s druhými. Přestat považovat druhého za protivníka, ale naopak v něm vidět spojence, a hlavně učitele. Díky takovému učení rosteme a žijeme lepší, vědomější život. 

Merkur vstupuje do Štíra, čímž se začne hodně šťourat v našich emocích, pocitech a náladách, které jsou zviditelněny díky Jupiterovi. Bude vše prozkoumávat, hledat vysvětlení a důvody proč. Může ale i zveličovat, přehánět, a s tím, co se mu nelíbí se pustí do boje. Pozor na trudnomyslné myšlenky a sklony k depresím. Využijme Jupitera a nahlédněme na věc optimističtěji a s prozřením, že víme, čemu tyto lekce slouží.

Merkur v konjunkci s Jupiterem podpoří komunikaci, debatování, filosofování, učení a cestování. Hlídejte si ale čas, abyste ho všechen nepropovídali.

Mars zaútočí na naše slabé místo (Chirona). Může se nám nedostávat energie, pocítíme slabou vůli, bolest a zranění v oblasti sebeprosazení se.  

Mars přechází do znamení Vah na konci týdne a podpoří uhlazenější jednání, žádný boj, ale vyjednávání a hledání výhodných řešení pro obě strany. Nejde mu o sebe, ale o celek.

 

----------------------------------------------------

9.10. – 15.10.017

V tomto týdnu dochází k velké změně. Planeta Jupiter se po ročním putování znamením Vah přesouvá do znamení Štíra, viz. Dlouhodobé vlivy. Jistě to potěší všechny lidičky narozené ve znamení Štíra, ale i ve znameních Raka a Ryb, v menší míře i pak Panny a Kozorohy. Po dobu jednoho roku mohou využít přízně a obohacení díky této planetě.

Slunce ve Vahách v konjunkci s Merkurem a kvadratuře na Pluto ukazuje na problém soužití a komunikace v mezilidských vztazích. Na místo vzájemného pochopení, empatie, vytváření souladu, sdílení a plynutí, vycházení si vstříc, se objevuje potřeba dominovat, být v pozici silnějšího a mocnějšího svým názorem, přemlouvat a přesvědčovat druhé, vynucovat si jistá řešení a k manipulaci. Můžeme i sami sebe nutit do nějakých řešení, s kterými nejsme v souladu. Tlačíme na druhé, aby se přizpůsobili našim požadavkům. Takové jednání je podbarveno nejrůznějšími pocity, emocemi a hlubokými zraněními uvnitř nás. Objeví se větší přecitlivělost a plačtivost. Jde o proces sebeléčení, a je to v pořádku. Je třeba vynést na povrch všechny strasti duše, prožít je, a vyléčit je. Nevláčet se už ze zátěží z minulosti. Je to čas pro hluboké vnitřní proměny každého z nás.

Středa varuje před přílišným snažením se a přemírou ctižádosti, která pak může vézt k přeceňování sil, ale i k agresi a frustraci. Je třeba pěstovat trpělivost a dobře hospodařit se svou energií.

Merkur v sextilu na Saturna 13.10. v pátek podpoří naši koncentraci na podstatné a praktické. Zbaví nás zbytečných strachů a pověr.

V sobotu kolem poledne přechází Venuše do znamení Vah, kde se cítí velmi dobře a může plně rozvinout své přednosti – krásu, radost, lásku, harmonii, pohodu, mírumilovnost, vlídnost, společenskost. Pomůže tam, kde je nesoulad partnerský, kde vztahy nefungují tak, jak by měly, pomůže urovnat spory a hádky, které neustále visí ve vzduchu. Rozmyslete si dobře, než něco řeknete, nerozhodujte se a nejednejte, když jste v emoci a ve stresu. Můžeme být postavení před nějakou volbu.

---------------------------------------------------------------

 

 

2.10. – 8.10.017

Čeká nás docela náročný a bojovný úplněk v Beranu, ve čtvrtek 5.10.017 ve 20,41 hodin. Energie budou napjaté, impulzivní a podrážděné. Úplněk může připomenout hluboká zranění uvnitř nás. Křivdy, bezpráví, nespravedlnost, bezmoc, úzkosti, strachy a obavy, opět mohou získat na síle. Jsou pak hlavním důvodem našeho zkratovitého a nevědomého ubližování jeden druhému. Je v našich možnostech se s tím ale vypořádat, opustit svou bolest, rozpustit světlem a láskou vše, co nás drží v našem vlastním vězení.

Energie kolem úplňku nám pomohou zaktivovat naši sílu, samostatnost, vitalitu, odhodlání, rozhodnost a aktivitu. Dotkne se oblasti partnerství a vztahů. Všude tam, kde nejsme dostatečně sami sebou, udělejme změnu. Kvalitní a fungující vztah je ten, ve kterém dva zdravě sebevědomí lidé, vědomi si své hodnoty, spolu spolupracují, podporují se, a jeden druhého si váží. Nedochází tam k ponižování nebo nadřazování jednoho před druhým, k sobectví, agresi ani k manipulaci.

Můžeme si pomáhat i afirmací: „ Jsem sama sebou a žiji v harmonii s ostatními“. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

25.9. – 1.10.017

V tomto týdnu záleží na tom, zda se naše mysl nechá nachytat na chyták, který nám bude zviditelněn. Jsou to pro nás nepříjemné situace, kdy se můžeme dostat do emocionálních prožitků, a kdy máme potřebu řešit situace tzv. po svém, tj. z našeho pohledu, pohledu Ega. Merkur je v Panně v kvadratuře na Saturn a Černou lunu a v opozici na Chirona. Projeví se větší kritičnost, pesimismus, naštvání, nespokojenost a vytýkání chyb. Slova mohou zraňovat.

Snaha udělat pořádek u těch druhých, se nemusí vyplatit. Hlídejme si sami sebe, abychom ve jménu toho, aby věci fungovaly tak jak mají (jak to má být správně), jsme nezpůsobili sobě i druhým problém. Neřešme hlavou, ale prociťujme srdcem. Konstelace nás učí si plně uvědomovat a prožívat přítomnost, a nežít myšlenkami v minulosti ani přítomnosti. Učíme se moudře jednat, nepouštět se do zbytečných hádek, výměn názorů a odsuzování druhých. Kárající, pesimistické a vyčítavé myšlenky nechme odplynout, vědomě se zaměřujme na to pěkné, příjemné, co nás obohacuje. Hledejme na druhých to dobré, tím se sami naplníme pochopením, klidem a pohodou. Nezapomínejme, že se učíme jeden od druhého.

Abychom se věnovali partnerství a vztahům nás nabádá Venuše tvoří opozici na Neptun a širší konjunkci s Marsem. Je to období prověrky, jak vycházíme s druhými lidmi, jak je na tom naše partnerství, jak dokážeme milovat a spolupracovat. Neptun přináší do našeho života bezpodmínečnou lásku, a tak tam, kde se nežije, tam nastane problém. Zároveň je také nositelem iluzí. Iluzí je to, pokud si myslím, že partner (nebo někdo jiný) je zodpovědný za mé štěstí, a že má dělat přesně to, co chci Já. Venuše v Panně, která se snaží o to, aby vše bylo perfektní, naplánované a dle tradic se ochuzuje o hluboký prožitek, souznění, sdílení a citové prožívání. Miluje s podmínkou. Budu Tě mít ráda, když…až…..Kde si klademe podmínky, kde nedokážeme přijmout realitu takovou jaká je? Kde chceme něco napravovat a vylepšovat?

Zkusme být víc vděční za to, co máme teď, s kým jsme, koho máme vedle sebe, oceňme každý okamžik, maličkost, drobnost. Štěstí se dostaví, když něco nezištného uděláme pro druhé, něčím je obdarujeme (třeba i jen úsměvem) . Vědomí toho, že nic není samozřejmost, nás posune směrem ke štěstí a láskyplnému prožívání.

Merkur se posune v sobotu do znamení Vah. Pomůže nám nahlédnout do srdcí druhých, posoudit situace nezaujatě a řešit je smysluplným kompromisem Nepovažujte za slabost, když ustoupíte. 

Pluto se posouvá vpřed, končí retrográdní fázi, můžeme čekat posun v pracovní oblasti.

 

--------------------------------------------------------------

 

18.9.-24.9.017

Doznívá ještě kvadratura mezi Sluncem a Saturnem, popsaná v minulé předpovědi. Přijměme zodpovědnost za svůj život tím, že se otevřeme a přijmeme to, co k nám přichází, i když se nám zdá, že je to složité, náročné a komplikované. Odlehčeme tu situaci ve svých myšlenkách, neříkejte si „to je hrůza, to je těžké, složité. Zkuste pravý opak, přistupte k problému s optimismem, s vírou, že to vyřeším a zvládnu. To, do čeho se nám nechce, je právě to, do čeho se máme pustit, a co nás posune dál.

Ve středu 20.9.017 v 7,31 hodin nastává  Novoluní v Panně. Je velmi důležité pro lidi narozené v tomto znamení, nebo pro ty, kteří mají ascendent nebo Lunu v Panně.

Toto novoluní se nese v duchu toho, abychom využili bez váhání každou příležitost, která se nám naskytne. Ať už se jedná o pracovní záležitosti, změnu režimu dne, změnu ve stravování nebo v léčení. Novoluní v nás může podnítit radikální úklid uvnitř nás i vně. Třídění toho, co je podstatné a důležité, čím se chci zabývat, a čím už ne. Co mi slouží a co ne. Čím více budeme mít „odpadu“, tím více prostoru pro novou energii. Novoluní je v opozici na Chirona, čímž se nám zviditelní naše nejzranitelnější místo, bolest, kterou si neseme životem. Bude ohroženo naše sebevědomí a Ego.

