Jdi na obsah Jdi na menu
 


srdce-na-dlani.jpg

S láskou má svět naději !

Rok 2018 je pod vlivem planety Venuše, a tak ve hře budou vztahy, láska, hodnoty a peníze. Více se dozvíte na přednášce " Rok 2018 z pohledu hvězd  http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/prednasky.html

 

15.1. – 21.1.018

Na Merkura má ještě vliv Saturn a nově i Černá luna. Hodně se mluví, diskutuje, hodnotí, kritizuje, dramatizuje, ke všemu se zaujímá postoj. V mnohých situacích můžeme vidět, jak komunikace vypadat nemá. Učme se zodpovědnosti za slovo, dávejme si pozor, co říkáme a než něco z úst vypustíme, dobře to zvažujme.

Novoluní v Kozorohu nastává ve středu 17.1. v 3,18 hod.. Je to čas si nastavit pravidla, kterými se budeme řídit, můžeme si stanovit, jakých „vrcholů“ chceme dosáhnout a co musíme proto udělat. Kam vedou naše kroky? Jak moc jsem si vědom(a) svých povinností a zodpovědnosti za sebe i za společnost?  Novoluní je v konjunkci s Venuší, v kvadrátu na Urana a v sextilu na Mars a Jupitera. Vede nás ke změně postojů, nebát se vstoupit do nového, experimentovat, nesetrvávat ve starých kolejích a prastarých a přežitých názorech. Nežít setrvačností. Nechat odejít vše Aktivovat v sobě odvahu a nový pohled na život. Na místě ovšem není ani anarchismus, ani výstřednost. V týdnu můžeme očekávat nečekané zvraty, překvapení, náhlá rozhodnutí, nebo mohou být narušeny naše plány. V každém případě bychom měli zachovat klid, rozvahu a skrze lásku přistupovat k sobě i druhým.

Venuše vstupuje do Vodnáře ve čtvrtek v ranních hodinách a uleví našim vztahům. Láska nebude tak upjatá, nesmělá a připoutaná, nýbrž svobodomyslná a nezávislá. Ve vztazích se více uvolníme a nebudeme se vzájemně k ničemu nutit. Vyhovíme si a dáme si více prostoru. Pozor však na přelétavost a vypočítavost.

I Slunce se přesouvá do znamení Vodnáře, a to v sobotu 20.1.018 ve 4,10 hod.. Naše Já se začne svobodněji projevovat, nahlížet více do budoucnosti a otvírat se novým možnostem. Do našich životů zavane nový vítr. Úkolem je na dobrých základech budovat nové, perspektivnější. Jít vpřed, nezatěžovat se tím, co je přežité, nepružné a zkostnatělé. Být objektivní a spravedliví. Pěstovat přátelství, usilovat o svobodu a rovnost.

---------------------------------------------------------------------------------------

8.1. – 14.1.2018

Tento týden je bohatý na nejrůznější vlivy. Jistě přivítáme, že jsou vesměs pozitivní a podporující. Slunce uzavírá konjunkci s Venuší, Plutem, a sextil s Marsem a Jupiterem. Zejména začátek týdne, kdy prochází i Luna znamením Vah, je klidnější. Dokážeme být víc  pohodě, vyrovnanější, případné nesrovnalosti řešíme s větším nadhledem a empatií. Současně ale probíhají děje uvnitř nás. Je tu tlak na naši proměnu, na schopnost odpuštění. Je to vnitřní síla, která pomáhá u někoho zdolávat všechny úskalí a vnitřní bolesti, odpoutat se od temných energií. V jiných případech se však může objevit sebedestrukce a propadání se do temnot své duše.

Vesmír nám přináší tyto konstelace proto, abychom si mohli s novým rokem zmapovat, co je už minulostí, s čím se už chceme rozloučit, vně, i uvnitř, a abychom pro nový rok v sobě nastartovali zcela nové energie (Mars a Jupiter sextil na Pluto). Cítíme, že máme na to, změnit to, co se nám nelíbí, nechybí energie, odvaha, elán ani pevná vůle.

Vše zásadní se odehrává ve znamení Kozoroha, čímž je nám připomínán řád, morálka, ukázněnost, trpělivost, vyzrálost, pořádek, a především zodpovědnost za své konání. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Jediný, kdo je zodpovědný za náš život, jsme my.

Mars působí v konjunkci s Jupiterem a žene nás do nových oblastí, projektů, předsevzetí, hledání štěstí uvnitř sebe a pročištění svých stínů. Dává nám možnost hledět a konat do budoucnosti  s větším optimismem a odvahou. Je podpořena i pevná vůle.

Venuše v konjunkci s Plutem se postará o hluboké prožívání ve vztazích, osudová setkání, seznámení a důraz na proměnu v mezilidských vztazích. V některých případech přinese i otřesy a dramata mezi lidmi, boje o moc.

Ve čtvrtek se nám přesouvá Merkur do Kozoroha a naše myšlení bude praktičtější a střízlivější. Umožní nám to větší koncentraci a osvojovat si budeme trpělivost. Myšlenky se nám stočí k povinnostem, k pracovním úkolům a profesní činnosti. Je vhodná doba pro plánování, zodpovědné rozhodování.

Pozor na víkend, kdy naše mysl může propadat pesimismu, strachům, kdy může váznout komunikace mezi lidmi (Merkur konj.Saturn). Venuše se pak postará s Uranem o nahodilé lásky, zážitky, ale i náhlé zvraty a nevyzpytatelné a nepřiměřené reakce. Atmosféra bude výbušnější a chaotičtější i díky Slunci, které uzavírá kvadraturu s Uranem. Nenechme se vykolejit a zachovejme si co nejvíc klidu. Hrozí i úrazy, nehody. Nemrhejme zbytečně energií.

 

---------------------------------------------------------------------------

31.12.017 – 2.1.018

Slunce se vzdálilo od Saturna, a tím se nám uleví od předchozích těžkostí, pocitu omezení, překážek, tíže fyzické i psychické. Těžkou zkouškou si prošla i Venuše (láska, vztahy, hodnoty)když přecházela přes Černou lunu. Nyní se už spojila se Sluncem a toto spojení je pěkně aspektováno ostatními planetami. Slibuje to příjemné zakončení tohoto roku, tak jak to odpovídá Silvestru. Oslavy, zábava, tanec, zpěv, milá společnost, vychutnávání si dobrot. Luna v Blížencích se postará o vtipy a veselí, o spoustu telefonátů, sms, emailů.

Přesto pozor, doznívá ještě kvadratura Luny na Neptuna a přichází opozice na Merkura. Je to past v podobě požitého alkoholu a následné výměny názorů, dohadování se, ale i k nepoctivosti. Svádět to bude k blábolům, nekonečným debatám, pomluvám a odsuzování druhých. Komunikace bude proudit všemi. směry, o vtipy nebude nouze.

Vstup do nového roku 2018 je  pod vlivem Luny v Raku a zároveň nadcházejícího úplňku v Raku, který nastane 2.1.2018 ve 3,26 hod.. Ve hře budou naše pocity. Můžeme být senzitivnější, citlivější, rozmrzelejší, zranitelnější, náladovější, emoce dají o sobě zkrátka vědět.  

Dotkneme se tématu dětí a rodičů, fungování rodiny, bydlení a vztahů v rodině a citových vazeb. Úplněk vyvolá zamyšlení nad tím, jak sladit profesní ctižádost s péčí o rodinu. Ukáže důležitost zázemí a budování pevných vazeb a základů rodiny.

K tomu se přimíchá Uran, který je 2.1. stacionární, a který nemá trpělivost a chce vše nevyhovující zbořit a začít nově. Hrozí nečekané prudké reakce, změny, úrazy, výbuchy našich emocí či zkraty elektřiny, poruchy technického rázu.

Otevřete se nové cestě, nových předsevzetím, a tak jak nám radí Slunce v sextilu na Neptuna, nezapomínejme, že všelékem na vše je Láska, soucit, empatie, vděčnost a odpuštění.

 

Přeji vám veselé prožití posledního dne v roce, a ať se vám podaří využít vlivu planet ve svůj prospěch po celý rok 2018! 

 

silvestr-sklenice-683.jpg

 

 

-----------------------------------------------------------

18.12. – 26.12.017

Pondělní novoluní ve Střelci nám přineslo možnost získat nový pohled na určité situace, na sebe, na svůj život a projevit ho. Meditovat nad tím, co je pravda. Mohli jste se dostat do střetu dvou názorů, dvou pravd a ptát se Kdo má pravdu?  Čí názor je ten správný?

Není důvod k rozepři, hádkám, povyšování se, ponechme každému jeho přesvědčení.  Sám každý z nás pozná časem, jak jeho názor, pravda, tvrzení obstálo v jeho životě. Jaký způsob života je pro něho ten pravý.

Slunce vstupuje dne 21.12. v 17,29 hod. do znamení Kozoroha, nastává Zimní slunovrat. Jedná se o nejkratší den v roce. Od tohoto dne se začínají prodlužovat dny a přibývá světla. Zimní Slunovrat je oslavou Slunce, návratem Světla do našich životů. Světlo symbolizuje i narození Ježíše Krista, oslavujeme jeho příchod na svět, je to sváteční čas Vánoc. Kristus je Světlo a Láska, Božské zrození. Ale i každý z nás je Božské podstaty, a my máme možnost to v sobě objevit. Otevřete svá srdce a buďte láskyplní, buďte světlem pro druhé lidi.To je poselství Vánoc, to je poselství Ježíše Krista.

Saturn, vládnoucí planeta Kozoroha vstupuje 20.12. do svého znamení, a tím se její vliv stává významnějším. Ukazuje na nutnost řádu, systematičnosti, ukázněnosti a spolehlivosti. Vyzdvihuje do popředí morálku a pokoru. Saturn nás postaví nohama na zem, připomene nám, že je třeba sladit svět pozemský s duchovním.

Slunce v Kozorohu vytvoří se Saturnem konjunkci, která nás vede k zodpovědnému přístupu ke svému životu, k dodržování zásad, pravidel, zákonů, i dodržování tradic. Především však bychom měli s pokorou přijímat svůj život a být vděční za vše, čím jsme obdarováváni. Být si vědomi i svých povinností a řádně je plnit. Postavit se čelem k překážkám a těžkostem, které jsou výzvou, a které ve svém konci přinesou posun ve vědomí, vyzrálost.

V sobotu přestává být Merkur retrográdní a usnadní dorozumívání a komunikaci, potřebu mluvit, sdílet.

Vyzráleji se začne chovat i Venuše, planeta lásky, která se přesune rovněž do znamení Kozoroha, a to 25.12.017 a vytvoří konjunkci se Saturnem. Tato Venuše se stává stabilnější ve svých citech, bere lásku velmi vážně, usiluje o dlouhodobý vztah. V tomto čase se někteří vážné zamilují. Pro některé nevědomé duše se vztahy naopak zkomplikují.

Na Štědrý den budou vládnout pozitivní energie s Lunou v Rybách, která v nás probudí laskavost, soucit, lásku, oddanost a milostivost. Jediným chytákem je zbytečné nedorozumění, necitlivě vyřčená slova a přílišná přecitlivělost. Zdramatizovat situaci může Černá luna v konjunkci se Sluncem, která nám připomene bolesti a zranění našeho Já.

Štědrý den je zároveň čtvrtou adventní nedělí, proto zapálíme čtvrtou svíci na adventním věnci společně s ostatními svícemi ...........v tom se ozvala čtvrtá svíčka a zašeptala: „Neboj se! Dokud já svítím, nic není ztraceno! Mé jméno je NADĚJE! S mojí pomocí se dají i ostatní svíčky znovu zapálit.“

Udržujme v sobě plameny POKOJE, VÍRY, LÁSKY a NADĚJE.
 

Přeji vám všem požehnané svátky vánoční, plné světla a lásky !

 

stazeny-soubor-ctvrta-svice.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ

-----------------------------------------------------------------

 

11.12.-17.12.017

Čeká nás celkem klidnější týden, s důrazem na změnu myšlení a komunikaci. Slunce se dostává do konjunkce s retrográdním Merkurem, což jsou dny, kdy budeme hodně o sobě přemýšlet, vracet se zpátky. Povede nás to tam, kde jsme nejednali zcela ve jménu Lásky, aby došlo k uvědomění, pochopení a následnému přehodnocení. Přijdou k nám nové informace, zprávy, učení a poselství, díky nimž můžeme staré myšlenkové vzorce již zcela opustit. Bude se hodně komunikovat, obchodovat, nakupovat a zařizovat.

Snažte se udělat raději jednu věc a dokončit ji. Nenechávejte vše na poslední chvíli, abyste se nedostali do stresu. Můžete dospět k novému názoru a pohledu na to, jak trávit předvánoční čas. Zastavení a rekapitulace je žádaná.

Zároveň se Slunce dostává do trigonu na Urana, což je příležitost k uvolnění stresu a spěchu. Uran nám přinese větší pocit svobody, nový pohled, nová řešení a vize do budoucnosti. Pomůže nám zakotvit v sobě, že jsme svobodné bytosti, a že můžeme svou realitu měnit. Budou nám docházet jisté souvislosti.

V pátek se sejde Merkur s Venuší a vytvoří vhodnou příležitost pro nákupy dárků, milá setkání, večírky, oslavy a zábavu.

O víkendu může pocítit už vliv nadcházejícího pondělního Novoluní ve Střelci. Dotkne se našich názorů, pohledu na svět, vzdělávání, způsobu života nebo kontaktu se zahraničím. V těchto směrech se můžeme posunout a nastartovat změny.

Na třetí adventní neděli 17.12. zapálíme třetí svíci: . . . . . „Jmenuji se LÁSKA. Toužím být v lidském srdci, ale lidé si mě nevšímají, nechtějí mě. Vidí jenom sami sebe, tvrdí, že volné vztahy jsou lepší, že je třeba si užívat. Už nemám sílu, abych hořela.“ Její světlo se zachvělo a zhaslo……

Pro chvíle pohody:

https://www.youtube.com/watch?v=bjKEcNIOqO8&feature=youtu.be

christmas-507821__340-tri-svice.jpg

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

4.12.-10.12.017

V tomto týdnu stále platí to, co jsem psala minulý týden. Merkur se stále drží Saturna a tím můžeme klesat na mysli a pociťovat únavu. Předvánoční období nám zatěžuje mysl vším, tím, co musíme udělat, co všechno stihnout, zařídit, nakoupit a napéct. Máme si uvědomit, že jsme svobodné bytosti, a že se můžeme rozhodnout prožít tento čas jinak. Uvolnit se víc, a přestat si myslet, že něco musíme. Záleží na nás, do jaké míry si to vše připouštíme. Musíme ? A proč? Protože je to zvykem? Že se to tak dělá? Zkuste tento čas letos prožít jinak dle Merkura v trigonu na Urana. Pokud dáme důvěru vesmíru, zavede nás vždy tam, kde máme být, kde získáme potřebnou informaci, kde mají to, co potřebujeme koupit a postará se o spoustu originálních nápadů. Spojte se s přáteli a sdílejte.

Chuť se do něčeho pustit a dokončit v nás podpoří Mars v sextilu na Saturna.

Mars přechází 9.12. v 10,00 hod. do Štíra, kde získá větší sílu, intenzitu a houževnatost.

V lásce a ve vztazích se může projevit rozmrzelost, pocit nenaplněné lásky, zklamání, a rozčarování (Venuše kvadratura Neptun). Může to plynout z přílišného očekávání, nereálných představ o partnerovi, o lásce, o životě. Chceme, aby vše bylo ideální, ale to je v rozporu s realitou. Nemějte požadavky, očekávání, stačí jen milovat srdcem.

Pro chvíle pohody:

https://www.youtube.com/watch?v=TUrhwu0uQQw

Zapalte si druhou adventní svíčku.

…..světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla… 

 

candles-507819__340.jpg

 

 ----------------------------------------------------------------- 

27.11.-3.12.017

Minulý týden přeslo Slunce do znamení Střelce, http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/Aktuality.html a nyní vytváří kvadraturu s Neptunem. Střelec je znamení ohnivé, plné ideálů a touze po vědění. Je velkým nadšencem, do všeho jde na plno. I my se tak můžeme cítit, chtěli bychom zvládnout hodně aktivit, všude být a vše poznat nebo prožít, dopátrat se pravdy. Ovšem ve spojení s Neptunem můžeme tzv.uletět, nevidět náš cíl příliš reálně. Pochybujeme o sobě, o své víře, o smyslu života, ptáme se, zda je nějaká spravedlnost. Naše činnosti jsou chaotické, od zdi ke zdi, bez velkých výsledků. Jsme přecitlivělí, zklamaní a lítostiví. Tápeme, nevíme co je pravda a co si jen namlouváme. To nám nepřidá na náladě, myšlenky jsou pesimistické (Merkur je v konjunkci se Saturnem), a tím si můžeme přitahovat komplikované situace, překážky a omezení. Těžko vydýcháváme nějaké situace, na fyzické rovině se to projevuje zahleněním, kašlem, bolestmi v krku, nachlazením. Naštěstí je tu harmonický vliv Urana a Marse, který naši mysl ponouká ke změně, k jinému pohledu a přístupu k situaci. Je třeba udělat místo pro nové myšlenky, intuici, vnuknutí, a to tím, že uvolníme staré navyklé vzorce myšlení, které nás právě vedly ke stěžování si, kritice, smutku a pesimismu, a které nás měly utvrzovat v naší pravdě, která ovšem už pravdou není. Které Vaše názory ladí s novou, lepší budoucností, přinášejí pokrok a jsou ve prospěch dané věci? A které vás naopak vrací do minulosti a k vyřešení problému nepřispívají, naopak ji více zatíží?

Ve vzduchu je cítit napětí, agrese, sklony k hádkám, nehodám, výbuchům (sopka na Bali), problémy s technikou, což přináší Mars v opozici na Uran. Můžeme to přirovnat k papiňáku. Potlačená energie se potřebuje uvolnit. Proto pokud v sobě cítíte hněv a vztek, tak ho uvolněte nějakým vhodným způsobem, než vás zcela přemůže a nebudete ho mít po kontrolou. Stresu předejdeme tím, když zvolníme, na chvíli se zastavíme a prodýcháme se. Hrozí unáhlené kroky a rozhodnutí. Udělejte všechno proto, aby z vás napětí odešlo. Vhodné jsou meditace, relaxace, intuitivní tance, koupele apod.

Většinou stres přichází tehdy, pokud je ohrožen náš prostor, naše svoboda. Proto si připomeňme, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda u druhého. A svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností. Nezapomínejme na Černou lunu v Kozorohu.

V sobotu přechází Venuše, planeta lásky, do znamení Střelce. Do vztahů bude proudit nadšení, spontánnost, aktivita, upřímnost, velkorysost, ale i svoboda a náruživost. V oblasti peněz si hlídejme zbytečné výdaje.  

Nedělním Úplňkem v Blížencích 3.12.017 v 16,48 hodin, v kvadratuře na Neptuna zakončíme tento týden. Budeme se pohybovat na ose komunikace, myšlení, v oblasti názorů, víry, pravdy. Víme dobře, že kvůli slovům, názorům jsou někteří schopni i zabíjet.

 Některé naše úsudky mohou být nyní zpochybněny námi samotnými nebo někým z okolí. Ukáže se, co je moudré a pravdivé, a co bylo jen výplodem naší fantazie. Nebojme se přiznat, že jsme se mýlili, a přijmout názor druhé strany. Nehodnoťte nikoho, nepředávejte dál zaručené zprávy, můžete se mýlit, a tím pádem jde o pomluvu. A kdo pomlouvá, bude pomluven dle karmického zákona. Nebuďme ani závislí na názorech někoho

„ moudřejšího“, autorit, guru.  Naše zkušenosti jsou cenné a pro nás jediné pravé. Úplněk nás zároveň vybízí k napojování na vyšší zdroje pravdy, přijetí situací, k milosti, odpuštění, bezpodmínečné lásce a rozpuštění našich bolístek.

Merkur, který se stává úplňkovým dnem až do 22.12. retrográdním, tj. vrací se zpět, nás nasměruje na přehodnocení minulých pravd, na nová poznání a vnitřní moudrost. Chce se po nás revize naší minulosti.

Neděle je zároveň 1. adventní nedělí, kdy rozsvítíme první svíci na adventním věnci a můžeme rozjímat. Učme se nezatěžovat svou mysl hloupostmi, nepřete se o pravdu. Přemýšlejme, kde můžeme svým nápadem, myšlenkou pomoci, do jakých projektů, situací máme nasměrovat své úsilí, aby to bylo smysluplné. Buďme tolerantní, velkorysí a snášenliví.

 

adventni-venec-3-600x400.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

13.11. – 19.11.017

Jsme v energiích, které jsou velmi rozporuplné. Na jedné straně nám přináší Venuše v konjunkci s Jupiterem hluboké pozitivní emoce, plné radosti, štěstí, obohacení a hojnosti. Máme si připomenout, že jen Láska všechno překoná, vyřeší, vyléčí a zahojí. Je to lék na to, pokud nás přemohou nízké energie hmoty, sobeckosti a strachu, tak jak to ukazuje Mars v kvadratuře na Pluto. Jednáme pak z pozice síly, Ega, bolesti, strachu, s potřebou mít moc nad situacemi, ovládat druhé a tím získat to, co chceme sami. Někdo jiný pod vlivem tohoto tranzitu je naopak paralyzován, sražen na kolena, bez energie, je deptán, ponižován a ubíjen útočností někoho z okolí. Snadno uvěří, že je oběť. Mohou se objevit nevěry, promiskuita, i tvrdost, agrese a násilí. 

Černá luna je od minulého týdne v Kozorohu a kontaktuje nás s naším chladem, strnulostí, přísností, trápením a nezodpovědností, a nepokorou. Více http://www.evaprokopcova.estranky.cz/clanky/dlouhodobe-vlivy.html

To, co je v nás potlačené, se dostává ke slovu různou formou. Můžeme pronášet tvrdé soudy, kritiky a hledat vady na druhých. To však nepomůže našemu vývoji a schopnosti si tvořit lepší skutečnost. Merkur v kvadrátu na Neptuna má vliv na naše matoucí, a chaotické  myšlenky, na zkreslování skutečnosti. Jeho „obranou“ je nevidět realitu.