Merkur v Panně tvoří opozici s Neptunem a ten nám chce leccos namluvit, rozmluvit, ošálit nás a udělat nám v hlavě zmatek. Větší důraz je proto nyní kladen na selský rozum, a myšlenkami zůstávat v realitě. Nic si nepřikrášlovat a nenamlouvat. Jaká je moje realita, kterou si tvořím? Situace a informace kolem nás budou zkreslené, lživé, a je tudíž na nás, abychom je rozpoznali a odhalili.

Venuše nám přechází ve středu také do znamení Panny, kde se cítí ovšem trochu sešněrovaná, má na mysli jen povinnosti a práci. Není tak velkorysá a pohodová jako v předchozích dnech, kdy byla ve znamení Lva. Nyní se bude Venuše zaměřovat kritickým okem na svůj protějšek a mezilidské vztahy. Naopak bude pokornější, rozumnější  a stálejší ve svých citech.

Pouť Slunce znamením Panny se chystá ke konci. V pátek 22.9. ve 22,03 hod. vstupuje do znamení VAH. Nastává Podzimní rovnodennost, začátek podzimu. Důraz bude kladem na vztahy, harmonii, soulad, spolupráci, rovnováhu, vyrovnávání dvou polarit. Budeme se učit nahlížet na věci z obou stran, vidět rub i líc, a tím získat důležitý nadhled.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------

11.9. – 17.9.017

V tomto týdnu hvězdy přejí lásce. Planeta Venuše je v souladu se Saturnem a Jupiterem.

 Je podpořena stabilita, věrnost, vážné úmysly, jistoty, vyzrálost a moudré chování. U nově vzniklých vztahů v tomto období je předpoklad dlouhodobého trvání. Všichni nyní můžeme své jakékoliv vazby s druhými lidmi upevnit, podpořit a urovnat. Je nám dáno prožít radost, spokojenost, vzájemné obdarovávání, čekají nás šťastné zážitky, obohacení ve vztahu. Je důležité se však soustředit na pozitivní stránky partnera, lidí a situací kolem nás. Zkoumejte, čím vás váš protějšek obohacuje? Co se můžete prostřednictvím jeho naučit? Zároveň nás totiž ovlivní další aspekty, a ne moc příjemné, a to zejména Slunce v kvadrátu na Saturna a Černou lunu, a konjunkce Merkura s Marsem v Panně.

Jednoduše řečeno, je třeba se nedostat do negativity, odsuzování a kritizování, k unáhleným závěrům, k čemuž budeme mít sklony. Nedramatizovat situace pod vlivem přebujelého Ega. Nehledejme nedostatky na sobě, ani na ostatních. Procházíme procesem, který nás učí přijímat druhého takového jaký je, a sebe neodsuzovat za slabiny. Proto takový důraz na to, aby vyhrála Láska, empatie, pochopení, vstřícnost a velkorysost a odpuštění.

Mohou se objevit problémy v pracovní sféře, se spolupracovníky nebo s autoritami. Mohou přijít překážky, závady, průtahy nějaké záležitosti. Ptejme se sami sebe:

„Umíme se v něčem omezit a něco si odříci, aniž bychom byli naštvaní a někoho z toho vinili ? Posloužíme někomu nebo uděláme něco navíc, i když to není pro nás zrovna výhodné?“ Saturn nás ovšem zabrzdí i tam, kde se příliš vydáváme, přepracováváme, přejídáme, přesluhujeme a nedbáme na své zdraví. Všude tam, kde není řád, trpělivost, kázeň a pokora.

Stále si připomínejme, že Láskou vše vyléčíme. 

"Hledala sílu a našla lásku. Šla cestou lásky, a objevila víru a v ní pramen všeho."  

Pohlazení po duši. M. Hrabica

-----------------------------------------------------------------------------

4.9.-10.9.017

Stále jsme pod vlivem aspektu Slunce opozice Neptun, popsaný již minulý týden. K tomu se přidá středeční Úplněk v Rybách, který nastane hned ráno v 7,29 hodin. Pokud chodíme jak ve snách, jsme nesoustředění, duchem nepřítomní, leccos nás bolí, máme živé sny, nebo lehké spaní, nedivme se. Nechte věci plynout, přijímejte co k vám přichází s pokorou, a důvěřujte vesmíru, že je vše konáno pro vaše dobro. Vyplňte dny kromě duševní a fyzické práce, i prací duchovní, meditujte, inspirujte se v duchovních knihách. Aktivujte v sobě smír, něhu, lásku pochopení, soucit a odpouštějte. To je poselství tohoto úplňku.   

Merkur přestává být retrográdní a vstupuje v neděli opět do znamení Panny. Ještě naposledy si vzpomeneme na doby minulé, zhodnotíme uplynulé, a pak obrátíme mysl k současnosti. Pohneme se z místa, začneme vidět věci jasněji, zřetelněji a dojdou nám souvislosti. V úterý vstoupí do znamení Panny i Mars. Naše vůle bude soustředěna na detaily, pořádek, čistotu a třídění. Jsme v procesu očisty fyzické i duchovní. Udělejte si pořádek v bytě, ve skříních, ve sklepích, v dokumentech, na zahradě, ale i ve svých myšlenkách, názorech a přesvědčeních. Starejte se o své zdraví.

----------------------------------------------------------------------

 

 

28.8.-3.9.017

Současné aspekty jsou vesměs pozitivní.

Venuše se nám přesunula do znamení Lva, pod jejímž vlivem budeme až do 20.9.. Přinese vášeň do vztahů, rychlé vzplanutí v lásce, a touhu po milování. Venuše ve Lvu je velká kráska, miluje šperky, módu, společnost, potřebuje obdiv a strhnout na sebe pozornost. Je velmi tvořivá a touží po uznání. Proto chvalte, a oceňujte krásu lidí, přírody i skutků. Pod vlivem této Venuše se začneme více soustředit na to, jak a co tvoříme, jak milujeme, jak vypadáme a jaký děláme dojem na druhé. Ve vztazích můžeme zažívat velmi romanticko-vášnivé chvíle, můžeme sklízet obdiv lidí, partnera. Vyhnout bychom se měli namyšlenosti, marnotratnosti, okázalosti a dramatickým výstupům.

Retrográdní Merkur se vrací do znamení Lva, kde se spojí s Marsem a vytvoří trigon na Urana. Konstelace, která přináší rychlost myšlenek, vnímání, podnikavost, výměny názorů, mnoho nápadů a vizí. Hádky, které mohou také nastat, nebudou mít ale dlouhého trvání. Snadněji získáme nadhled nad situací, najdeme nová řešení. Máme přehodnotit staré, minulé, s čímž budeme opět konfrontováni. Máme se naučit pružně reagovat na změny, kterých bude přicházet dost a dost. Co ráno platí, to už odpoledne je jinak. To nás donutí žít tady a teď. Nedívat se dozadu ani dopředu, žít přítomností.

Důležité je se napojit na vyšší zdroj, naslouchat intuici a nechat se inspirovat. Naše snaha bude vesmírem podporována a požehnána, díky pěkné aspektaci Jupitera. Saturn v konjunkci s Černou lunou a v trigonu na Uran pomáhá čistit naši karmickou zátěž.

Koncem týdne zesílí vliv opozice mezi Sluncem a Neptunem na ose Panna a Ryby. Je to osa služby a pomoci, čistoty, běžného i duchovního světa. Co nebude čisté, poctivé a čestné, bude zviditelněno a odhaleno. Mohou padnout jisté iluze o sobě, o druhých i o světě. Silněji bude působit alkohol a jiné omamné látky, pozor na podvodníky. Propojme svět reality se světem duchovním. Všechny poučky, návody, naučené, nastudované, a vyřčené začněme uvádět do každodenního života.

Síla vůle bude nyní oslabena, můžeme cítit únavu, prožívat osobní chaos, zmítat se ve snách, v ideálech. Zkoumejme, do jaké míry jsme odpoutáni od reálného života, co si stále namlouváme o sobě nebo o druhých. Jsme ochotní pomáhat smysluplně druhým nebo děláme ze sebe oběť? Neptun je vyšší oktáva Venuše, tedy Lásky, a tak se uvidí, zda jsme schopni otevřít svá srdce všeobjímající Lásce- Božské podstatě v nás. 

 

---------------------------------------------------------------

 

21.8. - 27.8.017

Tyto dny se střídají nejrůznější planetární vlivy, příznivé i méně. Nejvíce pocítíme vliv Novoluní ve Lvu včetně zatmění Slunce, které nastane v pondělí 21.8.017 ve 20,31 hod., ale které působí již 3 dny před a po.

Jedná se o druhé Novoluní ve Lvu v tomto měsíci, které proběhne nyní na posledních stupních Lva, tudíž je zdůrazněna duchovní podstata tohoto znamení a zároveň podpora změny (příznivý aspekt na Uran).

Novoluní startuje vždy nový počátek, a nyní se máme zaměřit na energii Lásky.

Jedno přísloví říká  „Láska hory přenáší“. Ano, tak to je. Není větší síly na zemi a na nebi než je síla Lásky. Láska léčí, spojuje, uzdravuje, hojí, otvírá srdce a zahání strach.

Proto prozařujme svá srdce denně proudem světla, teplem a láskou. Opakujme si neustále : „Jsem láska, jsem světlo“. Následně pak touto energií zásobujme všechno kolem nás.