Řešením pro tento týden je Merkur v sextilu na Mars, který nám ukazuje, jak je nutné pěstovat pozitivní a vyrovnanou mysl. Nezaobírat se jen chybami a neúspěchy svými ani ostatních, ale harmonizovat svou mysl tím, že budu spatřovat v druhých i v sobě, ty dobré stránky. Jít cestou tolerance, pochopení a zdravých kompromisů. V našich myšlenkách a rozhodnutích by mělo být vždy myšleno na blaho všech zúčastněných. Tím naplníme i aspekt Venuše v trigonu na Neptuna. Aspekt, který nás vybízí k soucítění, jemnosti, sounáležitosti, ohleduplnosti a vzájemné pomoci.

V sobotu  18.11. ve 12,43 hod. nastává Novoluní ve Štíru. Důležitý den zejména pro Štíry. Výzva k nových začátkům, k vlastní transformaci a skoncování s temnou minulostí. Čas vhodný pro hlubokou vnitřní očistu, nalezení svého stínu a jeho rozpuštění ve světle a lásce. Upustit od očekávání, diktování si požadavků a dominance. Změnit úhel pohledu a vnímání. Být v jednotě s tím, co k nám přichází a porozumět tomu, proč.   

 

---------------------------------------------------------------------

6.11. – 12.11.018

Kromě konstelací z minulého týdne pocítíme v tyto dny zejména vliv Venuše, která se přesunula do znamení Štíra a my se můžeme těšit na hluboké prožitky v lásce. Vše, co souvisí s láskou bude žito velmi intenzívně, s vášní, zanícením. Venuše se blíží k Jupiteru, což je další porce pozitivní energie, která znásobí pohodu, štěstí a radost.

 Ti, co jsou sami, mohou v této době potkat novou lásku. Obecně ve vztazích zavládne osudovost. Je to příznivá doba pro posílení vnitřní hodnoty. Nalezení a prožití štěstí uvnitř nás i vně. Doba hojnosti nás povede k užívání si a dopřávání si, můžeme mít štěstí na nákup pěkných dárků, můžeme být obdarováni. Všeho však s mírou, pozor na přílišnou náruživost, žárlivost, majetnické tendence. Nepřejídejme se a s penězi zacházejme hospodárně.

Merkur ve Střelci uzavírá negativní aspekt s Neptunem, a naše mysl nás může šálit. Máme zamlženo, nevidíme situace tak, jak jsou doopravdy. Něco si namlouváme, máme bohatou fantazii a očekávání, která se nekonají. 

Černá luna přechází do znamení Kozoroha a s tím přinese téma zodpovědnosti, pokory, zralosti a dospělosti.

Saturn v trigonu na Uran usnadňuje cestu vpřed s převzetím zodpovědnosti za své další, budoucí směřování. 

 

-------------------------------------------------------------------

30.10. – 5.11.017

Nacházíme se v čase velké podpory a požehnání vesmíru. Vesmír si přeje naše štěstí!!! Slunce ve Štíru v konjunkci s Jupiterem vytváří trigon s Neptunem (až do 10.11). Možnost prožívat velké propojení se sebou samými, jít do hloubky, k sobě a zároveň se spojit s tou nejvyšší energií, energií Lásky. Jde tu o propojení našeho Já, Víry, Lásky a Naděje. Může se nám dostat poznání, že štěstí a bohatství máme uvnitř sebe, že ho nemusíme hledat vně, a že není jen hmotné povahy. Máme ho všichni na dosah, pokud uvěříme v bezpodmínečnou sílu Lásky a Božství v nás.

Budeme vedeni cestou velkorysosti, šlechetnosti, moudrosti, soucítění, pochopení, empatie, pomoci a vstřícnosti. Zároveň nám dá vesmír pocítit lásku prostřednictvím různých situací i díky druhým lidem. Přijdou situace, které nás chytí za srdíčko, někdo k nám bude shovívavý, laskavý, nápomocný a plný pochopení. Je na nás, jak si toho budeme vědomi, a zda si toho budeme vážit. Poděkujme.

Tento týden je velmi silný a vhodný na hlubokou vnitřní regeneraci v sobě a pročištění a prosvětlení všeho, co je v nás skryto. Duše k vám bude promlouvat skrze sny a intuici. Můžeme zkoumat, po čem tak hluboce naše duše touží?  Je to čas lásky, naděje, víry, přijímání a odevzdávání. Vede nás to k duchovní cestě, k víře, k prozření, že existuje jiný než materiální svět, něco vyššího, co nás přesahuje. Odevzdejme vše, co vás trápí a bolí Bohu, vesmíru,.. Staňme se láskou, světlem !

Pak můžeme prožít naplno větší sounáležitost, vzájemnou pomoc, sdílení a bezpodmínečnou lásku.

V sobotu 4.11. v 6,24 hod. nastává úplněk v Býku, který bude zároveň provázen opozicí Venuše s Uranem. V čem máme udělat změnu, co už je minulostí a s čím se už není dobré znovu a znovu potýkat? Co naopak potřebuje v mém životě posílit, ukotvit a získat reálnější podobu? V jaké oblasti mám být vytrvalejší a stálejší ? Kde to hmotné převažuje nad mým vnitřním prožíváním a práci na sobě?

Ve vztazích se probudí potřeba žít v pravdě a svobodně, ruku v ruce s tolerancí. Žádný diktát, manipulace, ale ani žádná hra na oběť, nevázanost a nespolehlivost. Venuše v sextilu na Saturna bude podporovat trvalejší, dlouhodobější a serióznější vztahy, povede nás k moudrosti, citové stabilitě a spolehlivosti.

Merkur bude přecházet v neděli do znamení Střelce, a naše mysl změní zaměření pozornosti. Více o tom v příštím týdnu.

---------------------------------------------

 

 

23.10.-29.10.017

Slunce postoupilo do znamení Štíra hned v pondělí 23.10. v ranních hodinách. V průběhu jednoho měsíce až do 22.11. bude tato Štíří energie podporovat další vodní znamení Raka a Ryby, nesoulad mohou zaznamenat Lvi, Vodnáři a Býci. Od společenského dění se naše energie bude stahovat dovnitř, k nám samotným. Budeme to my, koho budeme nejvíc zkoumat, v kom se budeme nejvíce vrtat. Pocity a emoce budou výraznější a intenzivnější. Je třeba uhlídat si negativní myšlenky a pocity. Nepřikrmovat je, a snažit se o optimističtější a přátelštější přístup. Věřit ve šťastné řešení. Pak nám vesmír pomůže a nenechá nás v tom samotné. K tomu přispěje planeta Jupiter, s kterou se Slunce potká ve čtvrtek 26.10., kdy vytvoří vzájemnou konjunkci. Energie Štíra je transformační, tudíž nás nutí ke změně, té vnitřní proměně. Budeme se učit dělat změny bez strachu, s vírou a lehkostí, tak jak to umí Jupiter. Nepromíjí se ale velikášství a přílišná troufalost.

Dalším podporujícím aspektem je Merkur v trigonu na Neptuna. Pomůže nám více procítit každou svou myšlenku. Lépe pochopit druhé lidi a být schopni odpustit sobě i druhým. Podpoří vizionářství, hluboké umělecké prožitky a tvorbu. Porozumíme svým snům. Merkur v sextilu na Pluto přinese možnost upevnit své názory, dopátrat se nějaké příčiny, něco odhalit anebo být „jen“ pozorovatelem svých myšlenek.

Na konci týdne pozor na nutkavost s druhým manipulovat, svádět s ním boj, činit ho závislým na sobě, ať už duševně, sexuálně nebo materiálně. Venuše se totiž dostává do kvadratury s Plutem. Zesílí také potřeba kontrolovat, a mít nad vším převahu.  

 

----------------------------------------------------------------------

16.10. – 22.10.017

Turbulence ve vesmíru, a tudíž i v našich životech pokračují. Slunce tvoří opozici s Uranem a poznamenává silně tyto dny. Kulminuje v den, kdy nastává Novoluní ve Vahách, ve večerních hodinách, ve čtvrtek 19.10.017.

Nemůžeme si být jisti ničím, každou chvíli se něco může radikálním způsobem změnit a překvapit nás. Energie jsou „neukázněné, rozdováděné“, neklidné a roztěkané. Ukáže se, na čem lpíme, a co musíme pustit. Je to doba chaosu, vnitřních revolucí,  prudkých změn nálad, návalů vzteku a nepřiměřených reakcí. Je na místě velká opatrnost a vydýchávání nepříjemných situací. Snažte se vyhýbat stresu.

Novoluní ve Vahách v souvislosti s Uranem nám ukáže, co všechno narušuje náš klid, vnitřní pohodu, co nás rozhodí a rozčílí. Je pak na nás, co s tím uděláme a jakým způsobem se dokážeme vyladit. Máme za úkol ve vztazích udělat takové kroky, které povedou k urovnání sporů, k vyladění se s druhými. Přestat považovat druhého za protivníka, ale naopak v něm vidět spojence, a hlavně učitele. Díky takovému učení rosteme a žijeme lepší, vědomější život. 

Merkur vstupuje do Štíra, čímž se začne hodně šťourat v našich emocích, pocitech a náladách, které jsou zviditelněny díky Jupiterovi. Bude vše prozkoumávat, hledat vysvětlení a důvody proč. Může ale i zveličovat, přehánět, a s tím, co se mu nelíbí se pustí do boje. Pozor na trudnomyslné myšlenky a sklony k depresím. Využijme Jupitera a nahlédněme na věc optimističtěji a s prozřením, že víme, čemu tyto lekce slouží.

Merkur v konjunkci s Jupiterem podpoří komunikaci, debatování, filosofování, učení a cestování. Hlídejte si ale čas, abyste ho všechen nepropovídali.

Mars zaútočí na naše slabé místo (Chirona). Může se nám nedostávat energie, pocítíme slabou vůli, bolest a zranění v oblasti sebeprosazení se.  

Mars přechází do znamení Vah na konci týdne a podpoří uhlazenější jednání, žádný boj, ale vyjednávání a hledání výhodných řešení pro obě strany. Nejde mu o sebe, ale o celek.

 

----------------------------------------------------

9.10. – 15.10.017

V tomto týdnu dochází k velké změně. Planeta Jupiter se po ročním putování znamením Vah přesouvá do znamení Štíra, viz. Dlouhodobé vlivy. Jistě to potěší všechny lidičky narozené ve znamení Štíra, ale i ve znameních Raka a Ryb, v menší míře i pak Panny a Kozorohy. Po dobu jednoho roku mohou využít přízně a obohacení díky této planetě.

Slunce ve Vahách v konjunkci s Merkurem a kvadratuře na Pluto ukazuje na problém soužití a komunikace v mezilidských vztazích. Na místo vzájemného pochopení, empatie, vytváření souladu, sdílení a plynutí, vycházení si vstříc, se objevuje potřeba dominovat, být v pozici silnějšího a mocnějšího svým názorem, přemlouvat a přesvědčovat druhé, vynucovat si jistá řešení a k manipulaci. Můžeme i sami sebe nutit do nějakých řešení, s kterými nejsme v souladu. Tlačíme na druhé, aby se přizpůsobili našim požadavkům. Takové jednání je podbarveno nejrůznějšími pocity, emocemi a hlubokými zraněními uvnitř nás. Objeví se větší přecitlivělost a plačtivost. Jde o proces sebeléčení, a je to v pořádku. Je třeba vynést na povrch všechny strasti duše, prožít je, a vyléčit je. Nevláčet se už ze zátěží z minulosti. Je to čas pro hluboké vnitřní proměny každého z nás.

Středa varuje před přílišným snažením se a přemírou ctižádosti, která pak může vézt k přeceňování sil, ale i k agresi a frustraci. Je třeba pěstovat trpělivost a dobře hospodařit se svou energií.

Merkur v sextilu na Saturna 13.10. v pátek podpoří naši koncentraci na podstatné a praktické. Zbaví nás zbytečných strachů a pověr.

V sobotu kolem poledne přechází Venuše do znamení Vah, kde se cítí velmi dobře a může plně rozvinout své přednosti – krásu, radost, lásku, harmonii, pohodu, mírumilovnost, vlídnost, společenskost. Pomůže tam, kde je nesoulad partnerský, kde vztahy nefungují tak, jak by měly, pomůže urovnat spory a hádky, které neustále visí ve vzduchu. Rozmyslete si dobře, než něco řeknete, nerozhodujte se a nejednejte, když jste v emoci a ve stresu. Můžeme být postavení před nějakou volbu.

---------------------------------------------------------------

 

 

2.10. – 8.10.017

Čeká nás docela náročný a bojovný úplněk v Beranu, ve čtvrtek 5.10.017 ve 20,41 hodin. Energie budou napjaté, impulzivní a podrážděné. Úplněk může připomenout hluboká zranění uvnitř nás. Křivdy, bezpráví, nespravedlnost, bezmoc, úzkosti, strachy a obavy, opět mohou získat na síle. Jsou pak hlavním důvodem našeho zkratovitého a nevědomého ubližování jeden druhému. Je v našich možnostech se s tím ale vypořádat, opustit svou bolest, rozpustit světlem a láskou vše, co nás drží v našem vlastním vězení.

Energie kolem úplňku nám pomohou zaktivovat naši sílu, samostatnost, vitalitu, odhodlání, rozhodnost a aktivitu. Dotkne se oblasti partnerství a vztahů. Všude tam, kde nejsme dostatečně sami sebou, udělejme změnu. Kvalitní a fungující vztah je ten, ve kterém dva zdravě sebevědomí lidé, vědomi si své hodnoty, spolu spolupracují, podporují se, a jeden druhého si váží. Nedochází tam k ponižování nebo nadřazování jednoho před druhým, k sobectví, agresi ani k manipulaci.

Můžeme si pomáhat i afirmací: „ Jsem sama sebou a žiji v harmonii s ostatními“. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

25.9. – 1.10.017

V tomto týdnu záleží na tom, zda se naše mysl nechá nachytat na chyták, který nám bude zviditelněn. Jsou to pro nás nepříjemné situace, kdy se můžeme dostat do emocionálních prožitků, a kdy máme potřebu řešit situace tzv. po svém, tj. z našeho pohledu, pohledu Ega. Merkur je v Panně v kvadratuře na Saturn a Černou lunu a v opozici na Chirona. Projeví se větší kritičnost, pesimismus, naštvání, nespokojenost a vytýkání chyb. Slova mohou zraňovat.

Snaha udělat pořádek u těch druhých, se nemusí vyplatit. Hlídejme si sami sebe, abychom ve jménu toho, aby věci fungovaly tak jak mají (jak to má být správně), jsme nezpůsobili sobě i druhým problém. Neřešme hlavou, ale prociťujme srdcem. Konstelace nás učí si plně uvědomovat a prožívat přítomnost, a nežít myšlenkami v minulosti ani přítomnosti. Učíme se moudře jednat, nepouštět se do zbytečných hádek, výměn názorů a odsuzování druhých. Kárající, pesimistické a vyčítavé myšlenky nechme odplynout, vědomě se zaměřujme na to pěkné, příjemné, co nás obohacuje. Hledejme na druhých to dobré, tím se sami naplníme pochopením, klidem a pohodou. Nezapomínejme, že se učíme jeden od druhého.

Abychom se věnovali partnerství a vztahům nás nabádá Venuše tvoří opozici na Neptun a širší konjunkci s Marsem. Je to období prověrky, jak vycházíme s druhými lidmi, jak je na tom naše partnerství, jak dokážeme milovat a spolupracovat. Neptun přináší do našeho života bezpodmínečnou lásku, a tak tam, kde se nežije, tam nastane problém. Zároveň je také nositelem iluzí. Iluzí je to, pokud si myslím, že partner (nebo někdo jiný) je zodpovědný za mé štěstí, a že má dělat přesně to, co chci Já. Venuše v Panně, která se snaží o to, aby vše bylo perfektní, naplánované a dle tradic se ochuzuje o hluboký prožitek, souznění, sdílení a citové prožívání. Miluje s podmínkou. Budu Tě mít ráda, když…až…..Kde si klademe podmínky, kde nedokážeme přijmout realitu takovou jaká je? Kde chceme něco napravovat a vylepšovat?

Zkusme být víc vděční za to, co máme teď, s kým jsme, koho máme vedle sebe, oceňme každý okamžik, maličkost, drobnost. Štěstí se dostaví, když něco nezištného uděláme pro druhé, něčím je obdarujeme (třeba i jen úsměvem) . Vědomí toho, že nic není samozřejmost, nás posune směrem ke štěstí a láskyplnému prožívání.

Merkur se posune v sobotu do znamení Vah. Pomůže nám nahlédnout do srdcí druhých, posoudit situace nezaujatě a řešit je smysluplným kompromisem Nepovažujte za slabost, když ustoupíte. 

Pluto se posouvá vpřed, končí retrográdní fázi, můžeme čekat posun v pracovní oblasti.

 

--------------------------------------------------------------

 

18.9.-24.9.017

Doznívá ještě kvadratura mezi Sluncem a Saturnem, popsaná v minulé předpovědi. Přijměme zodpovědnost za svůj život tím, že se otevřeme a přijmeme to, co k nám přichází, i když se nám zdá, že je to složité, náročné a komplikované. Odlehčeme tu situaci ve svých myšlenkách, neříkejte si „to je hrůza, to je těžké, složité. Zkuste pravý opak, přistupte k problému s optimismem, s vírou, že to vyřeším a zvládnu. To, do čeho se nám nechce, je právě to, do čeho se máme pustit, a co nás posune dál.

Ve středu 20.9.017 v 7,31 hodin nastává  Novoluní v Panně. Je velmi důležité pro lidi narozené v tomto znamení, nebo pro ty, kteří mají ascendent nebo Lunu v Panně.

Toto novoluní se nese v duchu toho, abychom využili bez váhání každou příležitost, která se nám naskytne. Ať už se jedná o pracovní záležitosti, změnu režimu dne, změnu ve stravování nebo v léčení. Novoluní v nás může podnítit radikální úklid uvnitř nás i vně. Třídění toho, co je podstatné a důležité, čím se chci zabývat, a čím už ne. Co mi slouží a co ne. Čím více budeme mít „odpadu“, tím více prostoru pro novou energii. Novoluní je v opozici na Chirona, čímž se nám zviditelní naše nejzranitelnější místo, bolest, kterou si neseme životem. Bude ohroženo naše sebevědomí a Ego.

Merkur v Panně tvoří opozici s Neptunem a ten nám chce leccos namluvit, rozmluvit, ošálit nás a udělat nám v hlavě zmatek. Větší důraz je proto nyní kladen na selský rozum, a myšlenkami zůstávat v realitě. Nic si nepřikrášlovat a nenamlouvat. Jaká je moje realita, kterou si tvořím? Situace a informace kolem nás budou zkreslené, lživé, a je tudíž na nás, abychom je rozpoznali a odhalili.

Venuše nám přechází ve středu také do znamení Panny, kde se cítí ovšem trochu sešněrovaná, má na mysli jen povinnosti a práci. Není tak velkorysá a pohodová jako v předchozích dnech, kdy byla ve znamení Lva. Nyní se bude Venuše zaměřovat kritickým okem na svůj protějšek a mezilidské vztahy. Naopak bude pokornější, rozumnější  a stálejší ve svých citech.

Pouť Slunce znamením Panny se chystá ke konci. V pátek 22.9. ve 22,03 hod. vstupuje do znamení VAH. Nastává Podzimní rovnodennost, začátek podzimu. Důraz bude kladem na vztahy, harmonii, soulad, spolupráci, rovnováhu, vyrovnávání dvou polarit. Budeme se učit nahlížet na věci z obou stran, vidět rub i líc, a tím získat důležitý nadhled.   

 

 

-----------------------------------------------------------------------

11.9. – 17.9.017

V tomto týdnu hvězdy přejí lásce. Planeta Venuše je v souladu se Saturnem a Jupiterem.

 Je podpořena stabilita, věrnost, vážné úmysly, jistoty, vyzrálost a moudré chování. U nově vzniklých vztahů v tomto období je předpoklad dlouhodobého trvání. Všichni nyní můžeme své jakékoliv vazby s druhými lidmi upevnit, podpořit a urovnat. Je nám dáno prožít radost, spokojenost, vzájemné obdarovávání, čekají nás šťastné zážitky, obohacení ve vztahu. Je důležité se však soustředit na pozitivní stránky partnera, lidí a situací kolem nás. Zkoumejte, čím vás váš protějšek obohacuje? Co se můžete prostřednictvím jeho naučit? Zároveň nás totiž ovlivní další aspekty, a ne moc příjemné, a to zejména Slunce v kvadrátu na Saturna a Černou lunu, a konjunkce Merkura s Marsem v Panně.

Jednoduše řečeno, je třeba se nedostat do negativity, odsuzování a kritizování, k unáhleným závěrům, k čemuž budeme mít sklony. Nedramatizovat situace pod vlivem přebujelého Ega. Nehledejme nedostatky na sobě, ani na ostatních. Procházíme procesem, který nás učí přijímat druhého takového jaký je, a sebe neodsuzovat za slabiny. Proto takový důraz na to, aby vyhrála Láska, empatie, pochopení, vstřícnost a velkorysost a odpuštění.

Mohou se objevit problémy v pracovní sféře, se spolupracovníky nebo s autoritami. Mohou přijít překážky, závady, průtahy nějaké záležitosti. Ptejme se sami sebe:

„Umíme se v něčem omezit a něco si odříci, aniž bychom byli naštvaní a někoho z toho vinili ? Posloužíme někomu nebo uděláme něco navíc, i když to není pro nás zrovna výhodné?“ Saturn nás ovšem zabrzdí i tam, kde se příliš vydáváme, přepracováváme, přejídáme, přesluhujeme a nedbáme na své zdraví. Všude tam, kde není řád, trpělivost, kázeň a pokora.

Stále si připomínejme, že Láskou vše vyléčíme. 

"Hledala sílu a našla lásku. Šla cestou lásky, a objevila víru a v ní pramen všeho."  

Pohlazení po duši. M. Hrabica

-----------------------------------------------------------------------------

4.9.-10.9.017

Stále jsme pod vlivem aspektu Slunce opozice Neptun, popsaný již minulý týden. K tomu se přidá středeční Úplněk v Rybách, který nastane hned ráno v 7,29 hodin. Pokud chodíme jak ve snách, jsme nesoustředění, duchem nepřítomní, leccos nás bolí, máme živé sny, nebo lehké spaní, nedivme se. Nechte věci plynout, přijímejte co k vám přichází s pokorou, a důvěřujte vesmíru, že je vše konáno pro vaše dobro. Vyplňte dny kromě duševní a fyzické práce, i prací duchovní, meditujte, inspirujte se v duchovních knihách. Aktivujte v sobě smír, něhu, lásku pochopení, soucit a odpouštějte. To je poselství tohoto úplňku.   