Zatmění Slunce Lunou ukazuje, jak důležité jsou naše pocity, prožitky, to, co se děje v našem nitru. To pak tvoří tu vnější realitu. Je důležité jak se cítíme uvnitř, nikoliv jak vypadáme navenek. Nepodléhejme iluzi, že musíme být úspěšní, krásní, štíhlí, skvěle oblečení apod. To je diktát společnosti a našeho ega, které nás tím odvádí od nás samotných. Jsme jedineční takoví, jací jsme, nemusíme soupeřit, porovnávat se a předvádět se. Musíme být hlavně sami sebou a nestylizovat se do podoby, kterou si přeje někdo jiný. Novoluní ve Lvu nás vede k odpojení se od Ega, které potřebuje žít z úspěchů, výkonů, pochvaly, nadřazenosti, vládnutí a soupeření. Učme se jen být, tvořit s láskou, milovat a odpouštět!

Dále o sobě dává silně znát Merkur v Panně, který je až do 5.9. retrográdní. Přináší nepříjemné pocity vlastní nedokonalosti, nevýkonnosti a z toho pramenící nespokojenosti a rozmrzelosti. Tápeme, nechápeme co se to děje, vrací se nám staré bolesti a nevyřešené úkoly a problémy. Chytáme druhé za slovíčka, kritizujeme, vázne komunikace mezi lidmi i doprava, a výsledkem jsou četná nedorozumění.

Přiznejme si, že v něčem třeba chybujeme, a hlavně, to chtějme napravit. Není třeba se za to stydět, kárat, odsuzovat se, nebo se naopak tvářit, že to tak není. Chybami se člověk učí, a tak se poučme z vlastních nedostatků a jděme dál. Jsme to hlavně my, pro koho to děláme a komu se uleví.

Zkoumejme své vnitřní pohnutky, sledujme myšlenky, a snažme se reálně posoudit situace. Neočekávejte nové nápady, vize, nyní je čas pro návraty, přehodnocení a vypilování původního. Každý den proveďte alespoň krátkou meditaci pro mentální uvolnění.

23.8. v 0,21 hod. přešlo Slunce do znamení PANNY. Z  velkorysého, hravého a sebevědomého Lva přecházíme do pracovité, úslužné, nenápadné, skromné a cudné Panny. Připomíná nám, že po čase dovolených, her a zábavy, přichází práce. Jak jsme si vedli v minulých osmi měsících, tak nyní sklidíme. Hlavním úkolem tohoto znamení je upozorňovat na nesoulad, nepořádek, neřád, vychytat chyby, nastolit systém a věci uspořádat. Panna má ráda dokonalost a jasnost. Je to měsíc vhodný pro sebeanalýzu, očistu fyzickou i duševní, rozlišování, co je podstatné a co ne, co je užitečné a co už neslouží

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

31.7. – 6.8.017

V měsíci srpnu nás čekají důležité konstelace, a to Úplněk ve Vodnáři se zatměním Luny 7.8.017 a Novoluní ve Lvu se zatměním Slunce dne 21.8.017.

Ke konci tohoto týdne bude tedy již zřetelně cítit vliv Úplňku ve znamení Vodnáře,tentokrát za vydatné podpory Jupitera, což jistě všichni přivítáme. Připravme se tedy na kompromisy, konfrontace a vynucená rozhodnutí. Díky zatmění Luny budou zasaženy naše emoce. Jedná se o osu Lev-Vodnář. Můžeme se ptát: Jde nám jen o vlastní pocty, úspěchy, zviditelnění se nebo chceme přispět něčím pro dobro nás všech ? Jsem sólista nebo týmový hráč?

Slunce s Lunou si budou vzájemně odporovat. Slunce ve Lvu chce být vidět, získat si uznání, pochvalu, nebýt přehlížené a chce se pyšnit svými výkony. Luna však poukazuje na důležitost být součástí celku a tvořit v rámci skupiny, aniž by se vyzdvihovali úspěchy jednotlivce. Jejím heslem je rovnost, humanita, svoboda, přátelství.

Venuše nám přeběhla v pondělí do citlivého znamení Raka, čímž se posílí rodinné vazby, romantičnost, otázky lásky budou velmi emočně prožívány. 

 

-------------------------------------------------

24.7. – 30.7.017

Merkur ve středu brzy ráno překročí hranice znamení Lva a začne svou pouť znamením Panny. Je to pro něho výborné postavení, protože je vládcem tohoto znamení. Pod vlivem tohoto aspektu budeme více analyzovat, promýšlet situace do nejmenších detailů. Posílen je intelekt, zdravý rozum, vše si logicky zdůvodníme. Tento Merkur zaměří svou pozornost na to co funguje a co ne, na to, kde je čisto, pořádek, a kde naopak chaos. Tím naroste však i kritičnost, výčitky a tendence druhé kárat, a deptat je svými poznámkami, umravňovat je. A protože ve čtvrtek vrcholí konstelace Slunce konj. Mars ve Lvu, tak nebude snadné udržet jazyk za zuby a nepohádat se. Objeví se slovní útoky, dokazování své pravdy, agresivní tendence, potřeba vyhrát, zvítězit a mít navrch. 

Využijme tuto konstelaci k tomu, abychom pozorovali a všimli si svého vnitřního napětí, hněvu, potřeby se hádat, dominovat. Tím, že tomu dáme vědomou pozornost, tak tím síla těchto emocí se rozpouští a slábne. Můžeme také se vypsat ze svých pocitů a pak papír spálit. Neoplácejme stejnou mincí.  Naopak nás tato konstelace povzbudí k tomu, jít za svými zájmy, ukázat svůj talent, více si věřit a prosadit se, konat s radostí a hravostí. Vybírat si to, co nás baví a věnovat se tomu. Učíme se i odpočinku a klidu zejména v okamžiku, kdy to kolem nás vře.

 

---------------------------------------------

17.7. – 23.7.017

Konstelace na obloze jsou hodně napjaté, nikomu to nepřidá na klidu. Slunce je v kontaktu s Marsem a v kvadrátu na Urana. Což je kombinace přinášející prudkost, rozruch, netrpělivost, výbušnost, vznětlivost, agresi, útoky, rozvrat a nevyzpytatelné jednání.

Proto je na místě zvýšená opatrnost, klid, ovládání se, neřešení věcí na poslední chvíli, abychom nemuseli spěchat. Může dojít k řadě nepříjemných a nečekaných překvapeních, úrazů, poruch, výbuchů, nehod.

Slunce přechází v sobotu do znamení Lva, aby pak v neděli kolem poledne vytvořilo konjunkci s Lunou a došlo k Novoluní v tomto znamení, za vydatné podpory Marse. Je to průlom, aktivní přístup, nový začátek pro lásku, schopnost milovat, tvořit, být kreativní, začít sportovat, věnovat se hrám a zábavě. Můžeme zjistit, zda je naše srdce otevřené Lásce, a ne sobectví, a zda dokážeme milovat sebe stejně, jako ty druhé, a naopak. Pravá Láska nesoudí a neposuzuje, nic neočekává, ona jen je. Dokážeme to?

 

-----------------------------------------------------------

10.7.-16.7.017

Tyto dny jsou stále ještě pod vlivem aspektů z minulého týdne, zejména stále působí opozice Slunce a Pluta, čili jsme pod silným tlakem našich emocí. Vše se točí kolem rodiny, dětí, domova, rodičů a pracovních povinností.

Slunce se také pomalu přibližuje k planetě Mars (přesně 27.7.) a už nyní začínáme pociťovat tento vliv. Každým dnem bude zesilovat naše akceschopnost, vůle něco prosadit, podniknout, jít za svým cílem. Rostou ambice, chuť vzít věci do svých rukou, dodat si odvahu k činu. Uvědomujeme si více sami sebe, své potřeby, sílí naše Já, ale pozor i naše Ego. Přináší to i impulsivnost, zbrklost, je dobré vědět, kam míříme své kroky, a ne jen tak bezhlavě něco dělat. Chybí trpělivost, chceme všechno teď hned. Pokud se nedaří tak jak chceme, začneme být náladoví, protivní, nerudní až agresivní. Příjemný páteční aspekt Merkura s Jupiterem jistě přivítáme. Získáme větší nadhled nad situacemi, optimismus, velkorysost, už nás tolik situací nerozhodí. Prohloubí se zájem o studia, četbu, vzdělávání se, duchovní práci, a pro ty, co dělají zkoušky, jde štěstí na ruku. Přichází radost z cestování, nicméně opatrnost a obezřetnost je na místě.

 

--------------------------------------------------------------------------

3.7. - 9.7.017

Venuše, planeta lásky a vztahů, přechází ve středu do znamení Blíženců, a s ní přichází větší lehkost, živost, humor, hravost a komunikativnost, což je typické pro letní lásky. Podněcuje nás k zábavě, seznamování se, k účasti na společenských akcích a navazování přátelství. Tato Venuše ale i ráda flirtuje, koketuje, a se stálostí si neláme hlavu. Neumí se příliš vázat, protože miluje změny.

Merkur v kvadratuře s Uranem nás varuje před ukvapeností, rychlými soudy, změnou nálad a sklonem k výbušnosti a hádkám. Je třeba zvýšené pozornosti v dopravě a při sportu.