Merkur přestává být retrográdní a vstupuje v neděli opět do znamení Panny. Ještě naposledy si vzpomeneme na doby minulé, zhodnotíme uplynulé, a pak obrátíme mysl k současnosti. Pohneme se z místa, začneme vidět věci jasněji, zřetelněji a dojdou nám souvislosti. V úterý vstoupí do znamení Panny i Mars. Naše vůle bude soustředěna na detaily, pořádek, čistotu a třídění. Jsme v procesu očisty fyzické i duchovní. Udělejte si pořádek v bytě, ve skříních, ve sklepích, v dokumentech, na zahradě, ale i ve svých myšlenkách, názorech a přesvědčeních. Starejte se o své zdraví.

----------------------------------------------------------------------

 

 

28.8.-3.9.017

Současné aspekty jsou vesměs pozitivní.

Venuše se nám přesunula do znamení Lva, pod jejímž vlivem budeme až do 20.9.. Přinese vášeň do vztahů, rychlé vzplanutí v lásce, a touhu po milování. Venuše ve Lvu je velká kráska, miluje šperky, módu, společnost, potřebuje obdiv a strhnout na sebe pozornost. Je velmi tvořivá a touží po uznání. Proto chvalte, a oceňujte krásu lidí, přírody i skutků. Pod vlivem této Venuše se začneme více soustředit na to, jak a co tvoříme, jak milujeme, jak vypadáme a jaký děláme dojem na druhé. Ve vztazích můžeme zažívat velmi romanticko-vášnivé chvíle, můžeme sklízet obdiv lidí, partnera. Vyhnout bychom se měli namyšlenosti, marnotratnosti, okázalosti a dramatickým výstupům.

Retrográdní Merkur se vrací do znamení Lva, kde se spojí s Marsem a vytvoří trigon na Urana. Konstelace, která přináší rychlost myšlenek, vnímání, podnikavost, výměny názorů, mnoho nápadů a vizí. Hádky, které mohou také nastat, nebudou mít ale dlouhého trvání. Snadněji získáme nadhled nad situací, najdeme nová řešení. Máme přehodnotit staré, minulé, s čímž budeme opět konfrontováni. Máme se naučit pružně reagovat na změny, kterých bude přicházet dost a dost. Co ráno platí, to už odpoledne je jinak. To nás donutí žít tady a teď. Nedívat se dozadu ani dopředu, žít přítomností.

Důležité je se napojit na vyšší zdroj, naslouchat intuici a nechat se inspirovat. Naše snaha bude vesmírem podporována a požehnána, díky pěkné aspektaci Jupitera. Saturn v konjunkci s Černou lunou a v trigonu na Uran pomáhá čistit naši karmickou zátěž.

Koncem týdne zesílí vliv opozice mezi Sluncem a Neptunem na ose Panna a Ryby. Je to osa služby a pomoci, čistoty, běžného i duchovního světa. Co nebude čisté, poctivé a čestné, bude zviditelněno a odhaleno. Mohou padnout jisté iluze o sobě, o druhých i o světě. Silněji bude působit alkohol a jiné omamné látky, pozor na podvodníky. Propojme svět reality se světem duchovním. Všechny poučky, návody, naučené, nastudované, a vyřčené začněme uvádět do každodenního života.

Síla vůle bude nyní oslabena, můžeme cítit únavu, prožívat osobní chaos, zmítat se ve snách, v ideálech. Zkoumejme, do jaké míry jsme odpoutáni od reálného života, co si stále namlouváme o sobě nebo o druhých. Jsme ochotní pomáhat smysluplně druhým nebo děláme ze sebe oběť? Neptun je vyšší oktáva Venuše, tedy Lásky, a tak se uvidí, zda jsme schopni otevřít svá srdce všeobjímající Lásce- Božské podstatě v nás. 

 

---------------------------------------------------------------

 

21.8. - 27.8.017

Tyto dny se střídají nejrůznější planetární vlivy, příznivé i méně. Nejvíce pocítíme vliv Novoluní ve Lvu včetně zatmění Slunce, které nastane v pondělí 21.8.017 ve 20,31 hod., ale které působí již 3 dny před a po.

Jedná se o druhé Novoluní ve Lvu v tomto měsíci, které proběhne nyní na posledních stupních Lva, tudíž je zdůrazněna duchovní podstata tohoto znamení a zároveň podpora změny (příznivý aspekt na Uran).

Novoluní startuje vždy nový počátek, a nyní se máme zaměřit na energii Lásky.

Jedno přísloví říká  „Láska hory přenáší“. Ano, tak to je. Není větší síly na zemi a na nebi než je síla Lásky. Láska léčí, spojuje, uzdravuje, hojí, otvírá srdce a zahání strach.

Proto prozařujme svá srdce denně proudem světla, teplem a láskou. Opakujme si neustále : „Jsem láska, jsem světlo“. Následně pak touto energií zásobujme všechno kolem nás.

Zatmění Slunce Lunou ukazuje, jak důležité jsou naše pocity, prožitky, to, co se děje v našem nitru. To pak tvoří tu vnější realitu. Je důležité jak se cítíme uvnitř, nikoliv jak vypadáme navenek. Nepodléhejme iluzi, že musíme být úspěšní, krásní, štíhlí, skvěle oblečení apod. To je diktát společnosti a našeho ega, které nás tím odvádí od nás samotných. Jsme jedineční takoví, jací jsme, nemusíme soupeřit, porovnávat se a předvádět se. Musíme být hlavně sami sebou a nestylizovat se do podoby, kterou si přeje někdo jiný. Novoluní ve Lvu nás vede k odpojení se od Ega, které potřebuje žít z úspěchů, výkonů, pochvaly, nadřazenosti, vládnutí a soupeření. Učme se jen být, tvořit s láskou, milovat a odpouštět!

Dále o sobě dává silně znát Merkur v Panně, který je až do 5.9. retrográdní. Přináší nepříjemné pocity vlastní nedokonalosti, nevýkonnosti a z toho pramenící nespokojenosti a rozmrzelosti. Tápeme, nechápeme co se to děje, vrací se nám staré bolesti a nevyřešené úkoly a problémy. Chytáme druhé za slovíčka, kritizujeme, vázne komunikace mezi lidmi i doprava, a výsledkem jsou četná nedorozumění.

Přiznejme si, že v něčem třeba chybujeme, a hlavně, to chtějme napravit. Není třeba se za to stydět, kárat, odsuzovat se, nebo se naopak tvářit, že to tak není. Chybami se člověk učí, a tak se poučme z vlastních nedostatků a jděme dál. Jsme to hlavně my, pro koho to děláme a komu se uleví.

Zkoumejme své vnitřní pohnutky, sledujme myšlenky, a snažme se reálně posoudit situace. Neočekávejte nové nápady, vize, nyní je čas pro návraty, přehodnocení a vypilování původního. Každý den proveďte alespoň krátkou meditaci pro mentální uvolnění.

23.8. v 0,21 hod. přešlo Slunce do znamení PANNY. Z  velkorysého, hravého a sebevědomého Lva přecházíme do pracovité, úslužné, nenápadné, skromné a cudné Panny. Připomíná nám, že po čase dovolených, her a zábavy, přichází práce. Jak jsme si vedli v minulých osmi měsících, tak nyní sklidíme. Hlavním úkolem tohoto znamení je upozorňovat na nesoulad, nepořádek, neřád, vychytat chyby, nastolit systém a věci uspořádat. Panna má ráda dokonalost a jasnost. Je to měsíc vhodný pro sebeanalýzu, očistu fyzickou i duševní, rozlišování, co je podstatné a co ne, co je užitečné a co už neslouží

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

31.7. – 6.8.017

V měsíci srpnu nás čekají důležité konstelace, a to Úplněk ve Vodnáři se zatměním Luny 7.8.017 a Novoluní ve Lvu se zatměním Slunce dne 21.8.017.

Ke konci tohoto týdne bude tedy již zřetelně cítit vliv Úplňku ve znamení Vodnáře,tentokrát za vydatné podpory Jupitera, což jistě všichni přivítáme. Připravme se tedy na kompromisy, konfrontace a vynucená rozhodnutí. Díky zatmění Luny budou zasaženy naše emoce. Jedná se o osu Lev-Vodnář. Můžeme se ptát: Jde nám jen o vlastní pocty, úspěchy, zviditelnění se nebo chceme přispět něčím pro dobro nás všech ? Jsem sólista nebo týmový hráč?

Slunce s Lunou si budou vzájemně odporovat. Slunce ve Lvu chce být vidět, získat si uznání, pochvalu, nebýt přehlížené a chce se pyšnit svými výkony. Luna však poukazuje na důležitost být součástí celku a tvořit v rámci skupiny, aniž by se vyzdvihovali úspěchy jednotlivce. Jejím heslem je rovnost, humanita, svoboda, přátelství.

Venuše nám přeběhla v pondělí do citlivého znamení Raka, čímž se posílí rodinné vazby, romantičnost, otázky lásky budou velmi emočně prožívány. 

 

-------------------------------------------------

24.7. – 30.7.017

Merkur ve středu brzy ráno překročí hranice znamení Lva a začne svou pouť znamením Panny. Je to pro něho výborné postavení, protože je vládcem tohoto znamení. Pod vlivem tohoto aspektu budeme více analyzovat, promýšlet situace do nejmenších detailů. Posílen je intelekt, zdravý rozum, vše si logicky zdůvodníme. Tento Merkur zaměří svou pozornost na to co funguje a co ne, na to, kde je čisto, pořádek, a kde naopak chaos. Tím naroste však i kritičnost, výčitky a tendence druhé kárat, a deptat je svými poznámkami, umravňovat je. A protože ve čtvrtek vrcholí konstelace Slunce konj. Mars ve Lvu, tak nebude snadné udržet jazyk za zuby a nepohádat se. Objeví se slovní útoky, dokazování své pravdy, agresivní tendence, potřeba vyhrát, zvítězit a mít navrch. 

Využijme tuto konstelaci k tomu, abychom pozorovali a všimli si svého vnitřního napětí, hněvu, potřeby se hádat, dominovat. Tím, že tomu dáme vědomou pozornost, tak tím síla těchto emocí se rozpouští a slábne. Můžeme také se vypsat ze svých pocitů a pak papír spálit. Neoplácejme stejnou mincí.  Naopak nás tato konstelace povzbudí k tomu, jít za svými zájmy, ukázat svůj talent, více si věřit a prosadit se, konat s radostí a hravostí. Vybírat si to, co nás baví a věnovat se tomu. Učíme se i odpočinku a klidu zejména v okamžiku, kdy to kolem nás vře.

 

---------------------------------------------

17.7. – 23.7.017

Konstelace na obloze jsou hodně napjaté, nikomu to nepřidá na klidu. Slunce je v kontaktu s Marsem a v kvadrátu na Urana. Což je kombinace přinášející prudkost, rozruch, netrpělivost, výbušnost, vznětlivost, agresi, útoky, rozvrat a nevyzpytatelné jednání.

Proto je na místě zvýšená opatrnost, klid, ovládání se, neřešení věcí na poslední chvíli, abychom nemuseli spěchat. Může dojít k řadě nepříjemných a nečekaných překvapeních, úrazů, poruch, výbuchů, nehod.

Slunce přechází v sobotu do znamení Lva, aby pak v neděli kolem poledne vytvořilo konjunkci s Lunou a došlo k Novoluní v tomto znamení, za vydatné podpory Marse. Je to průlom, aktivní přístup, nový začátek pro lásku, schopnost milovat, tvořit, být kreativní, začít sportovat, věnovat se hrám a zábavě. Můžeme zjistit, zda je naše srdce otevřené Lásce, a ne sobectví, a zda dokážeme milovat sebe stejně, jako ty druhé, a naopak. Pravá Láska nesoudí a neposuzuje, nic neočekává, ona jen je. Dokážeme to?

 

-----------------------------------------------------------

10.7.-16.7.017

Tyto dny jsou stále ještě pod vlivem aspektů z minulého týdne, zejména stále působí opozice Slunce a Pluta, čili jsme pod silným tlakem našich emocí. Vše se točí kolem rodiny, dětí, domova, rodičů a pracovních povinností.

Slunce se také pomalu přibližuje k planetě Mars (přesně 27.7.) a už nyní začínáme pociťovat tento vliv. Každým dnem bude zesilovat naše akceschopnost, vůle něco prosadit, podniknout, jít za svým cílem. Rostou ambice, chuť vzít věci do svých rukou, dodat si odvahu k činu. Uvědomujeme si více sami sebe, své potřeby, sílí naše Já, ale pozor i naše Ego. Přináší to i impulsivnost, zbrklost, je dobré vědět, kam míříme své kroky, a ne jen tak bezhlavě něco dělat. Chybí trpělivost, chceme všechno teď hned. Pokud se nedaří tak jak chceme, začneme být náladoví, protivní, nerudní až agresivní. Příjemný páteční aspekt Merkura s Jupiterem jistě přivítáme. Získáme větší nadhled nad situacemi, optimismus, velkorysost, už nás tolik situací nerozhodí. Prohloubí se zájem o studia, četbu, vzdělávání se, duchovní práci, a pro ty, co dělají zkoušky, jde štěstí na ruku. Přichází radost z cestování, nicméně opatrnost a obezřetnost je na místě.

 

--------------------------------------------------------------------------

3.7. - 9.7.017

Venuše, planeta lásky a vztahů, přechází ve středu do znamení Blíženců, a s ní přichází větší lehkost, živost, humor, hravost a komunikativnost, což je typické pro letní lásky. Podněcuje nás k zábavě, seznamování se, k účasti na společenských akcích a navazování přátelství. Tato Venuše ale i ráda flirtuje, koketuje, a se stálostí si neláme hlavu. Neumí se příliš vázat, protože miluje změny.

Merkur v kvadratuře s Uranem nás varuje před ukvapeností, rychlými soudy, změnou nálad a sklonem k výbušnosti a hádkám. Je třeba zvýšené pozornosti v dopravě a při sportu.

Od čtvrtka se bude pohybovat Merkur znamením Lva. Naše mysl se bude zaobírat takovými tématy jako je láska, zábava, sport, kreativita, děti. Lépe si vše zorganizujeme, projeví se větší optimismus, odhodlání, potřeba se „blejsknout“ a vítězit. Mohlo by nás to ale také svádět k chlubivosti, namyšlenosti a sobeckosti.

V tomto týdnu vrcholí pozitivní aspekt Slunce s Neptunem a neharmonický s Jupiterem, což bylo popsáno v minulé předpovědi. K tomu se přidá ještě opozice od Pluta. Můžeme tedy v každé chvíli prožívat různorodé energie. Od potřeby někomu pomoci, udělat dobrý skutek, naladění se na jemné duchovní energie, přes aktivitu, nadšení až přehánění, po dokazování si síly, moci anebo totální ztrátu energie a únavu. Mohou se objevit různé tlaky na naši osobu nebo naopak, což vyvolá nepříjemné emoce.

Napětí uvnitř nás bude s koncem týdne narůstat, vzhledem k nedělnímu Úplňku v Kozorohu v 6,08 hod.. Střetnou se v nás dva odlišné světy, které je třeba dát do souladu. Budeme se pohybovat mezi vůlí, odolností, praktičností, schopností kontroly, odměřeností, přísností, a na druhé straně mezi citlivostí, péčí, starostlivostí a emoční rozkolísaností.   

 

 

---------------------------------------------------------------

26.6. – 2.7.017

Slunce je stále ještě pod příznivým vlivem od Neptuna, což přináší více lásky, něžností, romantiky a soucitu. Máme své sny, představy, tužby a bujnou fantazii. Ovšem kvadratura od Jupitera nás ale varuje před nepokorou, nenasytností, přeháněním a riskováním. Přinese nárůst emocí a vztahové problémy.

V tomto týdnu bude Merkur silně aspektován, a bude záležet na tom, co se v naší mysli odehrává, jak a o čem přemýšlíme, jak vyhodnocujeme situace, jak dokážeme usměrnit své myšlenky. Pozor na ostrá slova, rychlé soudy a agresivní chování na silnici. Pěstujme v sobě klid, nenechme se ničím vyhecovat.

Zejména pro rodiče a školáky jsou to dny plné očekávání, jaké přinese jejich ratolest ocenění ze školy. Bude se hodně tento týden mluvit, vyprávět, vysvětlovat a nemusí to být vždy slova jen chvály, slova povzbudivá. Dobře si rozmysleme, co řekneme. Je vyžadována velkorysost, nadhled a empatie, namísto kárání, trestání a vyčítání. Ani my ostatní se nenechme strhnout destruktivními, ničivými myšlenkami a emocemi, a situace, zvláště na konci týdne, nedramatizujme. Pamatujme, že nedostatek benevolence vůči dětem, starým lidem a partnerovi narušuje silně klima v rodině.

Někdo naopak bude „na měkko“, plný dojetí, radosti, něhy a laskavosti. Druhým extrémem je, přílišné nadhodnocování schopností, rozmazlování, a nepřiměřené odměňování. I v tomto případě hledejme zlatou střední cestu.

 

---------------------------------------------------------------------

19.6. – 25.6.017

Začátkem týdne si užijeme velmi příjemných láskyplných energií, ovzduší bude plné jemnosti, laskavosti, citlivosti a soucítění.

Ve středu 21.6. v 6,25 hod. nastává první letní den, neboli Letní slunovrat, Slunce vstupuje do znamení RAKA. Slunovrat znamená návrat Slunce a posílení jeho vlivu na naše životy. Můžeme vědomě čerpat každý den tuto životodárnou energii, využít sílu letních paprsků a otevřít se plodnosti a tvořivosti.

Slunce v Raku upíná naši pozornost k domovu, k našim blízkým, k rodině, dětem, rodičům, starým lidem. Souvisí i s našimi náladami, pocity a emocemi. Můžeme očekávat větší emoční výkyvy, jako je plačtivost, lítost, výčitky, dojetí, urážlivost, ustrašenost, ustaranost, vztahovačnost, různé domněnky a z nich pramenící nedorozumění.

Toto znamení se touží o někoho starat, pečovat, a žít láskyplným rodinným životem. Období, kdy Slunce prochází znamením Raka, je časem prázdnin, dovolených, obdobím, kdy si pochutnáváme na letním ovoci v nejrůznější podobě a doplňujeme tak tělu vitamíny a minerály.

Zamysleme se nad vztahy v rodině, a kde to nefunguje, sjednejme nápravu. Věnujme se i bydlení, zahradám, opravám a zkrášlování svých domovů.

Zároveň se Sluncem vstupuje i Merkur do znamení Raka, čímž je vliv tohoto znamení zesílen. Myšlenky se stahují k potřebám dětí, rodiny a je ovlivněno našimi pocity.

V sobotu 24.6. brzy ráno nastává Novoluní v Raku. Vhodný čas pro prozkoumání rodinných vazeb a stavu našich emocí. Přecitlivělost nám komplikuje život, ale zrovna tak i citová ztuhlost a neschopnost projevit city. Můžeme se nyní rozhodnout pro změnu. Promluvte se svým "vnitřním dítětem" a zeptejte se ho, jak mu je, zda mu něco nechybí, co potřebuje.

Planeta lásky Venuše uzavírá trigon s Plutem, čímž dochází k intenzivnějším a hlubším prožitkům, smyslnosti a vášnivosti. V tomto období vzniknou osudové vztahy. Podpoří je i Mars v trigonu na Neptuna, touha po lásce a romantice zesílí. Ale zároveň další aspekty varují před přílišnými touhami, fantaziemi, nereálným očekávání a přeháněním všeho druhu. Pozor na nepoctivce a omamné látky.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 20.5.017 od 22,32 hod. do 21.6.017 do 6,25 hod. prochází Slunce znamením Blíženců. Důležité období pro lidi narozené v tomto znamení, mají možnost projevit svou tvořivost, talent, zapůsobit na druhé. Pro nás ostatní je to období, kdy nás to povede do společnosti, mezi prima lidi, budeme se chtít bavit, užít si legrace, získat nové informace, cestovat a také se něčemu přiučit, seznámit se s novými lidmi. Jak víme, je to čas pro zkoušky, maturity, můžeme navštívit semináře, workshopy, přednášky.

Důležitá je v tomto čase mysl. Co si vytvoříme za myšlenku hlavě, to přeneseme pak do pocitů, slov a činů. Máme vždy na výběr, proto si vybírejme ty pozitivní, obohacující  myšlenky, které se odrazí do láskyplných slov, která hladí, potěší a povznesou.

Slabinou znamení Blíženců je povrchnost, roztěkanost, pomluvy, upovídanost a náladovost. A na to bychom si měli dát pozor. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

12.6. – 18.6.017

Hlavní konstelací tohoto týdne je Slunce v opozici na Saturna, o které jsem se už zmínila v minulé předpovědi. Budeme nuceni překonat nějaké překážky, zádrhele, těžší situace. Může se komplikovat doprava, na úřadech, nebo v písemném a ústním styku to nepůjde moc hladce. Vyžádá si to od nás více opatrnosti, trpělivosti, ohleduplnosti a pochopení. Než začnete reagovat, zhluboka se 3x nadýchněte, zklidní vás to a napětí odezní.

Celkově tento týden prověří naši schopnost pracovat se svou myslí, a zhodnotí naše dovednosti komunikační.

Planeta Merkur se bude postupně nacházet v pěkných i těžších vazbách. Hned v úterý uzavře trigon na Jupitera, a tím podpoří v nás chuť se vydat do dálek, rozšířit své obzory, vzdělávat se, někomu přinese úspěch při zkouškách. Využijte této konstelace a diskutujte, vysvětlujte, přemýšlejte o svém životě a hledejte odpovědi na své otázky.

Ale pozor, další den už Merkur uzavírá kvadrát s Neptunem a pak opozici na Černou lunu. Myšlení se nám poněkud zamlží, těžko rozpoznáme pravdu od lži. Ovládnou nás fantazie a zbožná přání. Dejme si pozor na to, co nám kdo slibuje, raději nenakupujme, neobchodujme a hlídejte si své věci. Merkur v opozici na Saturna by pak mohl přinést zahořklost, pesimismus, smutek a tíhu mysli. Naším úkolem je však tomu nepodlehnout. Naštěstí je tu Slunce v sextilu na Uran, které nám ukáže, že po každém trápení přichází úleva a nová naděje. Situace odlehčí i Jupiter, který nám bude v následujících měsících hodně pomáhat.

Neptun se dostane do retrográdní fáze, aby nám ukázal v čem ještě tápeme, v čem si děláme zbytečné naděje. Znovu můžeme prožít své minulé skutky, díky nimž jsme se ocitli vyčerpaní a v roli oběti. Učme se milovat, pomáhejme, ale nenechejme se využívat a zneužívat.