Od čtvrtka se bude pohybovat Merkur znamením Lva. Naše mysl se bude zaobírat takovými tématy jako je láska, zábava, sport, kreativita, děti. Lépe si vše zorganizujeme, projeví se větší optimismus, odhodlání, potřeba se „blejsknout“ a vítězit. Mohlo by nás to ale také svádět k chlubivosti, namyšlenosti a sobeckosti.

V tomto týdnu vrcholí pozitivní aspekt Slunce s Neptunem a neharmonický s Jupiterem, což bylo popsáno v minulé předpovědi. K tomu se přidá ještě opozice od Pluta. Můžeme tedy v každé chvíli prožívat různorodé energie. Od potřeby někomu pomoci, udělat dobrý skutek, naladění se na jemné duchovní energie, přes aktivitu, nadšení až přehánění, po dokazování si síly, moci anebo totální ztrátu energie a únavu. Mohou se objevit různé tlaky na naši osobu nebo naopak, což vyvolá nepříjemné emoce.

Napětí uvnitř nás bude s koncem týdne narůstat, vzhledem k nedělnímu Úplňku v Kozorohu v 6,08 hod.. Střetnou se v nás dva odlišné světy, které je třeba dát do souladu. Budeme se pohybovat mezi vůlí, odolností, praktičností, schopností kontroly, odměřeností, přísností, a na druhé straně mezi citlivostí, péčí, starostlivostí a emoční rozkolísaností.   

 

 

---------------------------------------------------------------

26.6. – 2.7.017

Slunce je stále ještě pod příznivým vlivem od Neptuna, což přináší více lásky, něžností, romantiky a soucitu. Máme své sny, představy, tužby a bujnou fantazii. Ovšem kvadratura od Jupitera nás ale varuje před nepokorou, nenasytností, přeháněním a riskováním. Přinese nárůst emocí a vztahové problémy.

V tomto týdnu bude Merkur silně aspektován, a bude záležet na tom, co se v naší mysli odehrává, jak a o čem přemýšlíme, jak vyhodnocujeme situace, jak dokážeme usměrnit své myšlenky. Pozor na ostrá slova, rychlé soudy a agresivní chování na silnici. Pěstujme v sobě klid, nenechme se ničím vyhecovat.

Zejména pro rodiče a školáky jsou to dny plné očekávání, jaké přinese jejich ratolest ocenění ze školy. Bude se hodně tento týden mluvit, vyprávět, vysvětlovat a nemusí to být vždy slova jen chvály, slova povzbudivá. Dobře si rozmysleme, co řekneme. Je vyžadována velkorysost, nadhled a empatie, namísto kárání, trestání a vyčítání. Ani my ostatní se nenechme strhnout destruktivními, ničivými myšlenkami a emocemi, a situace, zvláště na konci týdne, nedramatizujme. Pamatujme, že nedostatek benevolence vůči dětem, starým lidem a partnerovi narušuje silně klima v rodině.

Někdo naopak bude „na měkko“, plný dojetí, radosti, něhy a laskavosti. Druhým extrémem je, přílišné nadhodnocování schopností, rozmazlování, a nepřiměřené odměňování. I v tomto případě hledejme zlatou střední cestu.

 

---------------------------------------------------------------------

19.6. – 25.6.017

Začátkem týdne si užijeme velmi příjemných láskyplných energií, ovzduší bude plné jemnosti, laskavosti, citlivosti a soucítění.

Ve středu 21.6. v 6,25 hod. nastává první letní den, neboli Letní slunovrat, Slunce vstupuje do znamení RAKA. Slunovrat znamená návrat Slunce a posílení jeho vlivu na naše životy. Můžeme vědomě čerpat každý den tuto životodárnou energii, využít sílu letních paprsků a otevřít se plodnosti a tvořivosti.

Slunce v Raku upíná naši pozornost k domovu, k našim blízkým, k rodině, dětem, rodičům, starým lidem. Souvisí i s našimi náladami, pocity a emocemi. Můžeme očekávat větší emoční výkyvy, jako je plačtivost, lítost, výčitky, dojetí, urážlivost, ustrašenost, ustaranost, vztahovačnost, různé domněnky a z nich pramenící nedorozumění.

Toto znamení se touží o někoho starat, pečovat, a žít láskyplným rodinným životem. Období, kdy Slunce prochází znamením Raka, je časem prázdnin, dovolených, obdobím, kdy si pochutnáváme na letním ovoci v nejrůznější podobě a doplňujeme tak tělu vitamíny a minerály.

Zamysleme se nad vztahy v rodině, a kde to nefunguje, sjednejme nápravu. Věnujme se i bydlení, zahradám, opravám a zkrášlování svých domovů.

Zároveň se Sluncem vstupuje i Merkur do znamení Raka, čímž je vliv tohoto znamení zesílen. Myšlenky se stahují k potřebám dětí, rodiny a je ovlivněno našimi pocity.

V sobotu 24.6. brzy ráno nastává Novoluní v Raku. Vhodný čas pro prozkoumání rodinných vazeb a stavu našich emocí. Přecitlivělost nám komplikuje život, ale zrovna tak i citová ztuhlost a neschopnost projevit city. Můžeme se nyní rozhodnout pro změnu. Promluvte se svým "vnitřním dítětem" a zeptejte se ho, jak mu je, zda mu něco nechybí, co potřebuje.

Planeta lásky Venuše uzavírá trigon s Plutem, čímž dochází k intenzivnějším a hlubším prožitkům, smyslnosti a vášnivosti. V tomto období vzniknou osudové vztahy. Podpoří je i Mars v trigonu na Neptuna, touha po lásce a romantice zesílí. Ale zároveň další aspekty varují před přílišnými touhami, fantaziemi, nereálným očekávání a přeháněním všeho druhu. Pozor na nepoctivce a omamné látky.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 20.5.017 od 22,32 hod. do 21.6.017 do 6,25 hod. prochází Slunce znamením Blíženců. Důležité období pro lidi narozené v tomto znamení, mají možnost projevit svou tvořivost, talent, zapůsobit na druhé. Pro nás ostatní je to období, kdy nás to povede do společnosti, mezi prima lidi, budeme se chtít bavit, užít si legrace, získat nové informace, cestovat a také se něčemu přiučit, seznámit se s novými lidmi. Jak víme, je to čas pro zkoušky, maturity, můžeme navštívit semináře, workshopy, přednášky.

Důležitá je v tomto čase mysl. Co si vytvoříme za myšlenku hlavě, to přeneseme pak do pocitů, slov a činů. Máme vždy na výběr, proto si vybírejme ty pozitivní, obohacující  myšlenky, které se odrazí do láskyplných slov, která hladí, potěší a povznesou.

Slabinou znamení Blíženců je povrchnost, roztěkanost, pomluvy, upovídanost a náladovost. A na to bychom si měli dát pozor. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

12.6. – 18.6.017

Hlavní konstelací tohoto týdne je Slunce v opozici na Saturna, o které jsem se už zmínila v minulé předpovědi. Budeme nuceni překonat nějaké překážky, zádrhele, těžší situace. Může se komplikovat doprava, na úřadech, nebo v písemném a ústním styku to nepůjde moc hladce. Vyžádá si to od nás více opatrnosti, trpělivosti, ohleduplnosti a pochopení. Než začnete reagovat, zhluboka se 3x nadýchněte, zklidní vás to a napětí odezní.

Celkově tento týden prověří naši schopnost pracovat se svou myslí, a zhodnotí naše dovednosti komunikační.

Planeta Merkur se bude postupně nacházet v pěkných i těžších vazbách. Hned v úterý uzavře trigon na Jupitera, a tím podpoří v nás chuť se vydat do dálek, rozšířit své obzory, vzdělávat se, někomu přinese úspěch při zkouškách. Využijte této konstelace a diskutujte, vysvětlujte, přemýšlejte o svém životě a hledejte odpovědi na své otázky.

Ale pozor, další den už Merkur uzavírá kvadrát s Neptunem a pak opozici na Černou lunu. Myšlení se nám poněkud zamlží, těžko rozpoznáme pravdu od lži. Ovládnou nás fantazie a zbožná přání. Dejme si pozor na to, co nám kdo slibuje, raději nenakupujme, neobchodujme a hlídejte si své věci. Merkur v opozici na Saturna by pak mohl přinést zahořklost, pesimismus, smutek a tíhu mysli. Naším úkolem je však tomu nepodlehnout. Naštěstí je tu Slunce v sextilu na Uran, které nám ukáže, že po každém trápení přichází úleva a nová naděje. Situace odlehčí i Jupiter, který nám bude v následujících měsících hodně pomáhat.

Neptun se dostane do retrográdní fáze, aby nám ukázal v čem ještě tápeme, v čem si děláme zbytečné naděje. Znovu můžeme prožít své minulé skutky, díky nimž jsme se ocitli vyčerpaní a v roli oběti. Učme se milovat, pomáhejme, ale nenechejme se využívat a zneužívat.

---------------------------------------------------------------------------------------------

5.6. – 11.6.017

Po nedělním vstupu Marta do znamení Raka, se v tomto týdnu Venuše a Merkur přesunou do svých znamení, kde jim to bude velmi svědčit. Mars v Raku je romantik a citlivka, silně prožívá své emoce a vše, co souvisí s city, rodinou a dětmi, pozor tedy na přecitlivělost. Venuše v Býku způsobí, že se začneme více parádit, vnímat krásu svou i kolem nás, pečovat o své tělo, více si užívat života. Přinese větší stabilitu do vztahů, touhu po jistotách, ale i vášeň, milování a vzájemnou láskyplnost (Venuše v sextilu na Mars). Tématem této Venuše jsou i finanční jistoty. 