---------------------------------------------------------------------------------------------

5.6. – 11.6.017

Po nedělním vstupu Marta do znamení Raka, se v tomto týdnu Venuše a Merkur přesunou do svých znamení, kde jim to bude velmi svědčit. Mars v Raku je romantik a citlivka, silně prožívá své emoce a vše, co souvisí s city, rodinou a dětmi, pozor tedy na přecitlivělost. Venuše v Býku způsobí, že se začneme více parádit, vnímat krásu svou i kolem nás, pečovat o své tělo, více si užívat života. Přinese větší stabilitu do vztahů, touhu po jistotách, ale i vášeň, milování a vzájemnou láskyplnost (Venuše v sextilu na Mars). Tématem této Venuše jsou i finanční jistoty. 

Merkur z Blíženců k tomu přidá potřebu se radovat, bavit se, sportovat, kontaktovat se s lidmi. Zvýrazní zvídavost a potřebu komunikovat a sdílet. Mozek nám bude pracovat na plné obrátky.

V pátek 9.6. v 15,11 hod. nastává Úplněk ve Střelci. Dotýká se oblasti naší víry, názorů a schopnosti komunikovat. Prověřuje, zda dokážeme vyslechnout „pravdu“ druhé strany a smysluplně o tématu diskutovat. Jak jsme na tom s velkorysostí, s nadhledem a jak se dokážeme povznést nad negativním jednání některých lidí. Umíme usoudit, proč se věci dějí, tak jak se dějí a jaký to má vše smysl? Nebo si jen ztěžujeme a cítíme nespravedlnost? Úplněk nás vybízí k propojení běžného praktického života s životem duchovním, ke zpracování a přijetí situací, které vstupují do našeho života. Neriskujme nepromyšlené kroky.

Jupiter se zároveň rozběhne vpřed po retrográdní fázi, a my můžeme najednou najít různá řešení, klíč ke štěstí, prožít tzv.šťastné náhody. Jupiter posílí spolupráci i toleranci mezi lidmi a partnery. Začněme se chovat vyzráleji ve vztazích. Obnovte kontakty s těmi, s kterými jste byli rozhádáni a udělejte první krok ke smíru.

Koncem týdne už bude ale patrný vliv Slunce v opozici se Saturnem, který pak bude zesilovat následující týden. Přinese těžkosti, nedorozumění, pesimismus, slabou vůli, únavu, překážky osobní i v dopravě. Bude nám odhaleno, v čem jsme ještě příliš ustrnulí, nechápaví, zatvrzelí, tvrdohlaví, neschopni změny v myšlení.

A právě proto bude záležet na tom, jak využijeme vliv Jupitera a jakým způsobem budeme situace řešit. Zda se necháme problémy udolat nebo je vyřešíme ke vší spokojenosti.

------------------------------------------------------------------------------

 

29.5.-4.6.017

Můžeme mít teď v hlavě docela zmatek, chaos ovládá náš každodenní život. Můžeme zapomínat, těžko se soustředit, být nervózní, netrpěliví a nenaladění. Psychicky labilnější lidé to pocítí nejvíce. Můžeme se přistihnout, že nemáme na věc jasný názor, nevíme čemu věřit, co je pravda, a co lež. Objeví se nepoctivé jednání, nevěry, odmítnutí, ponížení, podvody, pasivita, přílišné ideály a očekávání,… Přičtěme to Slunci v kvadratuře na Neptuna a opozici na Černou lunu. Nechápeme, co se nám to děje, nebo co se s námi děje. Energie není nazbyt. Můžeme dostat od někoho vynadáno, aniž víme proč, pohádat se kvůli nějakému názoru, myšlence, zjistit, že nás někdo pomlouvá, že jsme byli okradeni, nebo jsme neuspěli při zkoušce, i když jsme se připravovali apod.. Probíhá karmické čištění, dostáváme se do situací, které nejsou zrovna příjemné, a u kterých máme pocit, že jsme v roli oběti. Je třeba ale tyto lekce přijmout, někde v minulosti jsme si to, co nyní prožíváme tzv.“objednali“. Vrací se nám staré bolístky a zranění, ublížení a přesvědčení, abychom o nich věděli a poléčili je. Hrozí zabloudění ve spletitých uličkách našich myšlenek.

Pomůže nám víra, moudrost a optimismus (Slunce v trigonu na Jupitera), že přijdou i lepší časy, pokud se poučíme a začneme tvořit svou realitu s novým vyšším vědomím. S vědomím toho, že máme svobodnou vůli k tomu, abychom vše temné v nás zmírnili, nebo zcela rozpustili a opustili (Merkur v trigonu na Pluta). Máme schopnost si vybírat, čemu budeme věnovat svou pozornost, zda se chceme trápit, nebo se radovat. Vyslovte svá přání, jasný záměr směrem do budoucnosti a nechte vesmír tvořit. Jsme všichni ujišťováni, že změna myšlení je možná, a že je na to nyní ten vhodný čas (Mars v sextilu na Uran).

Víkend může být plný překvapení, a to zejména v oblasti lásky, kde to bude jiskřit. O to se postará Venuše, která vytvoří konjunkci s Uranem. Přijdou nečekané fascinující zážitky a seznámení, ale i zvraty, překvapení, pády a rozchody. Pozor na neplánované finanční výdaje.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

22.5.017 – 28.5.017

Venuše se dostává do kvadratury s Plutem, což přinese dramatičtější a osudové chvíle v lásce. Na vědomé úrovni se nesnažme druhé tlačit do kouta, něco si vynucovat, diktovat, a vše dramatizovat za účelem získání vlivu a moci. To je projev Ega, jen aby bylo po našem. A to nemůže přinést nic pozitivního. Na druhé straně zamezme tomu, aby bylo takto jednáno s námi. Půjde o hru emocí, silný tlak potlačovaných citů, dejte si na to pozor. 

Zároveň s tím se odehraje čtvrteční Novoluní v Blížencích v 21,45 hodin. Zde se rodí nová mysl, něco si uvědomíme, objasníme, pochopíme a zaujmeme k tomu nový postoj. Nejdůležitější je, jak situaci posoudíme a vyhodnotíme. Vždy máme dvě možnosti na výběr. Mohou padat ostrá slova, ultimata a rozhodnutí. Mars v opozici na Saturna nám odčerpá psychickou i fyzickou energii. Domluva nebude snadná, najít společnou řeč bude náročné. Také může tato konstelace přinést potíže v dopravě, zejména zácpy, překážky, zpoždění.

Radu nám dává Merkur v sextilu na Neptuna, máme vsadit na empatii, pochopení a nechat se vést svou intuicí.

 

---------------------------------------------------------------

 

15.5. – 21.5.017

Slunce prochází naposledy v tomto týdnu znamením Býka a uzavírá kvadratury s Uzly (ve znameních Lva a Vodnáře). Ukazuje to na nutnost se dál vyvíjet, nesetrvávat na místě, nebát se změny, ale udělat krok vpřed. Uzly naznačují cestu a vývoj směrem k lásce, k otevřenému srdci, tvořivosti a hravosti. Připomínají nám, že každý jsme tvůrce svého života. Svoboda nesmí být chápána jako anarchie. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jsme zodpovědní za to, co tvoříme.

Pokud jsme morálně vyspělí a moudří, dokážeme žít ve svobodném světě, jsme sami sobě autoritou, a nehrozí nám, že bychom zneužili svobody své nebo druhých (Saturn v trigonu na Uran).  

V pátek nastává opozice Venuše a Jupitera, která ukáže jak nároční jsme v lásce, co všechno se nám nelíbí, co vyčítáme druhým. Venuše je v Beranu, a vždy hlavně myslí na sebe a své výhody. Potřebuje, aby se jí všichni přizpůsobili. Pokud není po jejím, přichází nespokojenost. Kdo chce stále víc a víc, nakonec nemusí mít nic.

Platí to i naopak. Nejsme povinni stále vyhovovat rozmarům druhé strany a ustupovat.

V sobotu ve 22,32 hod. vstupuje Slunce do znamení Blíženců, a s ním téma myšlení, komunikace, učení a cestování. 

 

-------------------------------------------------------------------------

8.5.-14.5.017

Vrcholí některé aspekty, které už působily minulý týden. Uran tvoří konjunkci s Merkurem, tentokrát už ne retrográdním. Nastává posun ve vnímání reality, startuje nové vědomí v nás.

Jsme schopni zachytit nové impulzy, které k nám přicházejí. Docházejí nám souvislosti a už víme, chápeme, rozumíme. Zesílena je intuice. Tím můžeme změnit pohled na situaci a vyhodnotit ji zcela jinak než v minulosti. Na druhé straně Merkur v trigonu se Saturnem, nás učí, abychom dodržovali zákony, byli poctiví v našich činech, ale i v myšlenkách a věrni svým názorům. Chrání nás před ovlivnitelností a posiluje zdravý selský rozum.

 

Mars v kvadratuře na Neptun nás vede k odhalování toho, co je pravda a co ne. Objeví se mlžení, lhaní, zastírání pravdy, podvody, pozor na překupníky, krádeže, nepoctivé obchodníky, a na ty, co si vynucují pomoc a hrají roli chudáčků. V této době raději nikomu moc nevěřte.

Sami pak zkoumejme u sebe, v čem nejsme zcela pravdiví k sobě nebo druhým. Skoncujme s předstíráním, vydejme se cestou pravdy a opravdovosti.

Ve středu nastává Úplněk ve Štíru ve 23,44 hodin. Hodně se toho děje uvnitř nás, nitro je plné nejrůznějších pocitů a emocí. Zjistíme, jak souvisí naše vnitřní nastavení s projevem navenek.

Pokud jsme plni zloby, zášti a nenávisti, těžko budeme k sobě přitahovat lidi láskyplné, jemné, milé a odpouštějící. Co vysíláme, to sklízíme. Rozpusťte světlem a láskou všechny své bolesti a křivdy, odpusťte!!! Uzavřete minulost. Nepřekračujte hranice své, ani ostatních. 

Zejména Štíři a Býci se budou točit kolem majetku a financí. Zjistí, zda si věří, a co je jejich prioritou. Úplněk nám ukáže, jak si vedeme v tom, co jsme si v době Novoluní 26.4. předsevzali.

Venuše v Beranu uzavírá trigon s Černou lunou, což přináší osudová setkávání, navazování známostí, seznamování se s lidmi z minulosti, ale i pochopení karmických vazeb a lekcí ve vztazích. Dávání a braní, jakož i tolerance musí být ve vztazích v rovnováze, a to nás bude učit Venuše v opozici na Jupitera. Pokud budeme nenasytní, věčně nespokojení, nebudeme si vážit toho, co máme, s kým žijeme, kolik máme peněz, apod., obrátí se to proti nám. Proto si hlídejme své nároky.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

2.5.-7.5.017

Hlavní konstelací tohoto týdne je ukončený zpětný chod Merkura, který zároveň tvoří dvojici s Uranem. Napětí se částečně uvolní,ale ještě nemáme vyhráno, viz. minulé poselství.

Změna je v tom, že začneme uvažovat více směrem k budoucnosti, a minulé události už uzavřeme, nepotřebujeme se v nich dále pitvat.

Komunikace už bude snazší, otevřeme se spolupráci a kontaktům s druhými. Měli bychom jít cestou chtít se domluvit, nikoliv hledat důvody, proč ne. Posílena je potřeba porozumět tomu, co se v nás i kolem nás děje, pochopit smysl dění. Dostaví se chuť něco dořešit, naplánovat, domluvit, dát věcem spád. Mělo by platit, že to, co se slíbí, to i platí. Poznáváme meze svých mentálních a komunikačních dovedností.

Merkur se Saturnem přináší schopnost se více koncentrovat na podstatné věci a jednat uvážlivě. Chrání nás před zbrklou reakcí a rozhodnutím. Moudrá rozhodnutí a řešení záležitostí s ohledem na dlouhodobý účinek. Silnou stránkou je ukázněnost, trpělivost, praktičnost a moudrost. Selský rozum nám teď v mnohém napomůže.

Zároveň budou přicházet nápady, vnuknutí, živé sny, inspirace a spousta tzv.aha momentů.

Mars uzavírá opozici s Černou lunou, mezi znameními Blíženců a Střelce. Nejvíce to pocítíme v dopravě, ať už půjde o nehody, zácpy, uzavřené úseky silnic, objížďky apod.. Agrese a napětí mezi lidmi tím vzroste a zvýší to nebezpečí úrazů a arogantního chování. Co pomůže je nespěchat, vyjet raději dřív, nestresovat se a nepodléhat panice. A pokud nemusíte, tak cesty odložte. Tato konstelace postihne i naší názorovou a komunikační oblast. Nedělejme drama z každého slůvka nebo názoru, který uslyšíme. Ani se nesnažme mít slovní převahu nad někým, nebo mít poslední slovo. Učíme se tedy, respektovat názory druhých, a to jedině díky empatii, naslouchání, vstřícnosti a lásce, jak nás vede Slunce v harmonické vazbě s Neptunem. Propojuje nás s vyšším světem, vyšším vědomím, láskou, soucitem a odpuštěním. Začíná působit i konstelace Slunce v trigonu na Pluto, která nám pomůže zvládnout nemožné, najít v sobě sílu a schopnost přeměny. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

24.4.017-1.5.017

Merkur tvoří trigon se Saturnem, vážíme více slova, dáváme si více pozor na to, co říkáme, mluvíme jasně, přehledně a srozumitelně. Důležitý je i obsah informací, které k nám přicházejí, mají nás inspirovat, posunout dál a k něčemu popostrčit. Rozlišujme, které informace nám poslouží, a které nám naopak dělají „nepořádek v hlavě. To, co slyšíme by mělo být schopno obstát v realitě, musíme tomu nejen porozumět, ale i to začít žít.

Teorie bylo dost, nastává středeční Novoluní v Býku ve 14,17 hod. a uvádění věcí do praxe. Stanovte si, co chcete změnit ve vztahu k financím, majetku. Posuďte, jak si sami sebe vážíte. Umíte se mít rádi? Umíte si nastavit hranice a říkat ne? Jak jste na tom, se sebevědomím? Které hodnoty jsou u vás na prvním místě? Novoluní je důležitým startem ke změně zejména pro Býky.

V pátek uzavírá Merkur konjunkci s Uranem, což už bylo popsáno v minulém týdnu. Pozor při cestování, pozlobit nás může technika. Nenechte se vyprovokovat k ukvapeným reakcím. Zbrklost, roztržitost, spěch a nepozornost k tomu přidá Mars z Blíženců v opozici na Černou lunu. O dramata na cestách nebude nouze.

Lunární uzly se posouvají na osu Lev-Vodnář. Nesou toto poselství (do 11/2018): Každý buďme sami sobě moudrým vládcem a tvůrcem svého života. Nepotřebujeme žádné vůdce, vládce, krále, guru, ke kterým bychom měli vzhlížet a klanět se jim. Buďme lidští a milující.

Venuše se přesouvá v pátek do Berana, aby v nás „zažehla jiskru“  lásky a probudila vášeň.

Přichází První máj, lásky čas, den zároveň poněkud emocionálně napjatější.   

 

-------------------------------------------------------------------------

18.4.-23.4.017

V tomto týdnu přechází Slunce do znamení Býka, a to ve středu 19.4. ve 23,28 hodin. Zásadně se změní energie prožívání. Po dobu jednoho měsíce (do 20.května) budeme konfrontováni s naší realitou, jak dokážeme tvořit, budovat, realizovat a zhmotňovat. Máme si osvojit trpělivost, pracovitost, vytrvalost a houževnatost. Býk nám připomene i praktické hledisko, žádné vzdušné zámky. Ukáže nám, kde máme ještě rezervy, co se týká našeho finančního hospodaření. Zda příliš neutrácíme nebo naopak si málo dopřáváme. Vhodné jsou rituály na hojnost, meditace, které nám odkryjí to, jak jsme na tom s energií peněz. Je to období, kdy se budeme více zabývat hmotou, penězi, úsporami, majetkovými poměry, ale dotkne se i naší sebehodnoty. Býk má rád krásu, kochejme se s ní všude kolem sebe. Rád se dobře nají a napije.

Výzvou je nepodlehnout mamonu, sobectví, nehromadit, ale ani neškudlit a nelpět! Slabinou Býka je tvrdohlavost a neschopnost udělat změnu.

Slunce v Býku se potká s Merkurem, který následně se díky zpětnému chodu dostane opět do Berana. Hodně myšlenek se nám bude honit hlavou, budeme nás to nutit více přemýšlet, analyzovat, zařizovat, zkoumat sebe, druhé, psát, komunikovat a sdílet. Nebezpečím je, že Merkur v Beranu si rád vede svou, je netrpělivý, hádá se a snaží se prosadit slovem, svými názory, a to především, pokud je ještě ve spojení s Uranem, kterým začíná být ovlivněn.

O radikální názory a řešení nebude nouze. Jednání lidí bude nevyzpytatelné, prudké, výbušné, můžeme očekávat nemodrá rozhodnutí svá i třeba politiků. V pozitivním smyslu přinese tato konstelace možnost nových technických objevů, vynálezů, nápadů, zesílena bude intuice. Bude se reformovat náš úsudek, pohled na svět, abychom přehodnotili minulá svá tvrzení. Vraťte se do situací, které vás v minulosti trápily, možná je vyhodnotíte nyní jinak.

K tomu všemu se přidá Mars, který vstoupí v pátek do Blíženců. Jeho záměrem je, se co nejvíce dozvědět a získané informace předat dál. Vybízí k učení, četbě, cestování, výměně názorů a sbližování se s lidmi. Mars ale také nejde pro slovo daleko, může zranit slovem, bývá sarkastický, prudký a neomalený. Přicházejí lekce z komunikace. Můžeme zaznamenat neklid, podrážděnost, roztržitost, lehkomyslnost a přelétavost. Bude nás to svádět dělat více věcí najednou, plýtvat časem přílišným mluvením nebo pomluvou. Odstraňujme ze života povrchnost. Vše, co zde bylo napsáno může velmi zkomplikovat vztahy. Venuše uzavírá kvadrát se Saturnem.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

20.3.017 v 11,30 hod., vstupem Slunce do znamení Berana, nastává jarní rovnodennost, čili počátek Jara!

Jsme na počátku nového astrologického roku.

Energie Berana ( 20.3.-19.4.) v nás probouzí nový život, začátek nové etapy, hodně podnikavosti a energie. Tato energie souzní s energií celého roku, která nás vede především k zaměření se na sebe. K poznání sebe sama "Kdo jsem Já"? V tomto období se máme učit rozhodnosti, odvaze, odpovědnosti za svůj život, schopnosti se prosadit, nebát se jít za svými cíli. Být přirozeně hrdý, nebát se překážek, pěstovat pevnou vůli a víru v sebe. 

Zároveň si hlídejme sklony k sebestřednosti, dominanci, impulzivnosti, netrpělivosti a výbušnosti. 

 

 

 

---------------------------------------------------------

10.4. – 16.4.017

Hned v pondělí začala retrográdní fáze Merkura v Býku, která potrvá až do 2.5.017. Vše, co souvisí s dopravou, vyjednáváním, mluvenou a písemnou komunikací, ale i s hmotou a financemi, se může začít komplikovat. Nedorozumění, neschopnost se domluvit, pozdní příchody na schůzky, problémy při zkouškách, na úřadech, nedodržování termínů, finanční problémy, jsou v takovém období častá. Auta, mobily, počítače a vše co má motor, nás může potrápit. Nedoporučuje se podpisovat důležité smlouvy, nastupovat do nové práce. Určité zpomalení je teď na místě, je třeba obrátit mysl k sobě a zjišťovat, na čem lpím a k čemu jsem připoután(a). Dobře si rozmysleme než něco řekneme, vracejme se k tématům, které je třeba dořešit a popřemýšlejme o nich znovu. Vždy se přesvědčte, že vám dotyčný dobře porozuměl. Vysvětlujme, mluvme jasně, stručně, buďme trpěliví, hlavně pryč s domněnkami. Sami buďme pozorovali svých myšlenek a nenechme se jimi zahltit.

Zároveň tu máme první jarní úplněk v tomto roce, a to ve Vahách, přesně v úterý 11.4.017 v 8,09 hod.. Jsme tudíž v období před Velikonocemi. Připomínáme si ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Žádné utrpení ani bolest netrvá věčně, je vystřídána zrozením něčeho nového a radostného. Kristus nám přinesl tento odkaz a učení Lásky, které jediné může přetvořit naše životy a tento svět k lepšímu. Naplňme svá srdce láskou, aby se neuzavřela strachem, zradou, strádáním, trápením se, a nedůvěrou v život. Buďme šiřitelem učení Lásky. Uzdravit naše srdce a vztahy přichází Venuše, která ukončuje svůj zpětný chod a uzavírá konjunkci s Chironem (vnitřní léčitel). Právě tyto dny nás k tomu zejména vybízejí.

Slunce se dostává do blízkosti Urana, a o to je úplněk bouřlivější. Navazuje na napěťové vazby z konce minulého týdne. Vyhrotí se situace, ovzduší bude plné vzruchu, zmatku, chaosu, radikálního a zbrklého řešení situací a nervozity. Zneužito bude zbraní a výbušnin. Chování lidí bude nevyzpytatelné a nepředvídatelné. Snadněji na někoho zakřičíme, rozčílíme se, situace se nám bude chtít vymknout z ruky. Důležité je zachovat klid, několikrát se nadechnout a hned nereagovat. Ovládněte svou vzdorovitost, napětí, sebestřednost, aroganci, naštvání, hněv, impulsivnost. Jděte směrem k lásce, toleranci a spolupráci. Dejte si čas na rozmyšlenou, na zhodnocení všech pro a proti. Neunáhlujte se v úsudku. Trigon od Saturna nám pomůže ustát náročné zvraty. Oceněna bude odvaha, samostatnost a schopnost proměny. 

Klidné a bezstarostné velikonoční svátky vám všem přeje

Vaše Eva

 

velikonoce-015.jpg

--------------------------------------------------------------------

 

3.4.-9.4.017

Retrográdní Venuše, o které jsem psala v minulých předpovědích, došla zpět až do znamení Ryb. Tuto energii už známe, už jsme jí prošli. Nyní máme prozkoumat, co se v našich vztazích změnilo, co je jinak. Jak se nyní díváme na sebe a na druhé? Je to stejné, nebo jsme zaznamenali změnu. Šálením Venuše v Rybách jsou její iluze, závislost a idealismus. Stále hledá romantickou až nadpozemskou lásku, svůj vysněný ideál, který jen stěží někdo může naplnit. Je pak zklamaná, zrazená, zoufalá a plačící s pocitem, že ji nikdo nemá rád, že neexistuje nikdo, kdo by ji miloval tak, jak ona si představuje, nebo s pocitem oběti.