Merkur z Blíženců k tomu přidá potřebu se radovat, bavit se, sportovat, kontaktovat se s lidmi. Zvýrazní zvídavost a potřebu komunikovat a sdílet. Mozek nám bude pracovat na plné obrátky.

V pátek 9.6. v 15,11 hod. nastává Úplněk ve Střelci. Dotýká se oblasti naší víry, názorů a schopnosti komunikovat. Prověřuje, zda dokážeme vyslechnout „pravdu“ druhé strany a smysluplně o tématu diskutovat. Jak jsme na tom s velkorysostí, s nadhledem a jak se dokážeme povznést nad negativním jednání některých lidí. Umíme usoudit, proč se věci dějí, tak jak se dějí a jaký to má vše smysl? Nebo si jen ztěžujeme a cítíme nespravedlnost? Úplněk nás vybízí k propojení běžného praktického života s životem duchovním, ke zpracování a přijetí situací, které vstupují do našeho života. Neriskujme nepromyšlené kroky.

Jupiter se zároveň rozběhne vpřed po retrográdní fázi, a my můžeme najednou najít různá řešení, klíč ke štěstí, prožít tzv.šťastné náhody. Jupiter posílí spolupráci i toleranci mezi lidmi a partnery. Začněme se chovat vyzráleji ve vztazích. Obnovte kontakty s těmi, s kterými jste byli rozhádáni a udělejte první krok ke smíru.

Koncem týdne už bude ale patrný vliv Slunce v opozici se Saturnem, který pak bude zesilovat následující týden. Přinese těžkosti, nedorozumění, pesimismus, slabou vůli, únavu, překážky osobní i v dopravě. Bude nám odhaleno, v čem jsme ještě příliš ustrnulí, nechápaví, zatvrzelí, tvrdohlaví, neschopni změny v myšlení.

A právě proto bude záležet na tom, jak využijeme vliv Jupitera a jakým způsobem budeme situace řešit. Zda se necháme problémy udolat nebo je vyřešíme ke vší spokojenosti.

------------------------------------------------------------------------------

 

29.5.-4.6.017

Můžeme mít teď v hlavě docela zmatek, chaos ovládá náš každodenní život. Můžeme zapomínat, těžko se soustředit, být nervózní, netrpěliví a nenaladění. Psychicky labilnější lidé to pocítí nejvíce. Můžeme se přistihnout, že nemáme na věc jasný názor, nevíme čemu věřit, co je pravda, a co lež. Objeví se nepoctivé jednání, nevěry, odmítnutí, ponížení, podvody, pasivita, přílišné ideály a očekávání,… Přičtěme to Slunci v kvadratuře na Neptuna a opozici na Černou lunu. Nechápeme, co se nám to děje, nebo co se s námi děje. Energie není nazbyt. Můžeme dostat od někoho vynadáno, aniž víme proč, pohádat se kvůli nějakému názoru, myšlence, zjistit, že nás někdo pomlouvá, že jsme byli okradeni, nebo jsme neuspěli při zkoušce, i když jsme se připravovali apod.. Probíhá karmické čištění, dostáváme se do situací, které nejsou zrovna příjemné, a u kterých máme pocit, že jsme v roli oběti. Je třeba ale tyto lekce přijmout, někde v minulosti jsme si to, co nyní prožíváme tzv.“objednali“. Vrací se nám staré bolístky a zranění, ublížení a přesvědčení, abychom o nich věděli a poléčili je. Hrozí zabloudění ve spletitých uličkách našich myšlenek.

Pomůže nám víra, moudrost a optimismus (Slunce v trigonu na Jupitera), že přijdou i lepší časy, pokud se poučíme a začneme tvořit svou realitu s novým vyšším vědomím. S vědomím toho, že máme svobodnou vůli k tomu, abychom vše temné v nás zmírnili, nebo zcela rozpustili a opustili (Merkur v trigonu na Pluta). Máme schopnost si vybírat, čemu budeme věnovat svou pozornost, zda se chceme trápit, nebo se radovat. Vyslovte svá přání, jasný záměr směrem do budoucnosti a nechte vesmír tvořit. Jsme všichni ujišťováni, že změna myšlení je možná, a že je na to nyní ten vhodný čas (Mars v sextilu na Uran).

Víkend může být plný překvapení, a to zejména v oblasti lásky, kde to bude jiskřit. O to se postará Venuše, která vytvoří konjunkci s Uranem. Přijdou nečekané fascinující zážitky a seznámení, ale i zvraty, překvapení, pády a rozchody. Pozor na neplánované finanční výdaje.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

22.5.017 – 28.5.017

Venuše se dostává do kvadratury s Plutem, což přinese dramatičtější a osudové chvíle v lásce. Na vědomé úrovni se nesnažme druhé tlačit do kouta, něco si vynucovat, diktovat, a vše dramatizovat za účelem získání vlivu a moci. To je projev Ega, jen aby bylo po našem. A to nemůže přinést nic pozitivního. Na druhé straně zamezme tomu, aby bylo takto jednáno s námi. Půjde o hru emocí, silný tlak potlačovaných citů, dejte si na to pozor. 

Zároveň s tím se odehraje čtvrteční Novoluní v Blížencích v 21,45 hodin. Zde se rodí nová mysl, něco si uvědomíme, objasníme, pochopíme a zaujmeme k tomu nový postoj. Nejdůležitější je, jak situaci posoudíme a vyhodnotíme. Vždy máme dvě možnosti na výběr. Mohou padat ostrá slova, ultimata a rozhodnutí. Mars v opozici na Saturna nám odčerpá psychickou i fyzickou energii. Domluva nebude snadná, najít společnou řeč bude náročné. Také může tato konstelace přinést potíže v dopravě, zejména zácpy, překážky, zpoždění.

Radu nám dává Merkur v sextilu na Neptuna, máme vsadit na empatii, pochopení a nechat se vést svou intuicí.

 

---------------------------------------------------------------

 

15.5. – 21.5.017

Slunce prochází naposledy v tomto týdnu znamením Býka a uzavírá kvadratury s Uzly (ve znameních Lva a Vodnáře). Ukazuje to na nutnost se dál vyvíjet, nesetrvávat na místě, nebát se změny, ale udělat krok vpřed. Uzly naznačují cestu a vývoj směrem k lásce, k otevřenému srdci, tvořivosti a hravosti. Připomínají nám, že každý jsme tvůrce svého života. Svoboda nesmí být chápána jako anarchie. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jsme zodpovědní za to, co tvoříme.

Pokud jsme morálně vyspělí a moudří, dokážeme žít ve svobodném světě, jsme sami sobě autoritou, a nehrozí nám, že bychom zneužili svobody své nebo druhých (Saturn v trigonu na Uran).  

V pátek nastává opozice Venuše a Jupitera, která ukáže jak nároční jsme v lásce, co všechno se nám nelíbí, co vyčítáme druhým. Venuše je v Beranu, a vždy hlavně myslí na sebe a své výhody. Potřebuje, aby se jí všichni přizpůsobili. Pokud není po jejím, přichází nespokojenost. Kdo chce stále víc a víc, nakonec nemusí mít nic.

Platí to i naopak. Nejsme povinni stále vyhovovat rozmarům druhé strany a ustupovat.

V sobotu ve 22,32 hod. vstupuje Slunce do znamení Blíženců, a s ním téma myšlení, komunikace, učení a cestování. 

 

-------------------------------------------------------------------------

8.5.-14.5.017

Vrcholí některé aspekty, které už působily minulý týden. Uran tvoří konjunkci s Merkurem, tentokrát už ne retrográdním. Nastává posun ve vnímání reality, startuje nové vědomí v nás.

Jsme schopni zachytit nové impulzy, které k nám přicházejí. Docházejí nám souvislosti a už víme, chápeme, rozumíme. Zesílena je intuice. Tím můžeme změnit pohled na situaci a vyhodnotit ji zcela jinak než v minulosti. Na druhé straně Merkur v trigonu se Saturnem, nás učí, abychom dodržovali zákony, byli poctiví v našich činech, ale i v myšlenkách a věrni svým názorům. Chrání nás před ovlivnitelností a posiluje zdravý selský rozum.

 

Mars v kvadratuře na Neptun nás vede k odhalování toho, co je pravda a co ne. Objeví se mlžení, lhaní, zastírání pravdy, podvody, pozor na překupníky, krádeže, nepoctivé obchodníky, a na ty, co si vynucují pomoc a hrají roli chudáčků. V této době raději nikomu moc nevěřte.

Sami pak zkoumejme u sebe, v čem nejsme zcela pravdiví k sobě nebo druhým. Skoncujme s předstíráním, vydejme se cestou pravdy a opravdovosti.

Ve středu nastává Úplněk ve Štíru ve 23,44 hodin. Hodně se toho děje uvnitř nás, nitro je plné nejrůznějších pocitů a emocí. Zjistíme, jak souvisí naše vnitřní nastavení s projevem navenek.

Pokud jsme plni zloby, zášti a nenávisti, těžko budeme k sobě přitahovat lidi láskyplné, jemné, milé a odpouštějící. Co vysíláme, to sklízíme. Rozpusťte světlem a láskou všechny své bolesti a křivdy, odpusťte!!! Uzavřete minulost. Nepřekračujte hranice své, ani ostatních. 

Zejména Štíři a Býci se budou točit kolem majetku a financí. Zjistí, zda si věří, a co je jejich prioritou. Úplněk nám ukáže, jak si vedeme v tom, co jsme si v době Novoluní 26.4. předsevzali.