Zkusme žít obyčejnou lásku v realitě, její projevy jsou zcela jednoduché, nenápadné, nijak okázalé. Nemusíme si říkat každou minutu „miluji Tě“, zavání to pak už spíš frází bez obsahu. Všímejme si, co pro nás partner, děti, sourozenci…., zkrátka druzí lidé dělají, jen tak z lásky.. Možná to už ani nevidíme, bereme to vše automaticky, nevážíme si toho. Všímejme si dobrých skutků a sami je dělejme.  Zároveň podrobme i sebe testu lásky. Umím dávat z lásky, aniž bych neměla očekávání? Umím milovat lidí, aniž bych je hodnotila ? Nebo mám podmínky pro svou lásku?Kde naopak dávám až moc a proč to potřebuji? Většinou tím uspokojujeme sami sebe pro naše Ego. Pomozme hlavně sobě, najít v sobě tolik lásky, abychom měli na rozdávání. Roztočí se i téma peněz na všech frontách.  

Celou tuto problematiku zdůrazňuje i Slunce v Beranu, které se dostává do opozice s Jupiterem ve Vahách a do kvadratury s planetou Pluto v Kozorohu. Máme zde T-kvadraturu v kardinálních znameních, což není lehká záležitost. Jsme vedeni k naprostému prozření a radikální změně v oblasti vztahů a práce. Máme pracovat každý sám na své proměně a přispět tak k lépe fungujícím vztahům. Ujasnit si, zda naše práce je i naším posláním, a jak naše ctižádost ovlivňuje vztahy.

Poškozené Slunce v Beranu vidí jen sebe, vše řeší impulzivně, bez rozmyslu a hlavně pro své výhody. Je věčně nespokojené a stále se za něčím žene. Připomeňme si pokoru a nepřehánějme. Zhluboka dýchejte, než vyřknete soud a k něčemu se rozhodnete. Od čtvrtka se do toho přimíchá ještě retrográdní Saturn ve Střelci. Otázky náboženství, víry, duchovna, vzdělávání, cestování a hlavně naše názory a filosofie budou zpochybňovány. Máme možnost opustit nějaká tvrzení, myšlenku, názory, všeobecné pravdy, ideologii a utvářet si svůj vlastní vhled a víru. Žít svou pravdu!! Ale především na ničem nelpět, což nám říká Venuše v kvadrátu na Saturna.  

Od pondělí dalšího týdne nastává retrográdní fáze Merkura.

 

-------------------------------------------------------------

27.3.-2.4.017

Většina planet se nám přestěhovala do ohnivého znamení Berana, a s tím zaznamenáváme příval energie. Stále působí konjunkce mezi Sluncem a retrográdní Venuší v Beranu, díky které se intenzivně projevuje vztah člověka k člověku. Zjišťujeme, jaké hodnoty ve vztahu vyznáváme, co je pro nás prioritou při soužití s partnerem nebo při jeho výběru. Je to ale také především o vztahu k sobě, zda si dáváme tolik lásky a pozornosti, kolik potřebujeme, abychom pak mohli lásku rozdávat, milovat druhé, a tudíž být v harmonii. Učíme se láskyplnému přístupu k sobě i k druhým, aktivně čelit nedorozuměním, vyjasňovat, a vyřešit to, co nás trápí. Neodkládat řešení, nebýt pasivní. To vše ale s ohledem na druhé, s diplomacií a empatií. Přehnaná dominance nebo nezdravá závislost ničí vztahy. Zastavme jakékoliv egoistické projevy. Nyní máme naplnit své představy a něco proto udělat. Nečekat, že to udělá někdo za nás, třeba partner, kamarádka, vedoucí apod..Tam, kde jsou vztahy „rozbité“ udělejme nápravu. Mohou se nám vracet do života lidé, lásky, které známe z minulosti, a máme si s nimi něco dořešit. Toto spojení nám přinese i řadu příjemných zážitků, spojených s láskou, uměním, tvořivostí a krásou.  

Toto vše bude zesíleno úterním Novoluním v Beranu, které nastává ve 4,58 hod.. Je tu čas nových možností, rozhodnutí, plánů a projektů. Stanovte si záměr, kterého chcete dosáhnout a jděte za ním. ROZHODNĚTE SE a KONEJTE. Toto jarní novoluní vybízí i k ozdravení organismu, zahájení nových stravovacích či očistných návyků, pohybových aktivit.

Merkur v trigonu na Saturna nám pomůže v našem rozpohybování se k činu, stanovení si cíle, k vážným záměrům, ale i k jejich realizování. Myšlenky nás povedou k praktikování v realitě všeho toho, co známe, víme, co je osvědčené.  

Kvadratura mezi Jupiterem a Plutem v nás vyvolává radikální proměnu našich názorů, vizí, přesvědčeních a pohledů na život, na to, co je to štěstí a co znamená hojnost? Dotýká se to práce, partnerství, náboženství, vede nás k hledání pravdy a opravdovosti.

O víkendu se naše mysl zklidní, zpomalí, budeme více uvážliví, protože Merkur přechází do znamení Býka. Koncentrace bude snazší, a než něco řekneme, dobře si to promyslíme.

 

 

-------------------------------------------------------------

Od 18.2. do 19.3.017 se nacházíme v období znamení RYB, viz. aktuality.

 

6.3.-12.3.017       

Na konci týdne nás čeká Úplněk v Panně, přesně v neděli v 15,55 hod.. Mezi tím Slunce vytvoří konjunkci s Merkurem v Rybách a sextil s Plutem. Tento čas přeje spíš než výkonům, přemýšlení o sobě, o svém životě, sdílení svých pocitů. Jsme více soucitní a dokážeme se lépe vcítit do situace druhých lidí. Nahlédneme tam, kde nám bylo dříve něco skryto, utajeno nebo co jsme chápali nebo viděli jinýma očima. Vesmír nás vede ke změně úhlu pohledu, vede nás cestou lásky, cestou nehodnocení sebe ani druhých, zda je něco dobře nebo špatně, nýbrž jen k naslouchání duší, přijetí, vcítění a vzájemné pomoci. Máme příležitost si uvědomit a následně vystoupit z rolí, které už nechceme hrát, jako např. roli oběti.

Mars se přesouvá v pátek do znamení Býka, a tím zesílí téma sebehodnoty, financí a majetku.  

Úplněk v Panně nás vybízí k propojení dvou odlišných světů. Světa, který klade důraz na výkon, na preciznost, bezchybnost, na realitu a světa snů, iluzí, plynutí, prociťování a prožívání. Tento úplněk je důležitý i z hlediska zdraví, proto se zaměřme na signály našeho těla. Zajímejme se o duchovní příčinu nemocí. Úplňkový víkend je vhodný pro úklid, očistu, třídění a vyklízení starého jak kolem nás, tak v našich myslích. 

Merkur se dostává do kvadratury se Saturnem, což má neblahý vliv na naše myšlení a komunikaci. Máme tendenci vidět situace spíše z té horší stránky, děláme si starosti a trpíme strachy. Svádí nás to k větší kritičnosti. Může docházet k nedorozuměním, domněnkám, neschopnosti si věci vysvětlit a vyříkat. Netrapme se maličkostmi, nedovolme, aby smutek nebo pesimismus nás ovládl. Mysleme srdcem. Vědomě pracujme se svou myslí, využívejte pozitivní afirmace. Kritickým, nepříjemným a pesimistickým myšlenkám můžeme říct: Myšlenko děkuji, s láskou tě propouštím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ------------------------------------                                                                      

27.2.-5.3.017

Začátek týdne ještě stále ovlivňuje Novoluní v Rybách a Mars v konjunkci s Uranem a opozicí na Jupitera. Ve čtvrtek ve 3,43 hod. uzavře Slunce konjunkci s Neptunem. Naše Já se stává více citlivé, vnímavější, více se umíme nacítit do druhých lidí a chápat jejich problémy. Velkým tématem těchto dní je procitnutí ze snu, rozčarování, padání iluzí. Zjišťujeme, co jsme si idealizovali, v čem jsme si dělali klamné naděje, iluze. Uvidíme najednou lidi takové, jací opravdu jsou, což nás může nemile, ale i mile překvapit.

Slunce s Neptunem nás vede ke spojení s vyššími světy a duchovními principy, ke splynutí člověka s člověkem, a k přijetí plynutí. Zároveň ale převaha planet v Beranu posiluje odhodlání, bojovnost, potřebu uhájit své, jít svou vlastní cestou a osamostatnit se.

Venuše se stává retrográdní a vrací nás zpět k řešení vztahových záležitostí. Opozice Jupitera s Uranem do toho přinese náhlé zvraty, rozhodnutí, změnu postojů, názorové střety, ztráty štěstí a pohody. Ujasněte si sami sebe, a přiznejte si, jakou roli hrajete a pojmenujte ji. Ve vztahu k různým lidem máme různé role. Role manželky, matky, dítěte, babičky, otce, manžela, nadřízeného, atd.. Jde o to nezaměňovat role. Nebude fungovat, když manželka se cítí v roli dítěte, nebo když dítě přebírá roli rodičů, apod.. Venuše v Beranu nás učí si vážit sama sebe, znát svou hodnotu a nebýt na nikom závislá.   

Merkur se spojuje se Sluncem a Neptunem v Rybách, což přináší více intuice, soucitu, snění, vnuknutí, živé sny, fantazírování, ale i přecitlivělost, ovlivnitelnost, sklony si něco namlouvat a ke lhaní. Pozor na podvodníky, hůř budeme rozlišovat pravdu od lži. Nepomlouvejme nikoho!!

Mars v trigonu na Saturna nás požene do práce, k převzetí vlastní zodpovědnosti a k dokončení všech závazků a restů.

 

---------------------------------------------------------------------------

20.2.-26.2.017

Mars v Beranu uzavírá nepříznivou vazbu vůči Plutu v Kozorohu. Tento aspekt může zabrnkat na naše bolestné a potlačené emoce. Na nevědomé úrovni se nastartuje strach a boj o přežití. Někdo začne jednat z pozice síly a moci, chopí se manipulace vůči slabším. Vzroste agrese, ničení, boj o názor, a tvrdé lokty s úmyslem zničit nepřítele. Druhý extrém je naopak pasivní, kdy se člověk nechá druhými i sám sebou udolat, manipulovat, neumí se bránit, trpí, připadá si jako oběť, proti které se vše spiklo. Ani jedno, ani druhé není žádoucí a přináší to do života problémy. Proto je práce na emocích tak zásadní. Nyní zjistíme, kdy a za jakých okolností nemáme své emoce pod kontrolou, co je tím bolestným spouštěčem. Mnohé nám to napoví o nás samotných a tudíž budeme vědět, co máme zpracovat. Merkur ve Vodnáři uzavírá sextil se Saturnem, prozříme, pochopíme, zvědomí se to, co bylo neznámo. Dojdou nám souvislosti. Mysl bude tentokrát na naší straně, a systematicky začne s problémem pracovat.

Týden se s námi rozloučí Novoluním v Rybách 26.2. v 16 hod. včetně prstencového zatmění Slunce. Proto o víkendu nemějte náročný program. Energie podporují spíš zklidnění, obrácení se do nitra, snění, meditace, relaxace, romantické prožitky. Měli bychom se zabývat také tím, co můžeme změnit v oblasti citů, lásky, sounáležitosti. Tam, kde jsme byli necitliví, kritičtí a nevšímaví, tam je na místě provést změnu a začít žít srdcem, rozvíjet empatii a soucítit s druhými. Nastává vhodná doba pro posun, nový začátek v oblasti lásky, vhodné jsou rituály na splnění snů, na přivolání partnera, na zlepšení stávajících vztahů. Nezapomínejte na dobré skutky, na charitu. Mějte však na paměti, že léky, alkohol a jiné omamné látky budou daleko silněji v těchto dnech působit. Situaci na nebi doplňuje však i Mars v konjunkci s Uranem v Beranu a v opozici na Jupitera,  což je velmi jiskřivá až třaskavá konstelace. Může vést k unáhleným jednáním, závěrům, rozhodnutím, výbuchům a hádkám. Opatrnost je na místě. Nervozita a netrpělivost může mnohé pokazit. Napětí se bude stupňovat.

Snažte se zachovat klid za každou cenu.

-------------------------------------------------------------------------

 

13.2. – 19.2.017

Černá luna se nám přesunula 14.2.017 ze znamení Štíra do znamení Střelce. Tímto znamením bude procházet do 10.11.2017. Její působení se nejvíce projeví v oblasti, která se týká zahraničí, cestování, víry, náboženství, názorů, duchovního života. Hned zkraje tohoto jejího působení uzavře o víkendu kvadraturu se Sluncem, což přinese do našeho prožívání života temnější energie. Můžeme být více melancholičtí, náchylnější na propady nálad, pocitů, cítit se jako oběť, osamocení. Více viz. Dlouhodobé vlivy.

Slunce ladí se Saturnem a stále ještě s Jupiterem (viz.minulá předpověď), což je příjemné. Máme reálnější pohled na svět, hledáme řešení, kroky, které povedou k vyřešení a výsledkům. Daří se zhmotňovat naše záměry, nápady, a ještě k tomu máme i štěstí na lidi. Nezůstává jen u představ a nápadů, jednáme praktičtěji a rozumněji. Merkur je v trigonu na Mars, takže o nápady nebude nouze. Mysl bude pracovat na plné obrátky, leccos pochopí, vymyslí a postará se o to, aby se myšlenka šířila dál mezi davy. Takže, pokud máte nějaký nápad, tak ven s ním.

Od soboty 18.2. zavnímáme příliv zcela jiné energie, a to proto, že Slunce vstupuje ve 12,32 hod. do znamení Ryb. 

Po dobu jednoho měsíce (do 19.3.) budeme konfrontováni s jemnou, citlivou a láskyplnou energií Ryb. Do popředí se bude dostávat učební látka týkající se naší schopnosti empatie, soucitu, jemnosti, bezpodmínečné lásky, nezištné pomoci a služby. Budeme zjišťovat, jak si v těchto energiích vedeme, jak se v nich cítíme. Jsou nám tyto energie vlastní, či nikoliv? A pokud ne, co mohu Já proto sama udělat?

Máme možnost nastoupit cestu k sobě, do nitra (meditace), cestu Lásky (k Bohu), a cestu Odpuštění.

Je to období umělecké tvořivosti, proto navštěvujte divadla, výstavy, koncerty, malujte, zpívejte nebo poslouchejte relaxační hudbu. Ukáží se nám i oblasti, kde si něco namlouváme, kde jsme odpojeni od reality. Zjistíme, kde víc sníme než žijeme opravdový život.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

6.2.-12.2.017

Hned na začátku týdne v pondělí se stal Jupiter ve Vahách retrográdním. Tato fáze skončí 9.6.017. Máme tedy dost dlouhou dobu na to, abych zjistili, co se nám ve vztazích podařilo, co už jsme pochopili a v čem nám přálo štěstí. Máme se vrátit zpět k situacím, které jsme ale příliš nezvládli a přehodnotit je. Patrně na ně budeme mít už jiný názor, a můžeme něco udělat ve prospěch té věci.

V úterý vstoupil Merkur do Vodnáře, a tím se hodně ulevilo naší mysli. Už není tak zatížena starostmi, povinnostmi a pesimismem. Nevrací se do minulosti, ale žije přítomností a pozitivně vyhlíží do budoucnosti. Zesílena je intuice, vynalézavost, vhledy, nápady, originální řešení, a toho všeho bychom měli využít. V komunikaci budeme více otevření, přátelští a tolerantní. Pohlídat si musíme jen příliš idealistický přístup a stavění si vzdušných zámků.

Slunce uzavírá sextil s Uranem a trigon k Jupiteru. I tím jsou podpořeny změny v našem každodenním životě, rozlet, expanze a radost z každého dne. Vše se nám bude zdát lehčí, snadnější a řešitelnější.

Slunce svým aspektem k Jupiteru posílí naše vztahy, a zmírní Úplněk ve Lvu, který nastane v sobotu 11.2.017 v 1,34 hod.. zároveň nastává stínové zatmění Luny. Je to důležitý čas zejména pro Lvy a Vodnáře, ale i pro nás ostatní. Přestaňme si hrát na důležitost, velkolepost a potřebu se autoritativně projevovat a někomu velet. Vyměňme to za humánní, přátelský a tolerantní přístup k druhým, jednejme ve jménu svobody, pravdy a rovnosti.

Slunce ve Vodnáři v trigonu s Jupiterem nám ukazuje, co potřebují naše vztahy, aby dobře fungovaly, a k čemu bychom měli směřovat. Jak by mělo zdravé partnerství vypadat? Měli by ho tvořit dva vyzrálí, moudří jedinci, silné osobnosti, svobodné bytosti, které jsou sami sebou,  vzájemně se milují, tolerují a jsou schopni se navzájem respektovat a žít v pravdě.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

23.1. – 29.1.017

Závěr tohoto týdne nejvíce ovlivní sobotní Novoluní ve Vodnáři, které nastane brzy ráno 28.1.017 v 1,08 hod.

Bude nás motivovat ke změně, odstartovat něco nového v našem životě, pustit se do nových projektů. Uvědomte si, že jste svobodní a že můžete tvořit to, co chcete a co vám přináší radost. Udělejte jakoukoliv, i sebemenší změnu. Např. přesuňte doma nábytek, vyměňte dekoraci, jděte jinou cestou z práce,  uvařte si něco, co jste ještě nejedli, apod. Zároveň vstupuje tento den Mars do znamení Berana, který přinese spoustu energie, odhodlání k činu, a odvahu realizovat naše záměry.  

Ve vztazích se může ochladit, přijdou nedorozumění i trápení, pocity nemilovanosti. Venuše uzavírá kvadraturu se Saturnem a ukáže nám, kde to ve vztazích ještě vázne. Kde je přísnost, kritika a chlad, tam nemá místo láska. Zkuste změnit úhel pohledu na partnera a lidi kolem vás. Vnímejte je víc srdcem.

Merkur v konjunkci s Plutem přináší nutnost změnit naše myšlení a postojů. Nevystačíme si už s manipulací, podezíráním a obviňováním a kritikou. Přestaňme tlačit na druhé, jen proto, aby bylo po našem. Neměli bychom dovolit našim myšlenkám, aby nás ovládaly, aby nás ničily. Učme se nepropadat beznaději, pesimismu, vztahovačnosti a domněnkám. Snažte se ladit pozitivně, hledejte ve všem spíš to dobré. Myšlenkou tvoříme svou realitu, tak jak smýšlíme o sobě a o druhých, tak se to děje, a vrací se nám to pak zpět. 

 

-------------------------------------------------------

16.1. – 22.1.017

Ve čtvrtek 19.1. ve 22,25 hodin se přesouvá Slunce do znamení Vodnáře. Energii řádu, systému, ukázněnosti a organizovanosti vystřídá energie uvolnění, osvobození, odlehčení. Věci se začnou dávat do pohybu. Vhodné období pro uskutečňování změn uvnitř nás i ve vnějším světě. Udělejte místo novému ve vašich životech. Učíme se přestávat lpět na starém a otvírat se novým možnostem, dělat si vize do budoucnosti. Vodnář je humánní, přátelský a bojuje za svobodu, rovnost a práva utiskovaných.  

Mars vytváří kvadraturu se Saturnem, a to může přinášet tvrdé  lokty, nezdravou ctižádost, ale i frustraci, zarputilost, vnitřní napětí a strach ze selhání, neschopnost konat. Zároveň se učíme znát správnou míru pomoci a obětavosti. Kdy je třeba nabídnout pomocnou ruku, a kdy už je třeba říci Ne. Tento aspekt vede také k přeceňování fyzických sil. Pokud něco nejde, tak to opusťte, a netlačte na „pilu“. Můžete zaznamenat úbytek energie, a tak více odpočívejte.

Venuše v Rybách se přibližuje k Chironovi a vytváří pozitivní aspekt s Plutem. Je tu možnost vyléčit své vztahy, tím, že vyléčíme svá zranění v oblasti duše. Pokud sami dokážeme přerůst svou bolest a strádání, nebude pak v našem životě místo pro utrpení.

Merkur se pohybuje od minulého týdne Kozorohem a symbolizuje reálné postoje, konstruktivní mysl a zdravý selský rozum. Drží nás při zemi, abychom nepropadli přílišným iluzím. Nemáme zapomínat stát nohama na zemi. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

9.1. – 15.1.017

Tento týden patří k těm náročnějším. Slunce uzavírá konjunkci s Uranem, a přináší do našich životů napětí, nervozitu a podrážděnost, ale i sklony k nehodám a úrazům. Počítejte s tím, že vaše plány vezmou za své, Uran vše převrátí na ruby. Neočekávané se stane skutečností. Aby toho nebylo málo, přidá se kvadrát od Jupitera. Zavládne nespokojenost, neschopnost se povznést nad situaci, ustoupit jako moudřejší. Místo toho trváme na svém a chceme si vynutit výhody, chceme víc a víc. Výsledkem je zklamání a naštvanost, protože chybí pokora. 

Nepodlehnout tomu všemu nám pomůže Mars v sextilu na Pluta, který vítá poctivou a obětavou práci. Vede nás k překonání potíží, cestou přijetí a odpuštění sobě i druhým, zkoumáním svých stinných stránek.

Ve čtvrtek 12.1.017 ve 12,35 hodin nastává Úplněk v Raku. Luna v Raku doplní T kvadraturu mezi Sluncem, Plutem a Jupiterem do tzv. Velkého kříže. Konstelace je to velmi citlivá, plná nepříjemných emocí a nejrůznějších reakcí. Do rozporu se dostává energie Raka a Kozoroha, s energiemi Vah a Berana. Řešením je nepřiklánět se jen k jedné straně, a neposilovat ji na úkor ostatních energií. Snažme se zůstat ve středu, hledat zlatou střední cestu. Velký kříž nám ukáže, kde máme ještě bolavá místa. Dotkne se základních oblastí našeho života : rodiny, práce, vztahů a našeho Já.

Současně se Venuše propojí s Neptunem a ukáže nám cestu z krizí, přes lásku, víru a naději. Nepřestávejte věřit v dobro! Soustřeďte se na světlo, anděly, světelné bytosti, jsou tu, aby nám pomohli.    

 

----------------------------------------------------------------------

2.1. – 8.1.017

První týden nového roku 2017 přináší přechod Venuše do Ryb, která je laskavá, soucitná, lidská a pomáhající. Ale také citlivá a lehce zranitelná. Přináší romantiku, ideály a touhu po splynutí duší. Merkur se nám vrátil díky zpětnému chodu do Střelce, abychom přehodnotili některé své názory, úvahy, přesvědčení a pravdy.

Slunce se dostává do konjunkce s Plutem, planetou osudovosti, moci, transformace a přerodů. Jme nuceni ke změně, a to v našich nejhlubších vrstvách podvědomí i vědomí. Každý z nás projde vlastním převratem, a může to bolet. Pomůže vědomí toho, že se vše děje jen pro naše dobro. Vše se děje pod energií Kozoroha, který představuje morálku, svědomí, úctu k životu, úctu k sobě i k druhým a úctu ke starší generaci. Vede nás k zodpovědnosti a spolehlivosti. Na druhé straně máme pochopit, co nás činí nepružnými, zkostnatělými a proč se nám nedaří změnit svůj život k lepšímu. Protože pak přichází podceňování se, sebedestrukce,  můžeme zažívat stavy bezmoci, strachů a úzkostí.

Tuto konstelaci bychom měli naopak využít k získání vnitřní síly, zocelení se, a k aktivnímu utváření svého života. Nikoliv k posílení svého Ega nebo ničení se. Učíme se přijmout život v jeho kotrmelcích, přijmout a akceptovat vyšší moc, vesmír, Boha.Nemělo by nás to svádět ke skrytým činům, k manipulaci a ke zbytečným bojůvkám.

Do hry se pomalu přimíchává kvadratura od Urana, který nás něčím nečekaným překvapí, něco zboří, vyvolá vzpouru a přinese změny, napětí a stres. Znamená to i větší nehodovost, sklony k úrazům. Opatrujte se.

 

 

-------------------------------------------------------------

27. 12 – 1.1.017

S tímto rokem se loučíme čtvrtečním Novoluním, které nastává v 7,56 hod. a je v Kozorohu. Každé novoluní přináší nový počátek a působí svým vlivem 14 dní až do následujícího úplňku. Je to příprava na rok 2017.

Slunce s Lunou je ještě spojeno s Merkurem a pozitivně aspektované Marsem Neptunem a Uzly. Ukazuje nám to směr naší cesty.

Je tedy posílena energie Kozoroha, což pro nás všechny znamená přijmout zodpovědnost za svůj život. Chovat se dle zákonů lidských i vesmírných, neshazovat vinu na druhé, ale plně si uvědomit svůj podíl na situaci. Přijmout, že jedině poctivá a trpělivá práce přináší trvalé hodnoty a ve svém výsledku zejména radost a to pravé uspokojení. Kladem je důraz i na svědomí, pokoru a spolehlivost. Žijeme tady a teď, a ve hmotném světě. Nemáme tedy opomíjet tento prostor. Novoluní nás vybízí k novému postoji v našem životě a začlenění výše uvedených vlastností do našeho konání. Plánujme a dávejme si reálné cíle na rok 2017. Uran nás zároveň pobídne vpřed, nebát se změn, dělat něco jinak, po svém a nově, situace vezmou spád. Končí jeho retrográdní fáze.

Mars s Neptunem v Rybách nám připomenou, jak důležitá je sounáležitost, láska, nezištná pomoc a obětavost.

Silvestr i Nový rok bude pod vlivem Luny ve Vodnáři, která přinese potřebu prožít tyto dny netradičně a dle svého svobodného uvážení. Nenutit se do žádné zábavy.

 

Přeji Vám, aby start do nového roku byl Vám požehnán, a nesl se v duchu spojení pozemského s nadpozemským.

Přivítejme nový rok 2017, který je pod vládou Slunce.

 

Eva

 

 

--------------------------------------------------------------------------

19.12. – 25.12.016

Týden je bohatý na nejrůznější vlivy. Začíná retrográdním Merkurem, který nás vrací zpět, popřemýšlet o tom co bylo, co se podařilo, co méně. Přehodnotit, dobře promyslet další kroky, a to vše s vědomím odpovědnosti. Ukáže nám, jak nám škodí tvrdohlavost, zatvrzelost, negativní postoje a jakých zastaralých názorů se stále přidržujeme, protože to posiluje naše Ego. Může něco skončit dřív, než si to přejeme, nebo dřív než to stačíme dokončit. Nechte to být. Nejasnosti, nepochopení, či nedorozumění se vloudí do komunikace mezi lidmi. Doprava může kolabovat, častější budou nehody, úrazy, bude váznout organizování akcí, nedoporučuje se podepisovat smlouvy. Je tu čas zklidnění, ponoru do svého nitra, rozjímejte, meditujte. Neobviňujte sebe ani druhé a rozpouštějte strach a obavy láskou a vírou.

Není náhoda, že planeta Mars přechází do znamení Ryb v tomto předvánočním období. Děje se tak proto, aby posílila v nás sounáležitost, soucit, sdílení, láskyplnost, nezištnou pomoc a dobré skutky. Zesílí i energie romantiky, ideálů a lásky. Negativním projevem však je citové rozpoložení vedoucí k závislostem, k pasivitě, pocitům oběti a bezmoci. Silněji bude působit alkohol, omamné látky, nikotin, léky, drogy,..

Ve středu 21.12. v 11,45 hod. nastává zimní slunovrat, což je počátek ročního období zimy. Slunce přechází do znamení Kozoroha, a s ním přichází učivo o přijetí zodpovědnosti, dodržování pravidel, zákonů, ukázněnosti. Máme se učit plánovat, organizovat, dát svému životu řád a pravidelnost. Moudře se rozhodovat, jednat, jít vytrvale krok za krokem za svým cílem.

Vládce Kozoroha Saturn vytvoří trigon s Uranem, což znamená posun, nové výzvy, změny k lepšímu, svobodnějšímu. Osvědčeně a již časem ověřené se spojí s novátorskou energií, otevřou se nové možnosti naší budoucnosti. Vítejte v sobě to nové, neznámé.

Nesmíme se však nechat rozkolísat opozicí mezi Jupiterem ve Vahách a Uranem v Beranu. Jakmile budeme stranit jen jedné straně, porušíme rovnováhu. Buď budeme sobci, nebo budeme potlačovat sebe a dělat nesmyslné kompromisy.  Je třeba hledat střed, být sám sebou, ale otevřít se i spolupráci s druhými. 

Konstelace konce týdne - Štědrý večer a Božího hod vánoční- jsou velice příjemné, pohodové, láskyplné, plné štěstí, radosti, velkorysosti i nečekaných překvapení a zážitků. Energie těchto dnů přinášení i zmoudření a pokoru do vztahů.

 

Požehnaný vánoční čas vám všem. Mějte se rádi!

S láskou

Eva

 

Související obrázek

připojuji text a píseň Petry Janů " S láskou má svět naději".

https://www.youtube.com/watch?v=Nxbv0cxEwa4

 

Proč lásky není všude dost
Proč se tak nosí lhostejnost
Proč tolik lidí před sebou vidí
Jen vlastní skvělou budoucnost

Ti, kteří žijí závistí
A jdou jen za svou kořistí
Bez kouska lásky změní se v masky
A suché stromy bez listí

S láskou má svět naději
S láskou se stíny ztrácejí
S láskou, s láskou, věřte jí

Kam se to řítí dnešní svět
Co lidi nutí zabíjet
V tom lidském úle bez dobré vůle
Nebude pro nás žádný med

S láskou má svět naději
S láskou se stíny ztrácejí
S láskou, s láskou chceme žít, nebát se rána

S láskou se stíny ztrácejí
S láskou, s láskou budem žít, to vím, to cítím
S láskou, s láskou

 

 

--------------------------------------------------------------------

12.12. – 18.12.016

V tomto týdnu nás čeká Úplněk ve znamení Blíženců. Nastane ve středu 14.12. v 1,07 hod..

Zasáhne naši oblast myšlení, komunikace, názorů, víry a vyššího poznání. Do jaké míry jsme pochopili, že si realitu tvoříme sami, a to díky svým myšlenkám? Stav naší mysli rozhoduje o každé minutě našeho života, o tom, jak pak reagujeme navenek. Proto je tak důležité udržovat své myšlenky čisté, pozitivní, nezaujaté a láskyplné. A pak budeme mluvit i konat dobro.

Tento úplněk znamená rozpor mezi Lunou v Blížencích a Sluncem ve Střelci, ale naším úkolem je sladit tyto energie. Výsledkem je pak oduševnělá pozitivní mysl, která neplodí povrchnost, pomluvy, intriky a nečestnost. Plodí ušlechtilé zájmy, moudré myšlenky, skutečnou touhu po vyšším poznání. Sledujme, jak o kom smýšlíme, jaké názory v nás převládají, jakými myšlenkami se zabýváme. Probíhá neustálá transformace našeho vědomí, jedině pak může nastat pokrok.

Není třeba velkých slov, dlouhých diskuzí, analyzování, ani se zaobírat drby, pomluvami nebo prosazovat své pravdy. Stačí být, hledat a nacházet smysl toho všeho, co se v nás a kolem nás děje a proč.

Týden zakončí zlatá neděle a rozsvícení poslední svíce na adventním věnci-symbol NADĚJE.

Výsledek obrázku pro adventní věnec obrázek

 

 

-------------------------------------------------------------------------

5.12.-11.12.016

Slunce se kontaktuje se Saturnem ve Střelci, a tuto konjunkci pocítíme i příští týden. Co to znamená? Naše vyzrávání, zmoudření a přijetí zodpovědnosti za sebe. Vede nás to k řádu, k systematickému konání, k dodržování pravidel, ale i respektování autorit. Saturn je přísný učitel, který má hodně času, a který nás pěkně krok za krokem vede k tomu, abychom si tyto vlastnosti osvojili. Proto dodržujme zákony, pravidla, smlouvy. Jde o to, aby každý z nás byl sám sobě učitelem, abychom byli ukáznění a řídili se svým vlastním svědomím. Např. dodržujme při jízdě předepsanou rychlost, ne jen když vidíme policii, že měří.

Tato konstelace chce, abychom svůj život brali vážně, více do hloubky, abychom zmoudřeli a pochopili, co znamená kvalitní život. Není to přežívání, není to naříkání, pesimismus, stěžování si na osud. Ve vesmíru,v přírodě jsou daná jasná pravidla, a my pod ně také spadáme. Jejich nedodržování nese své důsledky.

Dojde k zastavení, zpomalení-nebraňme se tomu, o to víc se nabízí prožívání.

Se zkvalitněním našeho života jde ruku v ruce i proces změny. Otevřít se novým proudům, osvobodit se od zátěže, staré nahradit novým. Proto uklízejte, vyklízejte, fyzicky i ve svých myšlenkách, aby se uvolnilo místo pro nové. K tomu nám pomůže Uran, který přispívá svým trigonem na Slunce a Saturn. Vidíme řešení a jdeme svou cestou.

Venuše přechází z vážného a zodpovědného Kozoroha do znamení Vodnáře. Tato Venuše nechce být upjatá, konzervativní a poslušná. Potřebuje ve vztahu dýchat, cítit se svobodně a partnera staví na rovno sobě. Chce se bavit, chodit do společnosti. Chce se líbit a ukazovat svou odlišnost a nezávislost. Bohužel se nerada váže a pro trvalý vztah není zrovna výhrou.

Slunce sextil Jupiter nám říká, abychom se radovali z každého dne, děkovali za dary, kterých se nám dostává. Abychom se ladili pozitivně a věřili ve své vnitřní světlo.

Merkur v sextilu na Neptun nám připomíná, jakou důležitost mají naše slova, jak záleží na tom, co a jak sdělujeme ostatním. Přináší více lásky do našich slov a myšlenek,  porozumění, takt a sdílení. Slovem můžeme zranit nebo obdarovat. Co si zvolíme?

A máme tu stříbrnou neděli a třetí adventní svíci – symbol Lásky

Související obrázek

 

----------------------------------------------------------------------------------------

28.11. – 4.12.016

Týden ovlivňuje úterní novoluní ve Střelci, které odstartovává nové názorové proudy v nás, změny cílů a směřování v životě. U někoho to probudí zájem o studia duchovních nauk, o meditace, cestování, jiný si zase ujasní svou filosofii, to čemu věří. Nov nás všechny vyzývá k životu v pravdě, nenechávat si názory pro sebe, neschovávat se za názory druhých a jen přitakávat. Nechme promluvit vnitřní moudrost a dle ní se chovejme a jednejme. Moudrost znamená nehádat se, neodsuzovat druhé za jejich názory, neprosazovat si svou, nepovažovat svůj názor za jediný správný. Každý má svou pravdu. Ruku v ruce s moudrostí jde i tolerance a svoboda, svoboda víry a vyznání.

Otázky pro Nov:

Dokáži přijmout zcela odlišný názor od druhých? Jaké emoce to ve mne vyvolává ? Žiji také podle toho, co hlásám a říkám ? Jakou masku si nasazuji ? Mluvím pravdu? Dokáži být velkorysá?  Dokáži splnit to, co slibuji ?

Slunce se dostává do kvadratury s Neptunem, což přináší nejasnosti, rozpory v nás, tápání, co je pravda a co ne. Čemu věřit a co je sen, ideál ? Můžeme si leccos namlouvat a v těchto dnech se objeví pravda. Ta může bolet, přinést zklamání, rozčarování, ale i vyjasnění a zbavení se iluzí. Možnost pro změnu, nesetrvávat v klamu, závislosti a možnost se posunout dál. Ne chlácholit, slibovat a jen mluvit, důležité jsou postoje a skutky!

Mars v trigonu na Jupitera nás přesune do partnerství, obchodních aktivit, navazování nových vztahů a spolupráce. Přinese uvolnění, více prostoru a tolerance. Podporuje přátelská setkání, srazy, adventní večírky a umělecké zážitky.  

Merkur se přesune do Kozoroha a společně s Marsem nám pomůže se vypořádat s předvánočními úkoly, nákupy, úklidem a povinnostmi, dokončit staré resty. V neděli se zastavte, sdílejte s přáteli, zúčastněte se nějaké adventní akce, projděte se k vánočnímu stromu, poslouchejte hudbu, vnímejte adventní čas.

Zapalte druhou adventní svíci, která symbolizuje VÍRU.

 

Svíčky, Vánoce, Advent, Světlo, Příchod

 

 

--------------------------------------------------------------------

21.11. – 27.11.016

Týden je ve znamení přechodu Slunce ze znamení Štíra do znamení Střelce. A to v pondělí, ve 22,24 hod.. Začíná čas kdy se vynoříme z hlubin svého nitra a pozvedneme hlavu výše k nebesům. Je to Střelec, který míří svým šípem do výšin, má smělé vize, cíle a vrhá se za nimi. Věří si, je rozeným optimistou, ale i idealistou. Jeho ohnivá povaha v něm zapaluje smělost, nadšení a touhu po vzdělání a dobrodružství. Hledá smysl života a je bojovníkem za spravedlnost. Rád riskuje. Nižší typ Střelce však může být nenasytný, povýšený a chce stále víc a víc.

Střelcem prochází zároveň Merkur a Saturn, kteří spolu vytvoří konjunkci. A přinášejí další téma tohoto znamení, a to je pravdivost, otevřenost a poctivost. Vlastnosti nezbytné k duchovnímu růstu. Pokud člověk nedokáže žít v pravdě, ctít zákony a jednat čestně, nemůže se posunou dál.  Saturn klade důraz v tomto spojení na zodpovědnost za slovo a myšlenky. Jaké tvoříme myšlenky, na co myslíme, jak smýšlíme o sobě i druhých, dle toho si tvoříme realitu.

Máme se zabývat vážnými tématy, pochopit souvislosti a smysl toho všeho, co se kolem nás děje. Tím se stát vědomějšími a moudřejšími. Nemáme být pesimističtí, ustrašení, úzkostní a trápit se. Naopak by v nás měla zvítězila naděje a víra. Merkur v trigonu na Uran nabízí nový pohled na situace, nadhled a chuť udělat změnu.

Silné tlaky na očistu či transformaci můžeme cítit v oblasti lásky, vztahů, partnerství, spolupráce a peněz, Venuše uzavírá konjunkci s Plutem v Kozorohu. Osudovost zasáhne, tam , kde je třeba, a nemusí to být příjemné. Navenek se projeví tlaky, žárlivost, pomstychtivost, nevěry, manipulace, beznaděj, zklamání, rozpad vztahů, pocity opuštěnosti a oběti, finanční krachy. Je třeba to prožít a pak to nechat zemřít jednou pro vždy, vyčistit a opustit. Přijmout zodpovědnost za každý navázaný vztah, spolupráci, finanční transakce a jednat morálně.

Luna ve Štíru přispěje k duchovnější a klidnější atmosféře 1. adventní neděle. Zapalte první svíci Mír, na adventním věnci.

 

Výsledek obrázku pro adventní věnec obrázek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

7.11.-13.11.016

Tento týden je bez velkých výrazných aspektů. Ještě doznívá sextil Slunce s Plutem, který nám pomáhá ustát těžší karmické lekce. Ano, stále probíhá naše vnitřní očista, vyrovnáváme naše dluhy z minulosti. Slunce v konjunkci s Černou lunou ukáže dramata uvnitř nás samotných, naše temné stránky, pohnutky, otvírá se to nevědomé v nás. Pojmenujme si všechny pocity, neutíkejme před nimi. Abychom se mohli vyléčit, musíme vědět, co máme léčit. Buďme proto pozorní k tomu, co nám naše nitro o nás sděluje.

Máme vztek ? Hněv? Žárlíme na někoho ? Toužíme se pomstít? Máme potřebu ovládnout druhé a mít je ve své moci? Nebo máme pocit, že nás někdo nebo něco dusí, tlačí ke dnu? Po pravdě si odpovězte.

Mars přejde ve středu ráno do znamení Vodnáře. Podpoří energii vzdušných znamení Vodnářů, Vah a Blíženců. Zkomplikovat situace může ale Býkům, Štírům a Lvům, pokud se budou projevovat příliš arogantně a vzdorovitě.

Pro všechny je posílena energie svobody, nezávislosti a potřeby změn. Venuše se přesune v sobotu do znamení Kozoroha a bude dbát na stálost ve vztazích a připomínat zodpovědnost. Povede nás k moudrému řešení případných sporů v partnerství i v mezilidských vztazích.

I planeta Merkur změní své působení a přejde v sobotu do Střelce. Přinese více radosti, optimismu, nové výzvy a ideály, zájem o duchovní literaturu, semináře, přednášky.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

31.10. - 6.11.016               

                                       Související obrázek

Těšme se, máme před sebou týden, ve kterém se nebude dít nic tak divokého jako v předchozích dvou týdnech. Nabízí se nám větší klid, zastavení, rozjímání a ponor do své duše. Nakonec jsou „dušičky“, a o tom to také je. Vzpomínka na ty, co už nejsou mezi námi, návštěvy hřbitovů, dlabání dýní, zapalování svíček. To vše podporuje vesmír.

Vrcholí aspekt Slunce v trigonu s Neptunem, o kterém jsem psala minule, a tudíž vše platí i pro tento týden.

Vesmír nám posílá zprávy přes intuici, podporuje nás, vede nás životem a do svého středu. Je to čas, kdy můžeme zkoumat, po čem tak hluboce naše duše touží?  Je to čas lásky, naděje, víry, přijímání a odevzdávání. Vede nás to k duchovní cestě, k víře, k prozření, že existuje jiný než materiální svět, něco vyššího, co nás přesahuje. Odevzdejme vše, co nás trápí a bolí Bohu, vesmíru,.. Staňme se láskou, světlem ! Láska vše zahojí !

Pak můžeme prožít naplno větší sounáležitost, vzájemnou pomoc, sdílení a bezpodmínečnou lásku.

Merkur ve Štíru uzavírá sextil s Plutem a to by nám mělo pomoc při práci s myšlenkami. S těmi, které nás obtěžují, a stále se nám honí hlavou, se nezabývat a nechat je s láskou odejít. Je třeba to trénovat a být neustálým pozorovatelem toho, na co myslíme. Zároveň se lépe nacítíme na druhé, vytušíme, co se děje uvnitř, pochopíme souvislosti a v cítíme se.

Po výukových lekcích ve vztazích, přichází Venuše v trigonu s Uranem, nastává uvolnění, příjemná atmosféra, přátelská setkání, oživení vztahů nebo pro někoho nová vášnivá láska a vzrušující momenty. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

24.10. – 30.10.016

Nejpozitivnějším aspektem tohoto týdne je čtvrteční konjunkce Slunce s Merkurem ve Štíru. Je nám umožněno pochopit „proč“, najít příčiny. Slunce ozařuje naši mysl, která tím hledá a nachází souvislosti, bádá a hloubá v hlubinách. Není povrchní, chce víc. Objevuje skryté, potlačené a vynáší to na povrch, aby bylo pročištěno a odstraněno. Ale především nás tyto energie vybízejí k ODPUŠTĚNÍ!!! Odpuštění sobě a druhým!!

Toto je i téma nedělního novoluní ve Štíru, které bude podpořeno ještě trigonem od Neptuna. Tedy přichází podpora vesmírných sil-Lásky, Boha, andělů-k tomu, abychom tento úkol zvládli. Kdo se napojí na tyto energie pomoci, prožije mystické zážitky, uvolnění, zklidnění, pochopí, že vše je tak jak má být, že vše dává smysl, a že se vše děje pro naše dobro. Procítíme pomoc, podporu, vědomí toho, že na to nejsme tady sami. Proto se napojujte na vyšší zdroje, relaxujte, meditujte, poslouchejte duchovní hudbu, pobývejte v přírodě a naslouchejte své duši. Pomocí rituálu si stanovte s čím se chcete ve svém životě rozloučit, s jakými navyklými myšlenkovými pochody. Mohou to být zlozvyky, nějaká závislost, náruživost, ale především opustit hněv, žárlivost, boj, podezíravost, pomstychtivost. Štír přináší téma peněz, dluhů, závazků, sexuality, moci a smrti. Zapátrejte proto v těchto oblastech a nastavte si nové postoje, vize, začněte jinak. Novoluní je vždy o nových začátcích. Proto nalézejte, propusťte a odpusťte.!!

Současně stále procházíme obdobím vztahových zkoušek, které přinesou nejednu zatěžkávací situaci, tak jak značí Venuše v konjunkci se Saturnem. Jde o test zralosti, moudrosti a vyspělosti. Držím nám všem palce, abychom obstáli.