Venuše v Beranu uzavírá trigon s Černou lunou, což přináší osudová setkávání, navazování známostí, seznamování se s lidmi z minulosti, ale i pochopení karmických vazeb a lekcí ve vztazích. Dávání a braní, jakož i tolerance musí být ve vztazích v rovnováze, a to nás bude učit Venuše v opozici na Jupitera. Pokud budeme nenasytní, věčně nespokojení, nebudeme si vážit toho, co máme, s kým žijeme, kolik máme peněz, apod., obrátí se to proti nám. Proto si hlídejme své nároky.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

2.5.-7.5.017

Hlavní konstelací tohoto týdne je ukončený zpětný chod Merkura, který zároveň tvoří dvojici s Uranem. Napětí se částečně uvolní,ale ještě nemáme vyhráno, viz. minulé poselství.

Změna je v tom, že začneme uvažovat více směrem k budoucnosti, a minulé události už uzavřeme, nepotřebujeme se v nich dále pitvat.

Komunikace už bude snazší, otevřeme se spolupráci a kontaktům s druhými. Měli bychom jít cestou chtít se domluvit, nikoliv hledat důvody, proč ne. Posílena je potřeba porozumět tomu, co se v nás i kolem nás děje, pochopit smysl dění. Dostaví se chuť něco dořešit, naplánovat, domluvit, dát věcem spád. Mělo by platit, že to, co se slíbí, to i platí. Poznáváme meze svých mentálních a komunikačních dovedností.

Merkur se Saturnem přináší schopnost se více koncentrovat na podstatné věci a jednat uvážlivě. Chrání nás před zbrklou reakcí a rozhodnutím. Moudrá rozhodnutí a řešení záležitostí s ohledem na dlouhodobý účinek. Silnou stránkou je ukázněnost, trpělivost, praktičnost a moudrost. Selský rozum nám teď v mnohém napomůže.

Zároveň budou přicházet nápady, vnuknutí, živé sny, inspirace a spousta tzv.aha momentů.

Mars uzavírá opozici s Černou lunou, mezi znameními Blíženců a Střelce. Nejvíce to pocítíme v dopravě, ať už půjde o nehody, zácpy, uzavřené úseky silnic, objížďky apod.. Agrese a napětí mezi lidmi tím vzroste a zvýší to nebezpečí úrazů a arogantního chování. Co pomůže je nespěchat, vyjet raději dřív, nestresovat se a nepodléhat panice. A pokud nemusíte, tak cesty odložte. Tato konstelace postihne i naší názorovou a komunikační oblast. Nedělejme drama z každého slůvka nebo názoru, který uslyšíme. Ani se nesnažme mít slovní převahu nad někým, nebo mít poslední slovo. Učíme se tedy, respektovat názory druhých, a to jedině díky empatii, naslouchání, vstřícnosti a lásce, jak nás vede Slunce v harmonické vazbě s Neptunem. Propojuje nás s vyšším světem, vyšším vědomím, láskou, soucitem a odpuštěním. Začíná působit i konstelace Slunce v trigonu na Pluto, která nám pomůže zvládnout nemožné, najít v sobě sílu a schopnost přeměny. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

24.4.017-1.5.017

Merkur tvoří trigon se Saturnem, vážíme více slova, dáváme si více pozor na to, co říkáme, mluvíme jasně, přehledně a srozumitelně. Důležitý je i obsah informací, které k nám přicházejí, mají nás inspirovat, posunout dál a k něčemu popostrčit. Rozlišujme, které informace nám poslouží, a které nám naopak dělají „nepořádek v hlavě. To, co slyšíme by mělo být schopno obstát v realitě, musíme tomu nejen porozumět, ale i to začít žít.

Teorie bylo dost, nastává středeční Novoluní v Býku ve 14,17 hod. a uvádění věcí do praxe. Stanovte si, co chcete změnit ve vztahu k financím, majetku. Posuďte, jak si sami sebe vážíte. Umíte se mít rádi? Umíte si nastavit hranice a říkat ne? Jak jste na tom, se sebevědomím? Které hodnoty jsou u vás na prvním místě? Novoluní je důležitým startem ke změně zejména pro Býky.

V pátek uzavírá Merkur konjunkci s Uranem, což už bylo popsáno v minulém týdnu. Pozor při cestování, pozlobit nás může technika. Nenechte se vyprovokovat k ukvapeným reakcím. Zbrklost, roztržitost, spěch a nepozornost k tomu přidá Mars z Blíženců v opozici na Černou lunu. O dramata na cestách nebude nouze.

Lunární uzly se posouvají na osu Lev-Vodnář. Nesou toto poselství (do 11/2018): Každý buďme sami sobě moudrým vládcem a tvůrcem svého života. Nepotřebujeme žádné vůdce, vládce, krále, guru, ke kterým bychom měli vzhlížet a klanět se jim. Buďme lidští a milující.

Venuše se přesouvá v pátek do Berana, aby v nás „zažehla jiskru“  lásky a probudila vášeň.

Přichází První máj, lásky čas, den zároveň poněkud emocionálně napjatější.   

 

-------------------------------------------------------------------------

18.4.-23.4.017

V tomto týdnu přechází Slunce do znamení Býka, a to ve středu 19.4. ve 23,28 hodin. Zásadně se změní energie prožívání. Po dobu jednoho měsíce (do 20.května) budeme konfrontováni s naší realitou, jak dokážeme tvořit, budovat, realizovat a zhmotňovat. Máme si osvojit trpělivost, pracovitost, vytrvalost a houževnatost. Býk nám připomene i praktické hledisko, žádné vzdušné zámky. Ukáže nám, kde máme ještě rezervy, co se týká našeho finančního hospodaření. Zda příliš neutrácíme nebo naopak si málo dopřáváme. Vhodné jsou rituály na hojnost, meditace, které nám odkryjí to, jak jsme na tom s energií peněz. Je to období, kdy se budeme více zabývat hmotou, penězi, úsporami, majetkovými poměry, ale dotkne se i naší sebehodnoty. Býk má rád krásu, kochejme se s ní všude kolem sebe. Rád se dobře nají a napije.

Výzvou je nepodlehnout mamonu, sobectví, nehromadit, ale ani neškudlit a nelpět! Slabinou Býka je tvrdohlavost a neschopnost udělat změnu.

Slunce v Býku se potká s Merkurem, který následně se díky zpětnému chodu dostane opět do Berana. Hodně myšlenek se nám bude honit hlavou, budeme nás to nutit více přemýšlet, analyzovat, zařizovat, zkoumat sebe, druhé, psát, komunikovat a sdílet. Nebezpečím je, že Merkur v Beranu si rád vede svou, je netrpělivý, hádá se a snaží se prosadit slovem, svými názory, a to především, pokud je ještě ve spojení s Uranem, kterým začíná být ovlivněn.

O radikální názory a řešení nebude nouze. Jednání lidí bude nevyzpytatelné, prudké, výbušné, můžeme očekávat nemodrá rozhodnutí svá i třeba politiků. V pozitivním smyslu přinese tato konstelace možnost nových technických objevů, vynálezů, nápadů, zesílena bude intuice. Bude se reformovat náš úsudek, pohled na svět, abychom přehodnotili minulá svá tvrzení. Vraťte se do situací, které vás v minulosti trápily, možná je vyhodnotíte nyní jinak.

K tomu všemu se přidá Mars, který vstoupí v pátek do Blíženců. Jeho záměrem je, se co nejvíce dozvědět a získané informace předat dál. Vybízí k učení, četbě, cestování, výměně názorů a sbližování se s lidmi. Mars ale také nejde pro slovo daleko, může zranit slovem, bývá sarkastický, prudký a neomalený. Přicházejí lekce z komunikace. Můžeme zaznamenat neklid, podrážděnost, roztržitost, lehkomyslnost a přelétavost. Bude nás to svádět dělat více věcí najednou, plýtvat časem přílišným mluvením nebo pomluvou. Odstraňujme ze života povrchnost. Vše, co zde bylo napsáno může velmi zkomplikovat vztahy. Venuše uzavírá kvadrát se Saturnem.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

20.3.017 v 11,30 hod., vstupem Slunce do znamení Berana, nastává jarní rovnodennost, čili počátek Jara!

Jsme na počátku nového astrologického roku.

Energie Berana ( 20.3.-19.4.) v nás probouzí nový život, začátek nové etapy, hodně podnikavosti a energie. Tato energie souzní s energií celého roku, která nás vede především k zaměření se na sebe. K poznání sebe sama "Kdo jsem Já"? V tomto období se máme učit rozhodnosti, odvaze, odpovědnosti za svůj život, schopnosti se prosadit, nebát se jít za svými cíli. Být přirozeně hrdý, nebát se překážek, pěstovat pevnou vůli a víru v sebe. 

Zároveň si hlídejme sklony k sebestřednosti, dominanci, impulzivnosti, netrpělivosti a výbušnosti. 

 

 

 

---------------------------------------------------------

10.4. – 16.4.017

Hned v pondělí začala retrográdní fáze Merkura v Býku, která potrvá až do 2.5.017. Vše, co souvisí s dopravou, vyjednáváním, mluvenou a písemnou komunikací, ale i s hmotou a financemi, se může začít komplikovat. Nedorozumění, neschopnost se domluvit, pozdní příchody na schůzky, problémy při zkouškách, na úřadech, nedodržování termínů, finanční problémy, jsou v takovém období častá. Auta, mobily, počítače a vše co má motor, nás může potrápit. Nedoporučuje se podpisovat důležité smlouvy, nastupovat do nové práce. Určité zpomalení je teď na místě, je třeba obrátit mysl k sobě a zjišťovat, na čem lpím a k čemu jsem připoután(a). Dobře si rozmysleme než něco řekneme, vracejme se k tématům, které je třeba dořešit a popřemýšlejme o nich znovu. Vždy se přesvědčte, že vám dotyčný dobře porozuměl. Vysvětlujme, mluvme jasně, stručně, buďme trpěliví, hlavně pryč s domněnkami. Sami buďme pozorovali svých myšlenek a nenechme se jimi zahltit.