Před novoluním vždy jsou dny plné napětí a nebude tomu jinak ani nyní, zejména v sobotu. Budou vládnout energie napětí, nebezpečí, vzdoru, agrese a zmatků. Pozor hlavně v dopravě, mohou praskat žárovky, zlobit mobily a ostatní technika. Energie Urana se potřebuje někde vyventilovat a tlačí do změn. Tam, kde se změně bráníme, přijde kolaps. Proto jděte změnám naproti. Napětí v sobě prodýchávejte, zaběhejte si, bubnujte anebo pomocí meditace se zklidněte.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

17.10. - 23.10.016

Ještě můžeme cítit slabší dozvuky předchozích konstelací, ale jinak týden začíná celkem klidně a pohodově. Luna v Býku nás přiměla k většímu zklidnění a chuti si užívat po všech stránkách. Venuše v úterý vstupuje do znamení Střelce, což ji přidá na ohnivosti, vášnivosti a nadšení. Začne si nárokovat více svobody, tak svůj protějšek ničím nesvazujte. Daleko víc se ve vztazích nasmějeme. Slabinou této Venuše je však nestálost a idealistické představy. Ani četná milostná dobrodružství se nevyplácejí.

Ve středu utvoří Mars konjunkci s Plutem, což je energie  nabitá agresivitou, bojem, potřebou dominovat, ničit, bořit a ovládat, pokud není po našem. Můžeme být někým tlačeni k nějakému rozhodnutí či krokům. Využijte této konstelace k hlubšímu ponoru do svého nitra, k pročištění negativních emocí, k procesu odpuštění. Ptejte se sami sebe, v čem a proč potřebujete mít věci pod kontrolou ? Proč musíte mít navrch nad někým? Co je to za emoci, která se ve vás při tom ozývá ?

Aby to nebylo tak snadné, zároveň bude působit Merkur v opozici na Urana. A ten se s ničím nepáře, prostě se naštve, vybouchne, a řekne všem velmi důrazně, co si myslí. Vede k přehnaným a neuváženým rozhodnutím, rozptýlenosti, roztržitosti a velkým zmatkům. Proto je kladen důraz v těchto dnech na větší koncentraci, klid, rozvahu, a to zejména v dopravě, ale i v vztazích. Dejte svým rozhodnutím čas, zvažte všechna pro a proti. Toto vše je zkouška toho, zda dokážeme za jakékoliv situace zachovat vnitřní klid, rozvahu a nezmatkovat.

V neděli 23.10. v 1,47 hod. vstupuje Slunce do znamení ŠTÍRA.

 

---------------------------------------------------------------------------------

10.10. – 16.10.016

Začátek týdne nebude špatný, konjunkce Merkura s Jupiterem přinese naději, optimismus, otevřenost, chuť si povídat, debatovat, vyřizování na úřadech. Budeme se cítit uvolněně a svobodněji.

Avšak od čtvrtka začne přituhovat. Nejen že ještě působí aspekt kvadratury mezi Sluncem a Plutem z minulého týdne, ale přidá se i opozice s Uranem. A to si žádá velkou opatrnost, klid, sebekázeň. Jsou to energie střetu, vzdoru, spěchu, nervozity, bojů, nečekaných zvratů, destrukce a manipulace. Něco nás může zaskočit, překvapit, povede nás to k unáhleným činům a rozhodnutím. Dejte si na všechno čas, a dobře vše promyslete. Můžeme být sami sobě protivní, nenaloženi, nervózní a náladoví. Snadno nás něco vykolejí a vyvede z míry. Na jedné straně bude velmi nutkavá potřeba osvobodit se, vymanit se z nevyhovujícího a jít svou vlastní cestou. Opakem pak bude neschopnost vyřešit situaci, udělat radikální řez a nastolit změnu. Někdo bude chtít na sebe upozornit zkratovitým jednáním, výstředností, oponováním, nic se mu nebude zamlouvat. Budou padat ostrá slova, pozor na nehody, rychlou jízdu

Nedělní úplněk v Beranu v 6.24 hod. to celé ještě vyostří. Dotkne se to hodně vztahů partnerských i mezilidských. Dokážeme se domluvit nebo budeme mezi sebou bojovat? Zvítězí tolerance nebo sobectví ? Nenechme se k ničemu vyprovokovat, zkoušejme zůstat za každých okolností klidní, zhluboka dýchat. Udělejme všechno pro svůj vnitřní klid a udržení harmonie v sobě. Poslouchejte meditační nebo relaxační CD, zpívejte si.  

 

----------------------------------------------------------------------------------

3.10.-9.10.016

Minulý týden jsme si mohli užít plnou náruč darů od Jupitera, který se spojil se Sluncem ve Vahách. Byl to týden vcelku klidný, pohodový, vrcholil novoluním ve Vahách, které odstartovalo novou etapu ve vztazích a spolupráci.

V těchto dnech jsme po silným vlivem kvadratury Slunce a Pluta. Je kontrolováno naše Ego, do jaké míry nás řídí a diktuje nám. Zda chceme stále dominovat, kontrolovat, mít moc a vším manipulovat. Nebo se naučíme přijímat situace tak jak přicházejí s vědomím toho, že je tu něco vyššího co nás přesahuje a čemu je třeba důvěřovat. I když to bolí a je to nepříjemné, tak to má vyšší smysl. Pokud jednáme z pozice Ega, tím náročnější zkoušky budou přicházet.

Někdo bude usilovat o moc, vztekat se , hněvat se a chovat se jako nadčlověk, někdo naopak si připadá bezmocný, zdrcený, bez energie, udolaný životem. Jako by šel osud proti. Projevuje se osudovost, něco co se děje bez nás a o nás, ale mi to nemůžeme zvrátit. Můžeme to jen přijmout, pochopit, poučit se a mít nadhled, být si vědomí toho, že je to pro naše dobro. Jakmile půjdeme proti, doplatíme na to. Pokud něco nejde, netlačte na to, nechte to být.

Na tom všem si můžeme uvědomit naše vnitřní pohnutky, pocity, emoce, o které tu také běží. Jak reagujeme, když není po našem? Co se odehrává uvnitř nás za pocity? Přiznejme si je, tím už nebudou mít takovou moc nad námi. Oblastí, kde se to děje jsou vztahy partnerské a pracovní, ale jde i o uzavírání smluv. Pozor, abyste nepodlehli tlaku někoho a nepodepsali to, co nechcete.

Venuše ve Štíru se spojila s Černou lunou, je tudíž posílena smyslnost, vášnivost, pudovost, ale i různá pokušení v lásce a ve financích.

Merkur opouští v pátek ráno znamení Panny a přesouvá se do Vah. Nabídne nám se podívat na věc očima druhého a nezaujímat takový kritický pohled. Máme se učit být v harmonii se svými myšlenkami, vědět, kdy se jim věnovat a kdy je naopak opustit. Naučit se nestranit jen jedné straně, ale vidět obě strany mince. Vyvážit to, co potřebuji já s tím, co potřebují ostatní. Merkur chce, abychom byli rozvážnější než se pro něco rozhodneme. Především však, aby byly naše myšlenky mírumilovné a láskyplné

 

"Dívejte se na sebe a ostatní

andělskýma očima,

a spatříte nádherný svět plný 

zářivého světla a naděje." 

Doreen Virtue, Ph.D.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

19.9. – 25.9.016

Astrologickou událostí tohoto týdne je vstup Slunce do znamení VAH ve čtvrtek 22.9. 016 v 16,22 hodin. Tím se loučíme s létem a vítáme další roční období podzim, nastává podzimní rovnodennost. Délka dne a noci je vyrovnaná. A to symbolizují přesně Váhy- rovnováhu, vyrovnanost, harmonii. Ne extrémy, ale vyváženost. Neopomíjet ani nestranit jen jedné straně. Váhy nás učí spolupráci, empatii. Hlavním tématem jsou vztahy, kde se velmi rychle zviditelní nerovnováha v podobě nefungujících a narušených vztahů. Váhy neznají Já nebo Ty, pro ně existuje jedině MY společně. Pakliže neuhlídáme své Ego a nebudeme ochotni s druhými spolupracovat a řešit situace smírem namísto boje, nastane problém. Problém ale nastane i v případě, kdy se naopak jen řídíme tím, co potřebuje druhá strana a zapomínáme přitom na sebe. Proto je třeba hledat střed, tj. to MY, co vyhovuje oběma stranám stejně. To je rovnováha, tj. kompromis.

Slunce se zároveň spojí s Jupiterem, planetou štěstí radosti, rozmachu, moudrosti a vývoje. Pomůže nám tedy k tomu, abychom zmoudřeli a dokázali zharmonizovat vztahy kolem sebe. Pokud se budeme jen trochu snažit, bude  nám pomoženo a ucítíme podporu vesmíru. Pokud naopak nebudeme stále spokojeni s tím co máme, a nebudeme si vážit sebe ani druhých lidí, doplatíme na to. Vesmír nás bude zkoušet, pokoušet, co v nás převládne. Slunce v konjunkci s Jupiterem bude totiž zároveň pod kvadraturou s Marsem, který nás bude ponoukat k tomu, aby zvítězilo naše Ego, abychom si urvali ze všeho pro sebe nejvíc. Výsledkem je pak nevděčnost, nepokora, sobectví a rozpadlé vztahy.

Mysl se uvolní díky tomu, že končí retrográdní fáze Merkura, a ten vytvoří trigon na Pluta. Rozpleteme nepřehledné situace, srovnáme si myšlenky a ujasníme si své cíle.

Planeta lásky Venuše se přesouvá v pátek do znamení Štíra. S tím přichází větší smyslnost, vášnivost, hluboké prožitky, ale i žárlivost, vlastnění druhého a partnerské krize. Hlídejme si manipulaci, pomstychtivost a nenávist. Namísto toho se snažme odpustit druhým

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

12.9. – 18.9.016

Vyhýbejte se lidem, kteří neznají nic víc než slovní útoky, zesměšňování, odsuzování druhých a kritiku. Na cokoliv zavedete řeč, všechno je špatné, pohoršující, odsouzeníhodné, nedokonalé. Takové jedince nepřesvědčujte o ničem, je to zbytečné. Ponechte jim jejich „pravdu“, ale nikdo vás nemůže nutit k tomu, abyste byli v jejich společnosti. Ostré útoky a jedovatost nenajdete u láskyplných a mírumilovných lidí, ale používají je ti, kteří jsou nešťastní, nevědomí, a kteří si myslí že tím mají navrch nad ostatními. Ve skutečnosti je to blok, který by tito lidé měli u sebe řešit.

Toto vše je už předzvěstí pátečního úplňku v Rybách včetně zatmění Měsíce. K této konstelaci se přidá Mars s Chironem. Půjde o dosti těžké energie, zejména o velkou psychickou zátěž. Lítost, zklamání, rozčarování, pocity oběti a zneužívání, deprese. Staré bolístky a křivdy mohou díky tomuto úplňku vyplout na povrch. Připomene se nám naše nejzranitelnější místo, Achillova pata. Může to bolet. Tuto bolest můžeme jedině přijmout, prožít a přerůst.

Někteří z nás však mohou díky velkému vnitřnímu zranění kolem sebe kopat. Nepomůže hněv, agrese, vyčítání, vztekání se, útoky na druhé, ale ani citové vydírání. Pokud se takto někdo chová, je to voláním o pomoc.

Pomůže nám přijetí svých slabin, sebeanalýza, ale i shovívavost vůči slabinám druhých. Kritika způsobuje odpor, empatie otvírá srdce. Neposuzujme vše jen rozumem, důležité je umět naslouchat druhým, umět se vcítit do jejich situace, přijmout druhé s jejich chybami, takové, jací jsou. Snažme se nahlížet i na druhou stranu mince. Jít naproti změnám uvnitř sebe, ale nechtít změnit a spasit okolí a všechny lidi na světě. Se změnou musíme začít u sebe, tak jak nás k tomu vybízí Mars v trigonu na Urana.

Venuše v opozici na Urana se pak ptá, zda dáme přednost partnerství či zvolíme svobodu. Uvolní nebo naopak u někoho vyhrotí problémy v partnerství. Můžeme si dopřát fascinující podívanou, zážitek, flirt. Chceme prostě prožít závěr týdne jinak než běžně.  

 

---------------------------------------------------------------------------------

5.9. – 11.9.016

Stále ještě doznívá slabě vliv T-kvadratury popsané v minulé předpovědi. Můžeme ale už cítit více energie, a to, že se věci dávají konečně do pohybu. Za to vděčíme planetě Mars, která odchází od vlivu Saturna a začíná tvořit trigon s Uranem a díky Slunci, které opouští vliv Neptuna. Snažíme se o odpoutání se ze závislostí na někom nebo na něčem a razíme si cestu k větší samostatnosti a svobodě. Příhodná doba podniknout změny. Přijdou nápady, nabídky a padnou rychlá a náhlá rozhodnutí. Jen si musíme ohlídat zbrklost, podrážděnost a nechtít všechno hned a nerozčilovat se. Neútočit kriticky na druhé. Slunce je stále v nepříznivém aspektu k Martovi.

Saturn s Neptunem je v napěťové vazbě. Díky tomu zjistíme, jaká je realita, a kde jsme si situace nebo lidi přikrášlovali.

Slunce uzavírá ale trigon s Plutem, a tím podporuje v nás naše odhodlání, vnitřní sílu, schopnost osobní proměny, překonávání překážek, houževnatost a pevnou vůli. Jen tak se nevzdáváme, dosahujeme svých cílů. Zejména v pracovních a praktických záležitostech se nám bude více dařit.

V lásce a ve vztazích přicházejí osudové momenty, učíme se najít ty pravé hodnoty (Venuše sextil Saturn a kvadratura s Plutem).

Zároveň vztahy ovlivní silně vstup planety JUPITER do znamení VAH dne 9.9. Zrozencům tohoto znamení  nabízí po dobu jednoho roku expanzi, štěstí, hojnost, cestování, vzdělávání a duchovní růst. Takže Váhy těšte se!!! Pozitivní vliv Jupitera pocítí i Blíženci a Vodnáři!

Pro nás pro všechny je tu pak téma spravedlnosti, rovnováhy a moudrosti v mezilidských vztazích. Více viz. Dlouhodobé vlivy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

29.8.- 4.9.016

Hlavní konstelací tohoto týdne je čtvrteční (1.9.) Novoluní v Panně v 11,04 hod., které je pod palbou nepříjemných a těžkých aspektů, opozice od Neptuna a kvadratury od konjunkce Marse se Saturnem(viz.minulá předpověď). Zároveň nastává prstencové zatmění Slunce. Tudíž situace dosti náročná a plná zkoušek a výzev. Naše vědomé Já je zastíněno.

Novoluní v Panně nás vede k tomu, abychom se postavili nově k tématu práce, služba, každodenní povinnosti, a ke zdraví. Tam kde nejsme v souladu s energií Panny ( pracovitost, skromnost, píle, ochota, trpělivost, správné vyhodnocování a analyzování denní situace) se ukáží problémy. Zjistíme, kde nám chybí vcítění se do druhých. Ze strachu, abychom byli perfektní se nutíme do výkonů a očekáváme od druhých totéž. Pokud druzí nesplňují naše očekávání, přichází stres, smutek, ale i výčitky a kritika. Novoluní-tedy nový pohled na situaci nás vede k tomu, abychom si uvědomili, že nikdy nevíme, v jaké situaci se druhý člověk nachází, a co prožívá, a tudíž ho nemůžeme soudit. Je proto potřeba se učit většímu soucitu a pochopení pro druhé, namísto poukazování na jejich chyby. 

Může nás ovládnout chaos, ničemu nerozumíme, nemáme rozumné vysvětlení proto, co se děje kolem nás. Máme pocit, že se proti nám vše spiklo, že jsme obětí někoho či něčeho. Přichází rozčarování, nic není tak, jak jsme si mysleli. Narůstá v nás vztek, hněv, že se věci nedějí tak, jak chceme a potřebujeme, že nemáme vše pod kontrolou. To je ale hlas našeho Ega v nás. U někoho se naopak může projevit splín, netečnost, skleslost, pocity beznaděje. Naše těla jsou oslabená, náchylná k nemocem. Objeví se i více podvodníků, dávejte si pozor, abyste někomu nenaletěli.

Novoluní nás vyzývá k tomu, abychom se naučili dát do souladu rozum a cit, práci a relaxaci, myšlení a intuici, usilování a plynutí, realitu a sen. Jakmile straníme jen jedné části v nás, nastává nerovnováha, a tím ta potlačená stránka v nás se dere nekontrolovatelně a nevědomě na povrch.

Přijměte proto vše, co se kolem Vás děje, přiznejte si, čemu jste věnovali větší pozornost na úkor něčeho jiného a vylaďte se. Netlačte na pilu, nechtějte za každou cenu to pochopit, nyní na to není čas, proč, zjistíte později. Věnujte se praktickým činnostem, uklízejte, dělejte čistky doma a v práci. Je třeba zacílit mysl jedním směrem, zabránit roztěkanosti a nesoustředěnosti. Vaše mysl si uleví a bude připravena na nové podněty.  Nedělejte ale nic na sílu, hlídejte si své rezervy a nepřepínejte se.

Od 30.8. do 22.9. nastává zpětný (retrográdní) chod Merkura. Navrátí nás to k přemýšlení, analyzování dřívějších situací. Komunikace může váznout, těžko se budeme na něčem domlouvat, všímejte si i detailů, které jsou nyní důležité. Vše si dobře překontrolujte. Radí se nepodpisovat smlouvy, dohody, v dopravě počítejte se zmatky, průtahy, zácpami.

Buďme k sobě milí, příjemní a tolerantní tak, jak nám to radí Venuše, která přešla do svého znamení Vah. Dává nám možnost využít diplomatického jednání a učí nás kompromisům. Pomůže nám uhladit a zharmonizovat situace ve vztazích. Neztrácejte optimismus a naději! 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

22.8. – 28.8.016

V pondělí v 18,40 hod. přechází Slunce do znamení Panny a s tím přichází čas sklizně, téma práce a plnění povinnosti. Co jsme v minulých měsících zaseli, to nyní sklidíme. Přechod Slunce do Panny je tentokrát pod trigonem od Urana, vypadá to, jako bychom se už těšili na to, že náš život dostane zase řád, dokonce, že se i s větší chutí pustíme do práce. A to proto, že změníme postoj, že k plnění povinností přistoupíme s větším nadhledem a svobodnějším přístupem, že nás práce či služba bude těšit (Merkur konj.Jupiter). Zaznamenáme i pracovní úspěchy.

Budeme v těchto dnech velmi výkonní, systematičtí a pilní. Nic se ale nemá přehánět, a tak jedno úskalí tu je. Ve středu vrcholí konjunkce Marta se Saturnem ve Střelci, který nás nutí do výkonů za každou cenu, chce si prosadit svou, chce být nejlepší, ať ho to stojí cokoliv. Výsledkem je pak přehnaná ctižádost, přepracování, tvrdost vůči okolí, prudkost, diktátorské tendence, ale i zdravotní komplikace-zlomeniny, násilí. V komunikační rovině pak ostré výměny názorů, hádky a vznětlivé reakce. Odreagujte se prací, sportem nebo procházkou a zhluboka dýchejte.

Přichází i energie pokušení, nečestnosti, lhaní a zrady. Nevyplatí se obcházet zákony, nedodržovat předpisy a nařízení. Můžeme i sami sebe klamat, něco si namlouvat. Rozčarování pak přinese frustraci, ztrátu energie a nevědomé agresivní sklony. Pozor na honbu za „duchovnem“ a páchání tzv. dobra pro druhé.

O víkendu se těšme na příjemný aspekt Venuše s Jupiterem, který přispěje k lepší náladě, optimismu a velkorysosti. Zavládne pohoda a chuť udělat něco užitečného pro druhé. Pozvěte rodinu či přátele na grilování, oslavujte a smějte se. Jděte tam, kde je vám dobře.   

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

18.8.-21.8.016

Dny jsou ovlivněny čtvrtečním úplňkem ve Vodnáři, který nastává v 11,28 hodin. Je tentokrát velmi dobře podporován dalšími planetami a aspekty, což nám pomáhá lépe naplnit jeho poselství, které zni: "Udělej změnu".

Sabiánský symbol pro tento úplněk :

Duha po bouřce.
Symbol komunikace mezi Bohem a člověkem, která se vždy může uskutečnit, jestliže jsme s vírou a rozumně a odvážně prošli krizí vědomí.

 

Staré musí ustoupit nového. Nahromaděná nespokojenost vyvrcholí, a to proto, abychom si řekli a dost, ode dneška už to tak nenechám. Začnu jinak smýšlet, začnu se lépe stravovat, opustím člověka, který mě ubližuje, začnu pravidelně cvičit, uvolním v sobě napětí a budu žít více svobodněji, začnu se starat o své zdraví, atd. Uvědomění, že nemusíme dělat to, co chtějí po nás druzí, že záleží jen na nás, co chceme a co nechceme.  Máme tudíž možnost k tomu zaujmout zcela nový, osvobozující postoj. Jsme svobodné bytosti, které si sami volí, co chtějí a co ne, a tím si tvoří svůj život. Za své myšlenky jsme zodpovědní jen my sami.

Je to zároveň vhodný čas pro pročištění vztahů s přáteli, kamarády. Buďme tolerantní, přátelští a uvědomujme si, že jsme si na této planetě všichni rovni. Mohou přijít podnětná vnuknutí, nápady, něco si ujasníme, pochopíme, padne rozhodnutí. Některé změny nás ale mohou zaskočit, plány vezmou za své.

Pátek a sobota bude spíše líná, rozmrzelá, rozkolísaná. Neplánujte si žádný náročný program. Vhodnější je relaxovat, snít, prožívat,meditovat, pobývat v přírodě a jen Být. V neděli už více ožijeme, příliv energie bude značný.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

8.8. – 14.7.016

Merkur trigon Pluto obrátí  naše myšlenky dovnitř, víc budeme hloubat a přemýšlet, klást si otázky „Proč“? Snáze si uvědomíme, čím svou mysl zbytečně unavujeme, zatěžujeme, a přestaneme se tím zabývat. Bude se dařit praktickým činnostem, plánování, co začneme, to bez problémů dokončíme.