Zároveň tu máme první jarní úplněk v tomto roce, a to ve Vahách, přesně v úterý 11.4.017 v 8,09 hod.. Jsme tudíž v období před Velikonocemi. Připomínáme si ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Žádné utrpení ani bolest netrvá věčně, je vystřídána zrozením něčeho nového a radostného. Kristus nám přinesl tento odkaz a učení Lásky, které jediné může přetvořit naše životy a tento svět k lepšímu. Naplňme svá srdce láskou, aby se neuzavřela strachem, zradou, strádáním, trápením se, a nedůvěrou v život. Buďme šiřitelem učení Lásky. Uzdravit naše srdce a vztahy přichází Venuše, která ukončuje svůj zpětný chod a uzavírá konjunkci s Chironem (vnitřní léčitel). Právě tyto dny nás k tomu zejména vybízejí.

Slunce se dostává do blízkosti Urana, a o to je úplněk bouřlivější. Navazuje na napěťové vazby z konce minulého týdne. Vyhrotí se situace, ovzduší bude plné vzruchu, zmatku, chaosu, radikálního a zbrklého řešení situací a nervozity. Zneužito bude zbraní a výbušnin. Chování lidí bude nevyzpytatelné a nepředvídatelné. Snadněji na někoho zakřičíme, rozčílíme se, situace se nám bude chtít vymknout z ruky. Důležité je zachovat klid, několikrát se nadechnout a hned nereagovat. Ovládněte svou vzdorovitost, napětí, sebestřednost, aroganci, naštvání, hněv, impulsivnost. Jděte směrem k lásce, toleranci a spolupráci. Dejte si čas na rozmyšlenou, na zhodnocení všech pro a proti. Neunáhlujte se v úsudku. Trigon od Saturna nám pomůže ustát náročné zvraty. Oceněna bude odvaha, samostatnost a schopnost proměny. 

Klidné a bezstarostné velikonoční svátky vám všem přeje

Vaše Eva

 

velikonoce-015.jpg

--------------------------------------------------------------------

 

3.4.-9.4.017

Retrográdní Venuše, o které jsem psala v minulých předpovědích, došla zpět až do znamení Ryb. Tuto energii už známe, už jsme jí prošli. Nyní máme prozkoumat, co se v našich vztazích změnilo, co je jinak. Jak se nyní díváme na sebe a na druhé? Je to stejné, nebo jsme zaznamenali změnu. Šálením Venuše v Rybách jsou její iluze, závislost a idealismus. Stále hledá romantickou až nadpozemskou lásku, svůj vysněný ideál, který jen stěží někdo může naplnit. Je pak zklamaná, zrazená, zoufalá a plačící s pocitem, že ji nikdo nemá rád, že neexistuje nikdo, kdo by ji miloval tak, jak ona si představuje, nebo s pocitem oběti.

Zkusme žít obyčejnou lásku v realitě, její projevy jsou zcela jednoduché, nenápadné, nijak okázalé. Nemusíme si říkat každou minutu „miluji Tě“, zavání to pak už spíš frází bez obsahu. Všímejme si, co pro nás partner, děti, sourozenci…., zkrátka druzí lidé dělají, jen tak z lásky.. Možná to už ani nevidíme, bereme to vše automaticky, nevážíme si toho. Všímejme si dobrých skutků a sami je dělejme.  Zároveň podrobme i sebe testu lásky. Umím dávat z lásky, aniž bych neměla očekávání? Umím milovat lidí, aniž bych je hodnotila ? Nebo mám podmínky pro svou lásku?Kde naopak dávám až moc a proč to potřebuji? Většinou tím uspokojujeme sami sebe pro naše Ego. Pomozme hlavně sobě, najít v sobě tolik lásky, abychom měli na rozdávání. Roztočí se i téma peněz na všech frontách.  

Celou tuto problematiku zdůrazňuje i Slunce v Beranu, které se dostává do opozice s Jupiterem ve Vahách a do kvadratury s planetou Pluto v Kozorohu. Máme zde T-kvadraturu v kardinálních znameních, což není lehká záležitost. Jsme vedeni k naprostému prozření a radikální změně v oblasti vztahů a práce. Máme pracovat každý sám na své proměně a přispět tak k lépe fungujícím vztahům. Ujasnit si, zda naše práce je i naším posláním, a jak naše ctižádost ovlivňuje vztahy.

Poškozené Slunce v Beranu vidí jen sebe, vše řeší impulzivně, bez rozmyslu a hlavně pro své výhody. Je věčně nespokojené a stále se za něčím žene. Připomeňme si pokoru a nepřehánějme. Zhluboka dýchejte, než vyřknete soud a k něčemu se rozhodnete. Od čtvrtka se do toho přimíchá ještě retrográdní Saturn ve Střelci. Otázky náboženství, víry, duchovna, vzdělávání, cestování a hlavně naše názory a filosofie budou zpochybňovány. Máme možnost opustit nějaká tvrzení, myšlenku, názory, všeobecné pravdy, ideologii a utvářet si svůj vlastní vhled a víru. Žít svou pravdu!! Ale především na ničem nelpět, což nám říká Venuše v kvadrátu na Saturna.  

Od pondělí dalšího týdne nastává retrográdní fáze Merkura.

 

-------------------------------------------------------------

27.3.-2.4.017

Většina planet se nám přestěhovala do ohnivého znamení Berana, a s tím zaznamenáváme příval energie. Stále působí konjunkce mezi Sluncem a retrográdní Venuší v Beranu, díky které se intenzivně projevuje vztah člověka k člověku. Zjišťujeme, jaké hodnoty ve vztahu vyznáváme, co je pro nás prioritou při soužití s partnerem nebo při jeho výběru. Je to ale také především o vztahu k sobě, zda si dáváme tolik lásky a pozornosti, kolik potřebujeme, abychom pak mohli lásku rozdávat, milovat druhé, a tudíž být v harmonii. Učíme se láskyplnému přístupu k sobě i k druhým, aktivně čelit nedorozuměním, vyjasňovat, a vyřešit to, co nás trápí. Neodkládat řešení, nebýt pasivní. To vše ale s ohledem na druhé, s diplomacií a empatií. Přehnaná dominance nebo nezdravá závislost ničí vztahy. Zastavme jakékoliv egoistické projevy. Nyní máme naplnit své představy a něco proto udělat. Nečekat, že to udělá někdo za nás, třeba partner, kamarádka, vedoucí apod..Tam, kde jsou vztahy „rozbité“ udělejme nápravu. Mohou se nám vracet do života lidé, lásky, které známe z minulosti, a máme si s nimi něco dořešit. Toto spojení nám přinese i řadu příjemných zážitků, spojených s láskou, uměním, tvořivostí a krásou.  

Toto vše bude zesíleno úterním Novoluním v Beranu, které nastává ve 4,58 hod.. Je tu čas nových možností, rozhodnutí, plánů a projektů. Stanovte si záměr, kterého chcete dosáhnout a jděte za ním. ROZHODNĚTE SE a KONEJTE. Toto jarní novoluní vybízí i k ozdravení organismu, zahájení nových stravovacích či očistných návyků, pohybových aktivit.

Merkur v trigonu na Saturna nám pomůže v našem rozpohybování se k činu, stanovení si cíle, k vážným záměrům, ale i k jejich realizování. Myšlenky nás povedou k praktikování v realitě všeho toho, co známe, víme, co je osvědčené.  

Kvadratura mezi Jupiterem a Plutem v nás vyvolává radikální proměnu našich názorů, vizí, přesvědčeních a pohledů na život, na to, co je to štěstí a co znamená hojnost? Dotýká se to práce, partnerství, náboženství, vede nás k hledání pravdy a opravdovosti.

O víkendu se naše mysl zklidní, zpomalí, budeme více uvážliví, protože Merkur přechází do znamení Býka. Koncentrace bude snazší, a než něco řekneme, dobře si to promyslíme.

 

 

-------------------------------------------------------------

Od 18.2. do 19.3.017 se nacházíme v období znamení RYB, viz. aktuality.

 

6.3.-12.3.017       

Na konci týdne nás čeká Úplněk v Panně, přesně v neděli v 15,55 hod.. Mezi tím Slunce vytvoří konjunkci s Merkurem v Rybách a sextil s Plutem. Tento čas přeje spíš než výkonům, přemýšlení o sobě, o svém životě, sdílení svých pocitů. Jsme více soucitní a dokážeme se lépe vcítit do situace druhých lidí. Nahlédneme tam, kde nám bylo dříve něco skryto, utajeno nebo co jsme chápali nebo viděli jinýma očima. Vesmír nás vede ke změně úhlu pohledu, vede nás cestou lásky, cestou nehodnocení sebe ani druhých, zda je něco dobře nebo špatně, nýbrž jen k naslouchání duší, přijetí, vcítění a vzájemné pomoci. Máme příležitost si uvědomit a následně vystoupit z rolí, které už nechceme hrát, jako např. roli oběti.