Sobota bude patřit k těm náročnějším, Venuše uzavírá kvadraturu se stacionárním Saturnem, což může zkomplikovat situaci v partnerství a ve vztazích. Na jedné straně zazní kritická slova a výčitky nepodstatných věcí, na straně druhé neústupnost, zatvrzelost a prosazování svých názorů. Doporučuji být velkorysejší, nikoho neodsuzovat a nezaobírat se nepodstatnými detaily. Můžeme narazit na nepochopení, na odlišnost názorů, vyslechněte je, ale nekomentujte. Ať si každý věří čemu chce. Venuše v opozici na Neptuna naopak přikrášlí ledacos, nabídne nám růžové brýle a přinese i prozření. Nic není tak, jak jsme si mysleli? Neměli bychom si nic namlouvat, nemít velká očekávání a pohlédnou realitě do tváře.

Celý týden už je pod vlivem trigonu mezi Sluncem a Uranem, který vrcholí příští týden. Napětí se uvolňuje. Přicházejí neočekávané možnosti, nabídky, změny k lepšímu, nápady, uvolnění od stereotypu. Aspekt podporuje nadhled a větší toleranci. Toužíme se svobodně projevit a jít svou cestou. Zbavujeme se toho, co nás omezuje. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1.8. – 7.8.016

Slunce v kvadrátu na Černou lunu komplikuje oblast lásky a vztahy s dětmi. Ukazuje nám naše slabiny, sobecké zájmy, kde nám jde o vůdcovství, diktát a moc nad druhými. Projevy našeho nezdravého Ega.

Novoluní ve Lvu, které vrcholí 2.8. ve 22,48 hod., je silné pro zrozence ve znamení Lva. Pro všechny přináší možnost se začít nově kreativně projevovat a tvořit si svou realitu. Poznáme, jak nám to jde. Vhodný čas pro novou tvorbu, např. v oblasti umění-namalujte obraz, nakreslete mandalu, začněte chodit pravidelně do divadla, na koncert, zatančit si, můžete si koupit permanentku do posilovny nebo na jógu, či jiný sport. Někdo se rozhodne, že se bude více věnovat svým dětem, jiný se zaměří na výchovu dětí a někdo se rozhodne pro zplození děťátka. Novoluní někomu přinese novou lásku. Předně můžeme zjistit, jak dokážeme tvořit svůj život, jaká je naše realita. Jsme šťastní a spokojení ? Cítíme dostatek lásky k sobě i k druhým ? Svítí v nás naše sluníčko a hřeje lidi a zvířátka kolem nás ? Nebo si stále stěžujeme a vztekáme se, že nic nevychází tak, jak bychom chtěli, že druzí nejsou takoví, jaké je chceme mít ? Chováme se arogantně a povýšeně ?Zaměřme se na sebe a změnu proveďme především u sebe.

Mars, který se přesouvá opět do znamení Střelce, nám pomůže se k takové změně odhodlat. Přivítají to zejména ohnivá znamení Berana, Střelce a Lva.Vracíme se k tématům z března a dubna tohoto roku, abychom jimi pohnuly. Vše, co jsme si nechávali pro sebe a nořili se do toho, můžeme nyní projevit navenek. Vyhrotí se opět situace kolem migrantů.

V pátek v 17,28 hod. se přesouvá Venuše do znamení Panny. Tam se necítí zrovna nejlépe. Rozum a zbytečné analyzování ji brání se zcela otevřít lásce, spíše kalkuluje a hledá pro a proti. Je však více rozumná, spolehlivá a stálá. Více si hledí povinností než vášně. Ve vztazích začne převládat kritičnost, vytýkání chyb a nespokojenost. Na druhé straně si nebudeme nic přikrášlovat a zjistíme, jak na tom v lásce jsme.

Ve znamení Panny se tedy sejdou tři planety, Jupiter, Merkur, Venuše a Vzestupný uzel. Čili vliv tohoto znamení bude značný a na své si přijdou Panny. Merkur uzavře kvadraturu se Saturnem a opozici s Neptunem. Přinese splíny, deprese, nedorozumění, neschopnost se domluvit, nejasnosti, váznout bude komunikace, raději v tom případě doporučují hvězdy mlčet. Padnou poslední iluze. Záleží na tom, zda převládne zdravý rozum nebo ideály. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

25.7. – 31.7.016

Slunce trigon Saturn v ohnivých znameních nás pobízí k aktivitě, k tvůrčí činnosti, seberealizaci. Pokud dokážeme využít tohoto tranzitu v tom, co nám nabízí, tak již známe své limity, nepřeháníme, víme co je reálné a co ne, co si můžeme dovolit a co ne. Jsme ukáznění a zodpovědní v tom, co podnikáme, dodržujeme zákony, je na nás spolehnutí. Spatřujeme dlouhodobé cíle. Zejména pak v lásce máme možnost vyzrát v dospělé jedince, ctít morálku a poctivost. Především máme do svých životů zavézt řád a systém, rituály, a s pokorou denně děkovat za vše, čeho se nám dostává.

Merkur v trigonu na Uran přispěje novými nápady, hledáním nových řešení, podpoří odvahu mluvit otevřeně o svých názorech, i když jsou odlišné od názorů většiny. Není třeba to však dělat násilnou formou, hádat se u toho a soutěžit v tom, kdo má větší pravdu. Napětí vzroste od pátku, Uran je stacionární a Merkur naráží na Mars. Výbušná atmosféra, nečekané zvraty, násilné činy, vystupňované emoce. Opatrnost na cestách, a sebekontrola v myšlenkách a slovních projevech je nutná. Merkur přejde v sobotu do znamení Panny a začne analyzovat, vyhodnocovat vše co se událo a zaujímat kritický postoj.

Konec týdne budeme pociťovat vliv blížícího se Novoluní ve Lvu, které bude 2. srpna.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

18.7. – 24.7.016

Merkur v trigonu na Saturna nám pomůže uklidnit mysl, řešit jen to podstatné, zásadní. Přivede nás k zamýšlení se nad vážnými tématy. V mentální činnosti budeme více zásadoví, výkonnější a trpělivější. Vhodný čas pro studia a plánování. Naše řeč bude konstruktivní, zřetelná a jasná, bez tzv. omáčky.

Ve středu v 0,58 hod. nastává úplněk v Kozorohu, který ovlivňuje dění převážné části týdne. Přináší nesoulad mezi citem a rozumem, mezi přísným, tvrdým a chladným Kozorohem a přecitlivělým, emocionálním Rakem. V každém z nás se tato disharmonie nějak projeví, a naším úkolem je spřátelit a sladit tyto energie. Tam, kde jsme příliš striktní, necitliví, tak tam se učit projevit více jemnosti, vnímavosti a citlivosti. V oblastech, kde jsme příliš senzitivní a zranitelní, tam pracovat na svých emocích a jednat jako vyspělí jedinci, a ne jako rozmazlené děti. Každý z nás je někde autoritou, šéfem, rodičem, a zároveň někde jinde je v roli dítěte. Nezaměňovat tyto role nás učí tento úplněk. Je třeba si uvědomit, vůči komu jsme v jaké roli.

Úplněk také řeší téma rodiny a kariéry. Jak se nám daří skloubit tyto dvě oblasti? V rodině nebo v pracovní oblasti se mohou vyhrotit problémy.

Venuše v trigonu na Saturna nám pomůže toto téma zvládnout, pomůže nám vyzrát ve vztazích, chovat se spolehlivě a zodpovědně, vede nás ke stálosti. Tato Venuše touží po dlouhodobých vztazích, po spolehlivém a vyzrálém protějšku. 

V pátek 22.7. v 11,31 hod. vstupuje Slunce do znamení LVA. Přichází nová energie, energie lásky, nadšení, hravosti, optimismu, spontánnosti a srdečnosti. Po dobu jednoho měsíce máme možnost pracovat na svém sebevědomí. Ať už směrem k jeho navýšení nebo naopak v případě pýchy usměrnění. Znamení Lva nás vybízí k tvořivosti, kreativitě, hravosti, zábavě, ke sportu, společenských akcím, k pěstování krásy. Buďme jako děti. Pozor, v tomto období narůstá sebestřednost, egoismus, pýcha a namyšlenost. Znamení Lva ovlivňuje naši srdeční čakru, proto otevřete svá srdce milujte sebe i druhé !

 

-------------------------------------------------------------------------------

11.7. – 17.7.016

Venuše i Merkur přecházejí do znamení Lva. Tento přesun přivítají zejména Lvi, ohnivá znamení Střelců a Beranů, částečně i Blíženci a Váhy. Můžeme se těšit na přízeň okolí, letní lásky, nové známosti, společenské večírky. Zesílena bude kreativita, umělecká tvořivost, potřeba se líbit, užívat si léta, hudby, zpěvu, tance. Řada z nás si koupí něco pěkného na sebe, do bytu, na zahradu apod..  Venuše ve Lvu nás pak láká vystavit své tělo  sluníčku a dát mu zlatavý nádech.

Koncem týdne vzroste díky Slunci v trigonu na Mars aktivita, průraznost, průbojnost, potřeba prosadit svou a něčeho dosáhnout. Jenže Slunce se dostane zároveň do kvadratury s Uranem, a to znamená POZOR! Hrozí nehody, úrazy, hádky, nečekané zvraty, nepříjemné změny, technika nás může pozlobit. Naše emoce se budou často měnit, počítejte s výkyvy nálad. Od radosti až po hněv.  Vyhněte se zbrklosti, chaotičnosti, nervozitě, náladovosti a vznětlivosti. Snažte se zachovat klid, rozvahu a soustředit se vždy jen na jednu věc. Poslouchejte hudbu, relaxujte, milujte se.

 

 

 

4.7. - 10.7.016

Hned v pondělí ve 13,02 hod. nastává Novoluní v Raku, které ovlivní celý týden. Zejména pro znamení Raka je to důležitý den. Celkově pro nás pro všechny je ve hře láska, city, emoce, ale i rozum, rodinné vazby. Pokud máte v rodině nějaké nesváry s rodiči, dětmi nebo ostatními členy rodiny, máte možnost situaci změnit k lepšímu. Udělejte jako první krok vpřed. Pokud někdo potřebuje vaši péči, poskytněte mu ji. Novoluní je o nových začátcích, změně, takže, cokoliv dnes uděláte nově, jinak, to má svou sílu a pozitivní dopad. Máte možnost se osvobodit z nepříjemných tlaků od rodičů, dětí, příbuzných, jít svou cestou. Nenechte si nic diktovat.

Změnu proveďte i v rámci svého bydlení, vymalujte, kupte něco nového do bytu, udělejte pořádek v hůře dostupných místech, vykliďte harampádí. Nebo třeba jen vyzkoušejte nový recept, dejte čerstvé květiny do vázy, A co zahrádka? Nepotřebuje vaši péči?

Především však zkuste zapracovat na svých emocích, vystupte z dětské role a přijměte ve všech ohledech zodpovědnost za svůj život. Neobviňujte druhé a přestaňte citově vydírat.

 

 

 

27.6 – 3.7.016

Čeká nás prima týden. Těžší konstelace už jsou minulostí.

Hned v pondělí se dostává Merkur do sextilu s Uranem a přináší bleskové nápady, originální a nová řešení, vize. Rozum spolupracuje s intuicí a výsledky jsou skvělé. Ideální čas pro nové projekty, rozhodnutí, duchovní práci, pro to, když potřebujete něčím pohnout. Komunikovat budeme uvolněně a přátelsky. Venuše uzavírá trigon s Neptunem, což uvítají všichni umělecky zaměření jedinci i zamilovaní. V lásce budeme vnímavější, snadno vyhovíme partnerovi.   

Celý týden je pod vlivem Slunce v Raku v konjunkci s Venuší a v trigonu na Neptuna. Příjemná letní pohodová konstelace, přinášející lásku, empatii, něhu, péči o sebe i o druhé, snění, meditování, uměleckou tvorbu, odpočinek. Pobývejte někde u vody, poseďte u jezera, rybníka, u fontány, pozorujte potůček. Voda z nás odplaví nepříjemné pocity a emoce, pomůže nám být víc sami se sebou. Tato konstelace nás činí jemnějšími, citlivějšími a více starostlivými, ale ne v tom negativním smyslu. Víc si všímáme druhých, chceme pro ně něco vykonat, potěšit je i pomoct.    

Merkur přechází ve čtvrtek do znamení Raka a Mars ukončuje svůj zpětný chod. Naše myšlení nyní bude pod vládou citů, pocitů a podvědomí. Rozhodovat se nyní nebudeme logicky, ale na základě emocí a sympatií. Můžeme se vracet vzpomínkami do dětství, do minulosti, zajímat se o historii, o život našich rodičů, prarodičů apod. Posílena bude bujná fantazie, schopnost básnit, ale i věštit pomocí karet. Naše paměť si teď všechno dobře zapamatuje. Počítejme ale i s větší přecitlivělostí na slovíčka, pohledy druhých. Nálady budou kolísat.     

Díky Martovi, který postupuje opět vpřed znamením Štíra se věci začnou hýbat, dají se do pohybu. Budeme akčnější, rozhodnější a houževnatější.

                                                                                      

          

 


20.6. – 26.6.016

Úplněk ve Střelci nastal dne 20.6. ve 13,03 hod. a jeho vliv budeme pociťovat ještě následující 1 až dva dny. Nutí nás přemýšlet o životě, mluvit, debatovat, formovat své názory, ujasňovat si svou filozofii a životní cestu. Do toho se nám stále ještě plete složitě aspektovaný Merkur v Blížencích, který tápe, nerozumí, podléhá smutku, pesimismu a obviňuje druhé. Hledá jen povrchní řešení, uniká od zodpovědnosti. Nestydí se zalhat, podvést někoho. Přichází rozčarování, padají iluze.  

Jak z toho ven? Připustit si, že vše kolem nás, je odrazem toho jak uvažujeme, jak na situace nahlížíme a jak je vyhodnocujeme. Zkusme se tedy více soustředit na sebe a řešit sebe, ne druhé lidi. Každý máme spoustu práce na sobě, tak proč řešíme ty druhé? Protože je to snazší a pohodlnější a méně bolestivější. Hledejte v druhých to dobré, změňte úhel pohledu. Nechte se vést intuicí a srdcem. Nenechte se ošálit rozumem. Buďme přející. Pozor abychom neslibovali víc, než můžeme splnit, nevedli dlouhé nic neříkající debaty a nepřeháněli.

Hvězdy podporují praktičnost, smysl pro službu, houževnatost a vytrvalost. Nenechme se rozptýlit spoustou informací, činností a myšlenek. Dělejme jen jednu činnost, buďme myšlenkami jen tady a teď. Dostaví se pak úspěch, radost z vykonané práce.

Slunce přechází 21.6.016 v 0,35 hod. do znamení RAKA, nastává LETNÍ SLUNOVRAT

Přichází léto a s ním téma dovolených, rodiny, bydlení, domova. V tomto čase, období do 22.7., bychom se měli více semknout se svou rodinou, navázat na tradice, na předky, zajímat se o své kořeny. Posílit svůj citový život, postarat se a pečovat o ty, co to potřebují. Zamyslet se nad svým vztahem k rodičům, vytvářet bezpečný přístav pro své děti. Užívejte si pobytu v přírodě, u vody, věnujte se dětem, domácnosti, zahrádce a bydlení. Napečte dobroty, uvařte nějakou specialitu, grilujte, zavařujte úrodu.  

 

 


13.6.-19.6.016

Slunce s Venuší je stále v příznivém kontaktu na Urana, přispívá to k hravé a bezstarostné náladě, potřebě se bavit, studovat, být tam, kde se něco děje, kde získáme nové informace a kontakty. Měli bychom uvádět do svého života novinky. Změňte šatník, účes, jídelníček, kosmetiku apod., ale také změňte způsob uvažování. Především se změnou začněte ve vztazích, a to směrem k větší toleranci, nadhledu. Trochu to komplikuje Neptun, který začal být retrográdní a přináší nejasnosti, iluze, zmatky a chaos.To je ale jen proto, abychom si jasno pak udělali. A na to bude dohlížet přísný Saturn, který vytvoří přesnou kvadraturu s Neptunem. Ukáže nám, co jsme si namlouvali, v čem jsme odtrženi od reality, ale i kde nejsme schopni bezpodmínečné lásky. Naše sny a představy se nemusí zcela naplnit.

Merkur se dostává do svého znamení Blíženců, a tam se mu moc líbí. Bude hovorný, aktivní, vtipný, stále mezi lidmi. Bude nabádat lidi k cestování, psaní, učení, přednášení. Pomůže nám se rychleji zorientovat v situacích, mít přehled, obchodníci i překupníci budou mít zelenou.

Od pátku se začne ale situace podstatně měnit k horšímu, Merkur společně s Neptunem, Jupiterem a Saturnem vytvoří Kosmický kříž. Objeví se problémy v komunikaci, těžkosti v dopravě, zácpy, nehody, ale i nepoctivost v osobním i obchodním styku. Pozor na krádeže, ztráty. Pesimismus a špatná nálada může převládat. Neklesejme na mysli, i když to nebude snadné. Mysl nás může zradit, ale srdce ne. Zaměřte pozornost na to, co vás baví, co je pro vás příjemné, dělejte nějakou fyzickou práci a nechte odplout těžké myšlenky. Největší slabinou Merkura v Blížencích je pomluva, podvod a přelétavost. Přišla doba, se tomu odnaučit. 

Díky Venuši, která přejde do znamení Raka, se naše pozornost stočí k rodině. Můžeme si  uvědomit význam a důležitost rodinných vazeb, potřeby budování zázemí, citových vazeb. Bude nás učit starostlivosti a péči o druhé, o zvířátka, projevovat něhu, city a harmonizovat vztahy s dětmi a rodiči.

V pondělí nás pak čeká opět úplněk ve Střelci ( první byl 21.5.) , který nás vrátí k tématům předchozího měsíce. K hledání pravdy a své cesty.

 

 


6.6.-12.6.016

Téma Kosmického kříže pokračuje i tento týden, avšak už se jeho vliv uvolňuje.

K tomu se ve čtvrtek dostane Merkur do opozice na Mars, což vytváří velmi napěťovou, výbušnou a přecitlivělou konstelaci, která se týká zejména mluveného i písemného styku. Než něco řekneme nebo napíšeme, měli bychom si to dobře rozmyslet, zvážit každé slovo. Na druhou stranu si neberme slova druhých tak osobně. Uvědomme si, že jsou to jen emoce druhého člověka, který si s nimi neví rady. Neoplácejme stejnou mincí. Nesoutěžte za volantem, pokud stojíte v koloně aut, snažte se ovládat svou netrpělivost. Neřešte nic důležitého a nakupujte obezřetně.

K zlepšení situace přispívá sextil mezi Uranem a Sluncem v konjunkci s Venuší. Naznačuje posun v myšlení směrem k větší svobodě a toleranci, pochopení určité situace a nový pohled na ni. Můžeme očekávat milá překvapení, náhlá seznámení. Do vztahů zavane svěží vítr. Komplikace budeme řešit s nadhledem. 

 

 


30.5. – 5.6.016

V tomto týdnu vrcholí již zmiňovaný Kosmický kříž ve znameních Blíženců, Střelce, Panny a Ryb. A završí to nedělní Novoluní v Blíženích.

Nastává velký nesoulad, třenice mezi protichůdnými energiemi, což  se přenese do našeho nitra, těla a života. Nebude se nám dostávat energie, chuti něco podnikat, mysl bude velmi zatížena. Bude to s námi jako se současným počasím. Náhlá bouřka a rychlé vyjasnění. Slunce kromě Venuše bude pod palbou Saturna, Neptuna a Jupitera. 

Slunce tvoří konjunkci s Venuší v Blížencích, což je nejvyšší poslání tohoto období. Žít v lásce a harmonizovat svou mysl, milovat sebe a milovat i druhé. Přináší empatii, laskavost, pozitivní postoj k životu, možnost se kontaktovat s lidmi, bavit se, užívat si, ale především smýšlet a mluvit o druhých jen v dobrém.

Jakmile se ale vychýlíme z těchto energií, z rovnováhy, nastanou problémy. Kosmický kříž nám ukazuje, co všechno může tuto konstelaci narušit. Jak snadno a lehce se můžeme odklonit od tohoto poslání. Pokud neuhlídáme svou mysl.

Především je to ustrnutí v našich názorech, neochota změnit náhled na situace, stále vinit druhé z našich chyb, pomlouvat, kritizovat nebo i podvádět. Povrchnost, nestálost, roztěkanost by měla vymizet z našich životů, ta vede jen k přežívání, smutku, depresím, zmatenosti, ke konzumnímu způsobu života. Rychlé a snadné nebo i nečestné nepřináší dlouhodobě ovoce, je to krátkodobá cesta. Právě teď se ukáže, jak se věci mají, kde selháváme, kde nejednáme čestně a nežijeme v pravdě. Můžeme sami sobě něco nalhávat, můžeme chtít  vychytračit na druhých. Nebo jsme to my, kdo se nechá obelhávat druhými. Měli bychom dát svému životu pevný cíl, ujasnit si svou filosofii a svou cestu. Nedopustit, abychom sešli ze své vlastní cesty.

Vztahy projdou zkouškou opravdovosti a zodpovědnosti. Venuše v opozici na Saturna ukáže, kde nejsme schopni ve vztahu vyzrát, čeho se bojíme, kde jsou slabiny. Venuše v kvadrátu na Neptuna a Jupitera ukazuje naše iluze a namlouvání si něčeho. Co nám ještě chybí k tomu, abychom žili lásku bez pout a bez podmínek. Kde si nechceme připustit pravdu a kde raději klameme.

Konstelace Slunce a Venuše v Blížencích v kvadrátu na Jupitera do znamení Panny nám ukazuje, co přináší workoholismus a život žitý jen pro peníze. Stres, nemoci, ztrátu lásky a soukromí. Nepřepínejme se, ale na druhé straně se chraňme před leností a snahou přijít k něčemu bez poctivé práce.

Novoluní v Blížencích neděli v 5,01 hod. bude náročné, prohlédne hry naší mysli, přinese řadu diskusí, hádky, bouřlivé debaty, potíže v dopravě, nepozornost, roztěkanost. Máme ale pochopit, uvědomit si, sdílet, vykomunikovat si řadu sporných otázek, otevřít se konstruktivní diskuzi. Dojít k novému zjištění, rozhodnutí čím se budeme ve své mysli zaobírat, a čím už ne. Která naše přesvědčení opustíme. Naši minulost, přítomnost i budoucnost ovlivňují naše myšlenky. Začněme si tvořit novou, lepší realitu!! 

Stále se ještě můžeme opřít o zemský trigon mezi Merkurem, Plutem a Jupiterem, který nám pomůže žít tady a teď a ukáže nám, co je důležité, a co ne.  

Černá luna prochází znamením Štíra do 13.2.2017, viz. dlouhodobé vlivy.