Mars se přesouvá v pátek do znamení Býka, a tím zesílí téma sebehodnoty, financí a majetku.  

Úplněk v Panně nás vybízí k propojení dvou odlišných světů. Světa, který klade důraz na výkon, na preciznost, bezchybnost, na realitu a světa snů, iluzí, plynutí, prociťování a prožívání. Tento úplněk je důležitý i z hlediska zdraví, proto se zaměřme na signály našeho těla. Zajímejme se o duchovní příčinu nemocí. Úplňkový víkend je vhodný pro úklid, očistu, třídění a vyklízení starého jak kolem nás, tak v našich myslích. 

Merkur se dostává do kvadratury se Saturnem, což má neblahý vliv na naše myšlení a komunikaci. Máme tendenci vidět situace spíše z té horší stránky, děláme si starosti a trpíme strachy. Svádí nás to k větší kritičnosti. Může docházet k nedorozuměním, domněnkám, neschopnosti si věci vysvětlit a vyříkat. Netrapme se maličkostmi, nedovolme, aby smutek nebo pesimismus nás ovládl. Mysleme srdcem. Vědomě pracujme se svou myslí, využívejte pozitivní afirmace. Kritickým, nepříjemným a pesimistickým myšlenkám můžeme říct: Myšlenko děkuji, s láskou tě propouštím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ------------------------------------                                                                      

27.2.-5.3.017

Začátek týdne ještě stále ovlivňuje Novoluní v Rybách a Mars v konjunkci s Uranem a opozicí na Jupitera. Ve čtvrtek ve 3,43 hod. uzavře Slunce konjunkci s Neptunem. Naše Já se stává více citlivé, vnímavější, více se umíme nacítit do druhých lidí a chápat jejich problémy. Velkým tématem těchto dní je procitnutí ze snu, rozčarování, padání iluzí. Zjišťujeme, co jsme si idealizovali, v čem jsme si dělali klamné naděje, iluze. Uvidíme najednou lidi takové, jací opravdu jsou, což nás může nemile, ale i mile překvapit.

Slunce s Neptunem nás vede ke spojení s vyššími světy a duchovními principy, ke splynutí člověka s člověkem, a k přijetí plynutí. Zároveň ale převaha planet v Beranu posiluje odhodlání, bojovnost, potřebu uhájit své, jít svou vlastní cestou a osamostatnit se.

Venuše se stává retrográdní a vrací nás zpět k řešení vztahových záležitostí. Opozice Jupitera s Uranem do toho přinese náhlé zvraty, rozhodnutí, změnu postojů, názorové střety, ztráty štěstí a pohody. Ujasněte si sami sebe, a přiznejte si, jakou roli hrajete a pojmenujte ji. Ve vztahu k různým lidem máme různé role. Role manželky, matky, dítěte, babičky, otce, manžela, nadřízeného, atd.. Jde o to nezaměňovat role. Nebude fungovat, když manželka se cítí v roli dítěte, nebo když dítě přebírá roli rodičů, apod.. Venuše v Beranu nás učí si vážit sama sebe, znát svou hodnotu a nebýt na nikom závislá.   

Merkur se spojuje se Sluncem a Neptunem v Rybách, což přináší více intuice, soucitu, snění, vnuknutí, živé sny, fantazírování, ale i přecitlivělost, ovlivnitelnost, sklony si něco namlouvat a ke lhaní. Pozor na podvodníky, hůř budeme rozlišovat pravdu od lži. Nepomlouvejme nikoho!!

Mars v trigonu na Saturna nás požene do práce, k převzetí vlastní zodpovědnosti a k dokončení všech závazků a restů.

 

---------------------------------------------------------------------------

20.2.-26.2.017

Mars v Beranu uzavírá nepříznivou vazbu vůči Plutu v Kozorohu. Tento aspekt může zabrnkat na naše bolestné a potlačené emoce. Na nevědomé úrovni se nastartuje strach a boj o přežití. Někdo začne jednat z pozice síly a moci, chopí se manipulace vůči slabším. Vzroste agrese, ničení, boj o názor, a tvrdé lokty s úmyslem zničit nepřítele. Druhý extrém je naopak pasivní, kdy se člověk nechá druhými i sám sebou udolat, manipulovat, neumí se bránit, trpí, připadá si jako oběť, proti které se vše spiklo. Ani jedno, ani druhé není žádoucí a přináší to do života problémy. Proto je práce na emocích tak zásadní. Nyní zjistíme, kdy a za jakých okolností nemáme své emoce pod kontrolou, co je tím bolestným spouštěčem. Mnohé nám to napoví o nás samotných a tudíž budeme vědět, co máme zpracovat. Merkur ve Vodnáři uzavírá sextil se Saturnem, prozříme, pochopíme, zvědomí se to, co bylo neznámo. Dojdou nám souvislosti. Mysl bude tentokrát na naší straně, a systematicky začne s problémem pracovat.

Týden se s námi rozloučí Novoluním v Rybách 26.2. v 16 hod. včetně prstencového zatmění Slunce. Proto o víkendu nemějte náročný program. Energie podporují spíš zklidnění, obrácení se do nitra, snění, meditace, relaxace, romantické prožitky. Měli bychom se zabývat také tím, co můžeme změnit v oblasti citů, lásky, sounáležitosti. Tam, kde jsme byli necitliví, kritičtí a nevšímaví, tam je na místě provést změnu a začít žít srdcem, rozvíjet empatii a soucítit s druhými. Nastává vhodná doba pro posun, nový začátek v oblasti lásky, vhodné jsou rituály na splnění snů, na přivolání partnera, na zlepšení stávajících vztahů. Nezapomínejte na dobré skutky, na charitu. Mějte však na paměti, že léky, alkohol a jiné omamné látky budou daleko silněji v těchto dnech působit. Situaci na nebi doplňuje však i Mars v konjunkci s Uranem v Beranu a v opozici na Jupitera,  což je velmi jiskřivá až třaskavá konstelace. Může vést k unáhleným jednáním, závěrům, rozhodnutím, výbuchům a hádkám. Opatrnost je na místě. Nervozita a netrpělivost může mnohé pokazit. Napětí se bude stupňovat.

Snažte se zachovat klid za každou cenu.

-------------------------------------------------------------------------

 

13.2. – 19.2.017

Černá luna se nám přesunula 14.2.017 ze znamení Štíra do znamení Střelce. Tímto znamením bude procházet do 10.11.2017. Její působení se nejvíce projeví v oblasti, která se týká zahraničí, cestování, víry, náboženství, názorů, duchovního života. Hned zkraje tohoto jejího působení uzavře o víkendu kvadraturu se Sluncem, což přinese do našeho prožívání života temnější energie. Můžeme být více melancholičtí, náchylnější na propady nálad, pocitů, cítit se jako oběť, osamocení. Více viz. Dlouhodobé vlivy.

Slunce ladí se Saturnem a stále ještě s Jupiterem (viz.minulá předpověď), což je příjemné. Máme reálnější pohled na svět, hledáme řešení, kroky, které povedou k vyřešení a výsledkům. Daří se zhmotňovat naše záměry, nápady, a ještě k tomu máme i štěstí na lidi. Nezůstává jen u představ a nápadů, jednáme praktičtěji a rozumněji. Merkur je v trigonu na Mars, takže o nápady nebude nouze. Mysl bude pracovat na plné obrátky, leccos pochopí, vymyslí a postará se o to, aby se myšlenka šířila dál mezi davy. Takže, pokud máte nějaký nápad, tak ven s ním.

Od soboty 18.2. zavnímáme příliv zcela jiné energie, a to proto, že Slunce vstupuje ve 12,32 hod. do znamení Ryb. 

Po dobu jednoho měsíce (do 19.3.) budeme konfrontováni s jemnou, citlivou a láskyplnou energií Ryb. Do popředí se bude dostávat učební látka týkající se naší schopnosti empatie, soucitu, jemnosti, bezpodmínečné lásky, nezištné pomoci a služby. Budeme zjišťovat, jak si v těchto energiích vedeme, jak se v nich cítíme. Jsou nám tyto energie vlastní, či nikoliv? A pokud ne, co mohu Já proto sama udělat?

Máme možnost nastoupit cestu k sobě, do nitra (meditace), cestu Lásky (k Bohu), a cestu Odpuštění.

Je to období umělecké tvořivosti, proto navštěvujte divadla, výstavy, koncerty, malujte, zpívejte nebo poslouchejte relaxační hudbu. Ukáží se nám i oblasti, kde si něco namlouváme, kde jsme odpojeni od reality. Zjistíme, kde víc sníme než žijeme opravdový život.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Píseň Petry Janů " S láskou má svět naději".

https://www.youtube.com/watch?v=Nxbv0cxEwa4

 

Proč lásky není všude dost
Proč se tak nosí lhostejnost
Proč tolik lidí před sebou vidí
Jen vlastní skvělou budoucnost

Ti, kteří žijí závistí
A jdou jen za svou kořistí
Bez kouska lásky změní se v masky
A suché stromy bez listí

S láskou má svět naději
S láskou se stíny ztrácejí
S láskou, s láskou, věřte jí

Kam se to řítí dnešní svět
Co lidi nutí zabíjet
V tom lidském úle bez dobré vůle
Nebude pro nás žádný med

S láskou má svět naději
S láskou se stíny ztrácejí
S láskou, s láskou chceme žít, nebát se rána

S láskou se stíny ztrácejí
S láskou, s láskou budem žít, to vím, to cítím
S láskou, s láskou